Personvern og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse når du besøker våre nettsider. Det brukes også informasjonskapsler for analyse av trafikk på nettsiden. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du kan selv endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at nettsiden ikke vil fungere optimalt.

Les om informasjonskapsler

Strømforbruk

Hva er en AMS-måler (automatisk strømmåler)?

En AMS-måler er en digital måler registrerer ditt strømforbruk og sender det videre til ditt til nettselskap automatisk. Dette gjør at du slipper å lese av måleren selv. AMS er en forkortelse for Avanserte Måle- og Styringssystemer. 

Det er ditt nettselskap som styrer måleren din. De leser av forbruket ditt og sender det videre til oss slik at vi kan fakturere deg for strømmen du har brukt. 

De fleste har etterhvert fått ny strømmåler som måler hvor mye strøm du bruker hver eneste time i løpet av døgnet, og strømprisen varierer også time for time gjennom døgnet.

Det har imidlertid ingen betydning for strømprisen som står på fakturaen din. Strømprisen beregnes på samme måte som tidligere.

Vi benytter gjennomsnittforbruket til alle våre kunder time for time over døgnet og bruker strømprisen time for time over døgnet, til å beregne en gjennomsnittlig strømpris for en hel måned for alle våre kunder. 

Hvor finner jeg målernummeret?

Bilde

Nummeret på strømmåleren kan stå i leie-/kjøpekontrakten din.

Strømmåleren står som regel i sikringskapet, sikringskapet er som regel inne i boilgen, men i enkelte leiligheter kan sikringsskapet være plassert utenfor leiligheten.

Strømmåleren kan også stå i et eget skap utenfor boligen i nye eneboliger og rekkehus.

I leilighetsbygg kan strømmåleren stå i ett teknisk rom, som vaktmester har tilgang til.

Du kan også kontakte tildligere eier, huseier eller vaktmester for å få nummeret på strømåleren.

Det er ikke nødvendig med målernummer når du bestiller strømavtale hos oss.

Hva gjør jeg hvis jeg mistenker feil med min strømmåler?

Hvis du mistenker feil på din strømmåler må du kontakter ditt nettselskap.

Har jeg mulighet til å se strømforbruket mitt?

 Ja, du kan se ditt strømforbruk på Min Side eller i appen vår.

Hvordan får jeg åpnet HAN-porten?

Du må kontakte ditt nettselskap for å åpne HAN-porten på din strømmåler.

Hva er opprinnelsesgaranti?

Det er kraftleverandørene som kjøper opprinnelsesgarantier for å dokumentere overfor sine kunder hvilken type kraft de leverer. Opprinnelsesgaranti er en frivillig ordning. Opprinnelsesgarantien skal i tillegg til å oppgi energikilde benyttet i produksjon, oppgi sted og tidspunkt for produksjon. Hvis mange forbrukere velger å kjøpe strøm med opprinnelsesgaranti vil det påvirke markedet til å produsere mer fornybar energi. Fra 2021 blir det obligatorisk for kraftleverandører å opprinnelsesmerke strøm, dersom de vil markedsføre strøm som fornybar.

Opprinnelsesgarantier er et resultat av EUs direktiv om å stimulere til økt produksjon av fornybar energi. Ordningen ble innført med EUs første fornybardirektiv (2001/77/EC) i 2001 for å gi forbrukere et valg mellom fornybar og ikke-fornybar energi. For å utstede opprinnelsesgarantier trenger kraftprodusenter en godkjenning, og det er norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som er godkjenningsmyndighet. Les mer om dette på NVE's nettsider her. Norges vassdrags- og energidirektorat opplyser at mer enn 300 norske kraftverk er godkjent til å dokumentere sin kraftproduksjon.

Kraftproduksjon Norge 2018 NVE illustrasjonSlik fungerer opprinnelsesgaranti

I Norge produseres over 90% av strømmen med vannkraft, og Norge er Europas strøste produsent av vannkraft. Vannkraft er en fornybar energikilde. I tillegg til kraftproduksjon med vannkraft, produseres også strøm i Norge ved bruk av vindkraft, solkraft, biobrensel og en liten andel fossil produksjon.

NVE opplyser at det i 2018 ble det produsert 146,8 TWh kraft i Norge. Fornybar produksjon utgjorde av disse 143,6 TWh, av disse utgjorde 139,5TWh vannkraftproduksjon, 3,9Twh vindkraftproduksjon og 0,2TWh varme kraft fra biobrensel. Fossil produksjon utgjorde 3,3TWh.

Strøm er ferskvare og kan ikke lagres effektivt. Når den er produsert, må den altså brukes. Norge er en del av det europeiske kraftnettet, og en nordisk kraftbørs. Når vi har overskudd av produksjon i Norge, altså at vi produserer mer enn vi bruker, selges strømmen til våre naboland via overføringskabler. Når vi produserer for lite strøm, kjøper vi strøm fra våre naboland.

Det er ikke fysisk mulig å merke strømmen og følge den gjennom ledningene fra produksjonssted til forbruker. Derfor har myndighetene laget system for å spore pengestrømmen, og det er dette som kalles for opprinnelesgaranti. Ved å kjøpe strøm med opprinnelsesgaranti er du som kunde sikret at pengene går til produsenter som produserer kraft basert på fornybare energikilder.

Illustrasjon opprinnelesgaranti NVE 2018

Opprinelesgarantier er et europeisk system. Garantien du som forbruker kjøper er en avtale mellom deg og din kraftleverandør. Det er Statnett og NE som kontrollerer systemet.

Hvorfor kjøpe opprinnelsesmerket strøm?

Fordi strømmen du forbruker ikke fysisk kan spores tilbake til produksjonssted- og produksjonskilde, må strømmen opprinnelesmerkes for å kunne garantere at andelen strøm du har forbrukt er levert til nettet fra en fornybar produksjonskilde. Med andre ord garanterer en opprinnelsesgaranti at andelen strøm du bruker blir produsert fornybart, fra en spesifikk energiprodusent som avtalt.

Ved å kjøpe opprinnelesgaranti sikrer man at en avtalt andel av kraftproduksjonen er fornybar. Dette gir insentiver til kraftmarkedet om å satse på fornybar energiproduksjon.

Varedeklarasjon opprinnelesgaranti NVE 2018, andel strøm produsert med opprinnelesgaranti

Du har innflytelse og makt som forbruker

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utarbeidet hvert år en varedeklarasjon for norsk kraftproduksjon. Denne tar også for seg andelen opprinnelesgarantier og viser hvordan betalingen fra forbrukere fordeler seg mellom ulike produsenter og produksjonskilder.

NVEs varedeklarasjon fra 2018 viser at 15% av strømmen som ble kjøpt i 2018 hadde opprinnelesgaranti. Strømkundene som ikke kjøpte strøm med opprinnelsesgaranti i 2018 betalte for kraftproduksjon som var produsert med henholdvis 58% fossil varmekraft, 33% kjernekraft og 9% fornybar kraft.

Dersom du velger å kjøpe strøm med opprinnelesgaranti tar du som forbruker et aktivt valg som påvirker etterspørselen i kraftmarkedet. Ved å ta et slikt valg kan du være med å gjøre det mer lønnsomt for kraftprodusenter å satse på fornybar energiproduksjon.

I Bodø Energi Kraftsalg er vi opptatt av bærekraft og grønne energiløsninger. Derfor satser vi på solceller og elbil-ladeløsninger. Vi selger også gode strømavtaler og tilbyr opprinnelesgaranti. Kontakt oss for en hyggelig prat eller mer informasjon!

Si opp strømavtale

Dersom du ønsker å si opp din strømavtale kan du kontakte oss, så hjelper vi deg.

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå