Til forside - Bodø Energi Kraftsalg

Vi søker ung kompetanse for morgendagens energiløsninger

I Bodø Energi ønsker vi oss lærlinger, trainee'er og annen ung kompetanse. Vi er opptatt av å spille hverandre gode, og gir muligheter og ansvar til unge.

Våre verdier

I Bodø Energi jobber vi for å kontinuerlig effektivisere og videreutvikle eksisterende virksomhet til beste for samfunnet, kundene og vår eier. Ved å være delaktig i konkrete prosjekter vil vi bidra til utvikling av Bodø og omegn. Vi jobber for fornøyde kunder og bærekraftig utvikling, derfor er en del av vår strategi at:

- Vi skal drive vår virksomhet på en bærekraftig og etisk ansvarlig måte, samt spille en verdiskapende nøkkelrolle i utviklingen av vår region til beste for klima og miljø.

For å lykkes er det viktig at alle medarbeidere i den daglige virksomhet forstår og etterlever et felles sett av verdier og etiske retningslinjer. Vår verdier er:
Positiv - Ansvarlig - Respekt - Kvalitet.