Personvern og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse når du besøker våre nettsider. Det brukes også informasjonskapsler for analyse av trafikk på nettsiden. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du kan selv endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at nettsiden ikke vil fungere optimalt.

Les om informasjonskapsler

Personvernerklæring

Bodø Energi Kraftsalg fokuserer på å ivareta og beskytte våre kunders personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som kunde.

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi mottar og samler inn når du bestiller og benytter deg av tjenester fra Bodø Energi Kraftsalg, samt hva vi gjør for å beskytte personopplysningene.

Du bør gjøre deg godt kjent med innholdet av denne personvernerklæringen. Ved å bestille og ta i bruk våre tjenester samtykker du til at vi behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen.

 

1 BEHANDLINGSANSVARLIG

Bodø Energi Kraftsalg er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med alle tjenester som leveres av Bodø Energi Kraftsalg.

 

2 VÅR BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER

2.1 Registrering og innsamling av personopplysninger

Bodø Energi Kraftsalg behandler de personopplysningene du oppgir når du registrerer deg hos oss og opplysninger som du på annen måte frivillig gir fra deg, for eksempel opplysninger om navn, adresse, e-postadresse, mobilnummer og alder. Registrering og innsamling av fødselsnummer
For å sikre kvaliteten av kundeopplysninger, samler Bodø Energi Kraftsalg inn fødselsnummer ved kunderegistrering. Retten til å gjøre dette følger av forskrift om kraftomsetning og nettjenester. 

I tillegg samler Bodø Energi Kraftsalg løpende inn og behandler informasjon om ditt kundeforhold, for eksempel opplysninger om strømforbruk, hvilke strømabonnement du har samt hvilke tilleggstjenester du benytter deg av.

2.2 Hva personopplysningene brukes til

Vi bruker personopplysningene for å gi deg de tjenestene du har registrert deg for og for å kunne administrere kundeforholdet, gjennomføre leveransen og faktureringen.

Fødselsnummer/D-nummer brukes av Elhub som en unik identifikasjonskøkkel i forbindelse med kraft- og/eller nettleveranse i det norske kraftmarked.

Vi kan også benytte personopplysningene for å kunne tilpasse innholdet vi tilbyr til dine interesser, analysere forbruks-/markedstrender og forbedre våre tjenester.

 

3 SAMMENSTILLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Bodø Energi Kraftsalg forbeholder seg retten til å sammenstille dine personopplysninger med personopplysninger fra andre kunder og opplysninger fra andre kilder. Slik sammenstilling vil alltid skje i anonymisert form, og kan for eksempel danne grunnlag for råd om din energibruk. Det kan tenkes at Bodø Energi Kraftsalg vil bruke de sammenstilte opplysningene for å tilpasse tilbud og markedsføringshenvendelser til sine kunder og tidligere kunder.

 

4 SÆRLIG OM BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER I TILKNYTNING TIL MARKEDSFØRING

Vi bruker personopplysninger til å gi deg informasjon om tjenester som du kan ha interesse av.

Hvis du er eller har vært kunde av en tjeneste kan du ved vilkårene for tjenesten ha samtykket til å motta elektronisk kommunikasjon som kunde. Bodø Energi Kraftsalg kan da sende deg henvendelser basert på samtykket som du ga i den forbindelse.

Bodø Energi Kraftsalg benytter for øvrig telefon, e-post og SMS og andre digitale kommunikasjonskanaler til markedsføring overfor kunder. Dersom du ikke ønsker å motta slike henvendelser kan du reservere deg mot dette på ved å kontakte oss.

Dersom du er eller har vært kunde, vil vi benytte elektronisk markedsføring, for eksempel sende nyhetsbrev, dersom du eksplisitt har samtykket til å motta slike markedsføringshenvendelser.

 

5 OPPBEVARING OG LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og har til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet.

Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge Bodø Energi Kraftsalg har et saklig behov for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Når Bodø Energi Kraftsalg ikke lenger har et saklig behov for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.

 

6 UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER - TAUSHETSPLIKT

Vi vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg eller noen i samme husstand til utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:

  • med samtykke fra den som opplysningen gjelder,
  • med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov,
  • etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller
  • som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.
  • som ledd i telefonsalg gjennomført av underleverandør.

Taushetsplikten er likevel ikke til hinder for at Bodø Energi Kraftsalg gjør tilgjengelig ovennevnte personopplysninger for de selskapene som etter avtale med Bodø Energi Kraftsalg forestår den tekniske eller administrative driften av våre tjenester.

Når vi gir personopplysninger til selskaper som nevnt her, sikrer vi at disse tredjepartene overholder Bodø Energi Kraftsalgs krav til behandling og bruk av personopplysninger og den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Bodø Energi Kraftsalg kan videre gi tredjeparter tilgang til akkumulerte og anonymiserte data som kan brukes for eksempel til analyser eller markedsarbeid.

 

7 DINE RETTIGHETER

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som Bodø Energi Kraftsalg har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning.

 

8 BRUK AV INFORMASJONSKAPLSER

Informasjonskapsler eller en cookie er en liten tekstfil som nettsteder du besøker lagrer på din PC. De inneholder blant annet informasjon om hvilke sider du besøker på nettet.

På noen deler av www.bodoenergi.no benyttes informasjonskapsler blant annet for å gi besøkende tilgang til ulike funksjoner, samt å skille de besøkende av nettstedet fra hverandre. Dette hjelper oss å forbedre nettstedet og gjøre vår digitale kommunikasjon mer relevant. Vi bruker ikke cookies for å samle sensitiv personlig informasjon.

Vårt nettsted benytter både første- og tredjeparts informasjonskapsler. Det vil si at det for både oss og tredjeparts selskaper opprettes informasjonskapsler gjennom bruk av dette nettstedet.

Du kan til enhver tid gjøre endringer i nettleseren din og blokkere cookies. Hvis du ønsker at cookies skal avvises, så kan du endre innstillingene i nettleseren slik at du enten blokkerer informasjonskapsler fra å bli lastet ned automatisk, eller at du får et valg om å laste ned hver enkelt informasjonskapsel. Du kan også slette informasjonskapsler når som helst ved å gå til innstillingene i nettleseren din.

Vær oppmerksom på at om du sier nei til informasjonskapsler, kan du påvirke funksjonaliteten på vårt så vel som andre nettsteder.

I henhold til Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven), må alle besøkende på et nettsted som benytter informasjonskapsler ha tilgang til informasjon om at nettstedet benytter informasjonskapsler. De må også ha tilgang til informasjon om årsaken til at de blir brukt. Ønsker du flere detaljer om informasjonskapsler dette nettstedet bruker, og hva de benyttes til, så finner du en liste med detaljert spesifikasjon her.

 

9 REVISJON AV DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Vi kan endre denne personvernerklæringen dersom:

Behandlingen av personopplysninger endres, eller revisjon anses nødvendig grunnet endring i lover eller forskrifter gitt i medhold av lov.

Bodø Energi Kraftsalg vil gjøre enhver endring godt synlig, men vi anbefaler på generelt grunnlag at du leser denne personvernerklæringen med jevnlige mellomrom ved besøk på våre hjemmesider.

 

10 HENVENDELSER

Du kan ta kontakt med vår kundeservice dersom du vil ha mer informasjon om Bodø Energi Kraftsalgs behandling av personopplysninger.

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå