Personvern og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse når du besøker våre nettsider. Det brukes også informasjonskapsler for analyse av trafikk på nettsiden. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du kan selv endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at nettsiden ikke vil fungere optimalt.

Les om informasjonskapsler

Vår historie

Kraft til utvikling - i over 110 år

Bodø Energi har historie helt tilbake til 1909 - da het vi Bodø Kommunale Electricitetsværk og hadde omtrent fem ansatte. Den gang bestod Bodøs strømforsyning av noe som i dag ville blitt omtalt som et minikraftverk ved Breivafossen, med overføringslinje til Bodø sentrum og én transformatorstasjon. På den tiden var strøm for et fåtall innbyggere som hadde råd, og kraftverket var beregnet til å produsere strøm nok til 2600 lyspærer, 72 gatelys og en håndfull elektriske motorer.

I dag er strømforsyningen vår koblet opp til store nett som knytter oss til produsenter og forbrukere langt ned i Europa. En stadig større andel av samfunnet og vår hverdag elektrifiseres, og vi er i dag fullstendig avhengig av jevn tilførsel av elektrisk kraft. Elektrifiseringen av samfunnet er også et nødvendig tiltak om vi skal nå våre klimamål. Av en ny klimalov fra 2018 er det klart at vi i Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. Elektrifiseringen av samfunnet, og spesielt transportsektoren, er utpekt som å være en betydelig del av løsningen for å nå våre klimamål. Klimaendringene er en av vår tids største trusler, og i Bodø Energi vil vi være en del av løsningen også i de neste 100 årene. Derfor jobber vi med bærekraft for å skape morgendagens energiløsninger.

BildeArbeidsgutter i Bodø Elverk fra 1930, fra venstre; Rasmus Rasmussen, Olav Wågønes, Johan Wågønes, Håkon Nystad, Karl Nystad, Johannes Olsen, Birger Wake, Arnt Eliassen og Roald Brembo. 

Tidslinje

 • 1909 - Bodø Kommunale Elektricitetsverk er en realitet etter at Bodø Kommune i 1908 bestemte seg for ”at anlægge et elektricitetsverk med Møllestø – Breivafos i Breivaelven i Bodin med overføringsledning til Bodø.” Breiva Kraftstasjon ble igangsatt 1. mai 1909. ”Kraftstationen bestaar af 2 Generatorer à 175 kW, til sammen 350 kW.”
 • 1917 - Bertnes Kraftstasjon blir igangsatt i oktober 1917, et maskinaggregat på 450 kVA.
 • 1921 - Et nytt maskinaggregat blir igangsatt i Bertnes Kraftstasjon – 550 kVA
 • 1924 - Bodin kraftstasjon er ferdigbygd etter 6 års anleggsvirksomhet. Anlegget ved Heggmovatnet var i stand til å levere 36 mill. kWh per år.
 • 1940 - Den 27. mai blir Bodø bombet. Strømmen var borte fra 27. mai til 6. juni.
 • 1948 - A/L Kjerringøy Kraftlag blir formelt stiftet den 11. januar.
 • 1949 - Konstituerende generalforsamling for Salten Kraftlag A/L blir holdt i Bodø, hvor Bodø og Skjerstad deltok.
 • 1954 - Den 20. desember blir strømmen satt på til abonnentene på Kjerringøy.
 • 1956 - A/L Salten Kraftsamband blir konstituert. Bodin og Bodø Kommune har til sammen 50 andeler av totalt 61 i selskapet.
 • 1959 - Salten Kraftsamband A/Ls administrasjon legges til Bodø under Bodø Elverk. Det blir av Bodin Kraftverk lagt sjøkabel ut til Landegode.
 • 1960 - Breiva Kraftstasjon og Bertnes Kraftstasjon nedlegges.
 • 1968 - Sammenslåing mellom Bodin Kommune og Bodø Kommune. Bodø Elverk sammenslåes med Bodin Kraftverk. Kjerringøy Kraftlag blir overdratt til Bodø kommunale Elektrisitetsverk.
 • 1973 - Bodø Elverk flytter inn i nye kontorer i Sivert Nielsensgate 52.
 • 1975 - Salten Kraftsamband A/S utvides ved at flere kommuner kommer med som eiere. Salten Kraftlag A/L sammensluttes med Salten Kraftsamband A/S. Salten Kraftsamband A/S etablerer egen administrasjon i Sivert Nielsensgate 52.
 • 1978 - I desember flytter administrasjonen i Salten Kraftsamband A/S til Fauske.
 • 1981 - Den nyrestaurerte kraftstasjonen på Heggmoen blir satt i drift i november.
 • 1983 - Lagerbygget i Olav V. Gate 104 tas i bruk.
 • 1984 - Bodø Elverk er 75 år. Det utgis bok i forbindelse med jubileet som blir feiret den 12. oktober med 280 gjester.
 • 1992 - Bodø Energi AS’ første driftsår.
 • 1994 - Stormyra fjernvarmeverk som utnytter spillvarme fra Løvolds Industrier blir satt i drift.
 • 1995 - Undfossen Kraftverk er fornyet og settes i drift i oktober.
 • 2002 - Den 18. februar flytter Bodø Energi AS inn i Energihuset i Jernbaneveien 85.
 • 2006 - Fra 2006 ble Skjerstad Kraftlag fusjonert inn i Bodø Energi
 • 2007 - Fra 1. januar 2007 ble Bodø Energi AS omdannet til et konsern med et morselskap, Bodø Energi AS og 4 datterselskaper, BE Kraftsalg , BE Nett AS, BE Energimontasje AS og BE Produksjon AS.
 • 2008 - Bodø Energi kjøpte nettet i Beiarn og Gildeskål fra Sjøfossen Energi
 • 2009 - Bodø Energi AS fyller 100 år og feirer dette med flere arrangementer for byens innbyggere.
 • 2011 - Bodø Energi AS selger BE produksjon til Salten Kraftsamband, og kjøper regionalnettet i Salten fra Salten Kraftsamband
 • 2014 - Nettvirksomheten til Dragefossen Kraftanlegg legges inn i Nordlandsnett AS
 • 2015 - Konsernet har som strategi å ta en aktiv rolle i restrukturerering av bransjen i regionen.
 • 2016 - Nordlandsnett kjøpte nett- og entreprenørvirksomheten til Rødøy-Lurøy Kraftverk AS
  • Bodø Energi AS kjøpte 100 % aksjepost i Sjøfossen Entreprenør AS
  • Bodø Energi AS kjøpte 100 % aksjepost i Fram Kraftentreprenør AS
  • BE Varme sitt biobrenselseanlegg, Keiseren, startet opp drift med levering av fjernvarme.
 • 2017 - Bodø Energi AS og Troms kraft AS danner et felles entreprenørselskap; Frost Kraftentreprenør AS.
  • Bodø Energi eier 51% og Troms Kraft AS 49% av selskapet. 
 • 2018 - Nordlandsnett og Helgelandskraft danner en felles driftssentral for overvåkning av nett i begge nettområdene.
 • 2020 - Fibernettet vårt ble solgt til Signal AS
 • 2021 - Nordlandsnett AS fusjonerer med Troms Kraft Nett AS og blir selskapet Arva AS
 • 2021 - Etablering av nye selskap
  • 12. februar stiftes Fjuel Bodø AS. Bodø Energi eier 51% og Bodø Havn KF eier 49%
  • 21. september stiftes PWR UP AS. Bodø Energi eier 51% og Coop Nordland SA eier 49% 
 • 2022 - Etablering av nytt selskap
  • 10. oktober stiftes Ekvaly Elsikkerhet AS

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå