Personvern og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse når du besøker våre nettsider. Det brukes også informasjonskapsler for analyse av trafikk på nettsiden. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du kan selv endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at nettsiden ikke vil fungere optimalt.

Les om informasjonskapsler

Urban Energi og bærekraft

Vi presenterte miljøregnskap, sertifiseringsordninger og lovkrav på Bioenergidagene!


Eline presenterte bærekraft og miljøarbeid på konferanse

Bærekraft i Bodø Energi

I Bodø Energi-konsernet jobber vi med bærekraft (les mer her) og deler av dette arbeidet presenterte vi på konferanse nylig under Bioenergidagene.
 

"Det var veldig gøy, og litt skummelt, å få presentere litt av hva vi jobber med i Bodø Energi Varme, sier Salgsleder Eline Tomine Olafsrud. "Bærekraft' er et stort begrep som vi må konkretisere. For oss betyr det blant annet å bygge en akkumulatortank, som er et arbeid vi er i gang med. Den skal etter planen driftsettes høsten 2022 og den vil føre til at vi kan utnytte den lokale returtreflisa enda bedre i fjernvarmeproduksjonen"


Lovkrav og sertifiseringsordninger

Miljøregnskap, sertifiseringsordninger og lovkrav stod på agendaen under konferansen. Flere av disse er i endring:

 • TEK17 har vært på høring og skal etter planen re-lanseres i januar 2022. Den vil ta inn klimakrav i større grad.
 • BREEAM NOR planlegges revidert for å ta inn nytt energimerke og Taksonomien. Den skal også re-lanseres på nyåret.
 • Nytt energimerke og Taksonomi som setter rammer for bærekraftig finans og 'grønne lån' ventes.
 • Det finnes flere miljøsertifiseringsordninger, selv har vi vært Miljøfyrtårn siden 2009 men flere av datterselskapene vurderer/har implementert ISO14001. I konsernet jobbes det også med Global Reporting Initiative (GRI) - rapportering.
 • Ut over dette er også standarder som eksempelvis NS3720, som bygger på EU-direktiver, eller begreper som ZEN (Zero Emission Neighbourhoods) og ZEB (Zero Emission Building)
   

"Flere av disse bygger på hverandre og er under revisjon/implementert, og dette krever ny kompetanse av oss, forklarer Olafsrud. Og det er spennende og gøy!"


I Bodø Energi har vi startet i egen leir med å få bedre oversikt over egne utslipp via GRI-rapportering, som er en internasjonalt anerkjent standard for rapportering av økonomiske, miljømessige og sosiale forhold. Ved å rapportere for vi en bedre oversikt over egne utslipp, og vet hvor vi bør sette fokus fremover.
 

Bodø Energi Varme

Bodø Energi Varme produserer fjernvarme med lokal returtreflis som hovedkilde. Fjernvarme utnytter lokalt avfall lokalt, tilgjengeliggjør kapasitet i el-nettet til bedre formål og tilbyr fornybar energi til grønne byggeplasser. I Bodø Energi Varme har vi blant annet:

 • Startet byggingen av en akkumulatortank som gjør at vi kan utnytte lokal returtreflis enda bedre i fjernvarmeanlegget vårt og redusere behovet for spisslast ➡️ ytterligere avlastning av el-nettet.
 • Allerede siden 2017 tilbudt fornybar byggvarme til grønne byggeplasser, nå vil vi også levere fornybar støpefyr og teletining.
 • Koblet på en spillvarmekilde (Avinor Kontrollsentral).
   

Eline og Monica presenterte bærekraft og miljøarbeid på konferanse 

 

 

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå