Personvern og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse når du besøker våre nettsider. Det brukes også informasjonskapsler for analyse av trafikk på nettsiden. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du kan selv endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at nettsiden ikke vil fungere optimalt.

Les om informasjonskapsler

Skatteforslag kan bremse det grønne skiftet

Kort tid før jul kom Skatteetaten med en kontroversiell uttalelse – All strøm produsert av solcelleanlegg er skattepliktig

Solceller på tak i regn

Mesteparten av strømmen som produseres på private solcelleanlegg benyttes til eget forbruk. Men i perioder vil solcellepanelene produsere mer strøm enn hva det er behov for. Overskuddsstrømmen som da ikke brukes, sendes ut på kraftnettet, og eieren av anlegget får betalt. Det er denne godtgjørelsen Skatteetaten nå vil skattlegge med 22 prosent som kapitalinntekt.

- Dersom planene til Skatteetaten får medhold, vil det være svært uheldig for utviklingen av solenergi og det vil helt klart bremse det grønne skiftet, mener Sigurd Lund, Fagansvarlig for solceller i Bodø Energi Kraftsalg.

Klar tale til Skatteetatens skatteforslag

- For det første vil dette medføre at mange vil velge å avstå fra det å montere solceller, da salg av overskuddsstrømmen er et sterkt incitament for å investere i et solcelleanlegg. For det andre vil det være svært motvirkende mot regjeringens egne mål om 8 TWh (terrawattime) utbygd solkraft innen 2030. Skattelegging i kombinasjon med at Enova reduserte sin støtte til solcelleanlegg i fjor taler ikke akkurat for at vi skal nå dette målet.

Mannlig ansatt i Bodø EnergiFagansvarlig for solceller i Bodø Energi Kraftsalg er klar i sin tale når det gjelder Skatteetaten sitt skatteforslag. Foto: Per-Inge Johnsen / Bodø Energi

I de tilfellene solcelleanlegg i dag monteres på hytter som er tilkoblet strømnettet, vil enhver økonomi falle bort. Dette har med at strømforbruket på hytter er lavt og tilnærmet all strøm kan i praksis selges når hytta står tom. I tillegg er strømnettet ofte svakt på de stedene hvor det ligger hytter, så behovet for supplert strøm fra solkraft er nødvendig.

- Også er det slik at salg av overskuddskraft er et viktig supplement for det generelle kraftbehovet vi får i Norge om kun få år. En skattelegging av solkraft er svært uheldig for krafttilgangen vi aller er avhengig av, legger Sigurd til.

Så mange solcellpanel må til

I dag produseres det ca. 0,25tWh solkraft. 1 TWh er 1 milliarder kWh (kilowattime). Gjennomsnittlig strømforbruk for enebolig er ca. 20.000 kWh årlig. Enkelte solcellepanel i dag vil kunne produsere 400-440 watt ved optimal produksjon. Man trenger altså ca. 2,5 panel for å klare å produsere 1kWh. Ifølge Energikommisjonen trenger vi rundt 27,5 millioner solcellepaneler totalt for å oppnå målsettingen om 8 TWh innen 2030.

- Vi er helt avhengig av utbygging av solcelleanlegg for å kunne dekke fremtidens energibehov, forteller Sigurd.

Konsekvenser som vil berøre mange

Dersom skatteforslaget til Skatteetaten blir en realitet, vil det få negative konsekvenser for mange parter. Først og fremst for de som allerede har investert i solcelleanlegg. De vil få en ekstra kostnad de ikke hadde tatt med i regnestykket i utgangspunktet, og som kan snu det hele til et økonomisk tapsprosjekt. Videre vil utbygging av nye solcelleanlegg bremses kraftig, leverandører vil merke en nedgang i salget og det vil være et steg tilbake med tanke på en bærekraftig fremtid.

Vi sier NEI til skattelegging av solcelleproduksjon.

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå