Personvern og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse når du besøker våre nettsider. Det brukes også informasjonskapsler for analyse av trafikk på nettsiden. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du kan selv endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at nettsiden ikke vil fungere optimalt.

Les om informasjonskapsler

Elbillader for borettslag

Visste du at det er lovpålagt at borettslag og sameier skal legge til rette for at beboere med parkeringsplass kan få montert elbillader?

 

Mann lader elbil

Rett til lading av elbil og ladbar hybridbil

Det er lovfestet at beboere i sameie og borettslag har rett til å få montert elbillader tilknyttet sin parkeringsplass. Loven omfatter også at borettslag/sameier må oppgradere strømnettet og etablere infrastruktur dersom det er nødvendig for å montere et ladeanlegg. Loven til ladepunkt følger av borettslagsloven 5-11 a og eierskapsloven 25 a, og ligger tilgjengelig hos lovdata:

Trykk her for å se borettslagsloven paragraf 5-11 a

Trykk her for å se eierskapsloven paragraf 25 a

Borettslag/sameier må regne med flere kostnader i forbindelse med anskaffelsen av lademulighet. For det første trenger man elbilladere, men dere trenger også infrastruktur fram til ladeplassen. Og noen ganger er det kanskje nødvendig med en oppgradering av hele fellesanlegget.

Oppgradering av det lokale strømnettet er et tiltak som kommer alle beboere til gode. Kostnader knyttet til etablering av ladepunkt skal som hovedregel fordeles etter den fastsatte sameiebrøken i eierseksjonssameier og fordelingsnøkkelen i borettslag.

Hvis noen beboere ikke har rett til egen parkering skal disse bli holdt utenfor når kostnadene fordeles.

Å legge strøm til de enkelte parkeringsplassene regnes også for å være en fellesutgift. Men hvert enkelt sameie må likevel vurdere unntak i de tilfellene det bare er noen få som har muligheten til å parkere. Det gis ikke unntak for de som ikke har bil eller elbil, så lenge de har eller vil få en parkeringsmulighet.

Styret må gi samtykke før ladepunkt kan etableres. Men styret kan også nekte dersom det foreligger saklig grunn. Det kan jo være at kostnadene ved etablering blir for omfattende. I høringen til lovforslaget ble det foreslått en beløpsgrense på 50.000 per andel/seksjon, men denne er ikke tatt med i loven og kan bare fungere som retningsgivende for det hver enkelt beboer bør tåle av etableringskostnader.

Annen saklig grunn kan være at oppsetting av ladepunkt ikke tilfredsstiller gjeldende trygghetsnormer, at det allerede foreligger et fullgodt ladetilbud i sameiet/borettslaget, eller at sameiet vedtar etablering av et felles ladeanlegg. Sameie og borettslag må tenke langsiktig. Hvis beboere setter opp ladere fra ulike leverandører som ikke er kompatible med hverandre, risikerer du at hele eller deler av anlegget må tas ned ved en senere anledning.

Hva bør du tenke på i forbindelse med ladeanlegg?

 • Undersøk støtteordninger i kommunen/området.
 • Finn ut om dere skal ha lademuligheter til alle beboere eller ladetorg på felles parkeringsplasser.
 • Kartlegg hvor mange beboere som ønsker seg ladeplasser nå og hvor mange som ønsker seg ladeplasser i løpet av de neste årene.
 • Skal dere ha et elektrisk anlegg dimensjonert for at alle får godt ladefart, selv om flere lader samtidig?
 • Avdekk om dere har beboere med behov for prioritert lading.
 • Ønsker dere selv å stå for kontroll og fakturering av forbruk, eller ønsker dere direktefakturering av brukere?
 • Hvem skal få tilgang til ladere? Bare beboere, eller gjester og tilfeldige?
 • Avklar om det er behov for digital tilgangskontroll på hvert ladepunkt.
 • Skal dere drifte anlegget selv eller overlate driften til Bodø Energi Kraftsalg?

Installasjon av elbillader i sameie eller borettslag

Bodø Energi forhandler og monterer ladere fra den norske produsenten Zaptec. Zaptec er sertifisert med de høyeste sikkerhetsstandarder og alltid på nett med Wi-Fi eller gratis 4G LTE-M.

Vårt ladesystem bruker tilgjengelig kapasitet på strømnettet og fordeler strømbruket mellom stasjonene i borettslaget/sameiet. Det gjør at ladestasjoner kan bruke all tilgjengelig strøm i parkeringsanlegget og til enhver tid få den raskeste og beste ladehastigheten.

Borettslag og sameie bestemmer selv om de ønsker å hente ut ladehistorikk og fakturere den enkelte beboeren som har brukt strøm til elbillading, eller om man vil automatisere betalingen av ladestrøm.

Ved automatiserte betalingsløsninger blir beboere automatisk belastet for sitt strømforbruk til elbillading.

Sameiet kan velge en engangsinvestering i elektrisk infrastruktur og la beboere koble seg på elbilladere etter hvert som behovene melder seg.

Installasjon av Zaptec GoBodø Energi sin ladeløsning har en hurtigkobling på bakplaten som gjør at monteringen av ladeboksene kan utføres individuelt på et senere tidspunkt.

 1. Første trinn er å investere i en felles infrastruktur. Du trenger bare én kabel for strøm og kommunikasjon mellom ladestasjonene.
 2. Dere velger å sette opp bakplater samtidig med infrastrukturen eller tar dette senere når dere kjøper ekstra ladestasjoner.
 3. Når flere beboere får behov for lading kan dere bare utvide med flere ladestasjoner. Det er ikke nødvendig å bruke sertifiserte fagfolk til dette. Dere bruker den infrastrukturen som allerede er satt opp.
 4. Det er ukomplisert og rimelig å utvide med flere Zaptec Pro-ladestasjoner. Det kreves ikke noe ekstra arbeid eller investeringer i sikringsskap, kabling eller utstyr. De nye ladestasjonene blir bare koblet til eksisterende infrastruktur.

Bestill gratis befaring

 

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå