Personvern og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse når du besøker våre nettsider. Det brukes også informasjonskapsler for analyse av trafikk på nettsiden. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du kan selv endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at nettsiden ikke vil fungere optimalt.

Les om informasjonskapsler

Millionstøtte til Fjuel Bodø fra Enova

Et stort skritt mot en grønnere fremtid er tatt i Bodø, etter at Fjuel Bodø i dag mottok et tilskudd på hele 13,12 millioner NOK fra Enova. Tilskuddet er ment for å utvikle ladeinfrastruktur til Nord-Norgelinjen som ASKO Maritime planlegger å etablere mellom Bodø og Tromsø

 
Erlend Willumsen og Rakel Hunstad ser fram til at området bak dem blir fylt opp av av aktivitet Foto:Per-Inge Johnsen 

I tillegg kom nyheten om at Enova gir ASKO Maritime støtte på  i overkant av 161 millioner til byggingen av 2 helelektriske skip som skal gå i en nyopprettet nullutslipps sjørute i forlengelsen av Nordlandsbanen fra Bodø til Tromsø med ett stopp underveis.

– Dette kan bli det viktige vippepunktet i den videre utviklingen av Nye Bodøterminalen og grønne godskorridorer i Arktis. Vi går nå i gang med å utrede lading til ASKO Maritimes elektriske fartøy for godstransport Bodø-Tromsø. Bodø strategiske plassering gjør at vi er et multimodalt knutepunkt der bane, vei, og luftfart møter havet, sier Rakel Hunstad, daglig leder i Fjuel Bodø AS. 

 
Rakel Hunstad informerte om tilskuddet og prosjektet Foto: Per-Inge Johnsen/Bodø Energi 

Dette prosjektet kan endre strukturen på godstransporten mellom Nord-Norge og Sør-Norge. Med fokus på bærekraft og nullutslipps transport, utreder nå ASKO Maritime bygging av 2 helelektriske fartøy som etter planen skal operere en ny nullutslipps sjørute mellom Bodø, Harstad og Tromsø. I kombinasjon med jernbane mellom Bodø og Oslo, vil denne ruten kunne erstatte dagens fossildrevne lastebiltransport, og flytte mer enn 50 000 vogntog vekk fra ulykkesutsatte veistrekninger i Norge. ASKOs beregninger viser at klimagassutslippene vil kunne reduseres med 25 000 tonn CO2 årlig, og i tillegg kommer de samfunnsøkonomiske effektene med å flytte godstransport fra vei til bane og sjø.

– En grønn godskorridor sjøveien er kjempespennende og for oss i Fjuel Bodø og et første viktig steg i å realisere Energihub Bodø Havn. Energihuben vil være et knutepunkt for utslippsfri transport. Dette inkluderer maritim sektor og tungtransporten i tillegg til elektrifisering av driften av havneområdet, avslutter Hunstad.

Erlend Willumsen, markeds- og utviklingssjef i Bodø Havn, deler hennes entusiasme. Han påpeker at tilskuddet fra Enova er en viktig milepæl i å etablere Bodø Havn som et grønt nav i en nasjonal nullutslipps transportkorridor som kombinerer jernbane og sjøtransport for effektiv og miljøvennlig godstransport mellom Nord-Norge og Sør-Norge.

– En etablering med 2 batteridrevne godsskip, med daglige avganger mellom Bodø og Tromsø, vil legge grunnlaget for et energieffektivt og fremtidsrettet logistikkområde på Rønvikleira, hvor jernbaneterminal og havneterminal smeltes sammen til et stort og moderne terminalområde, sier Willumsen.

Erlend Willumsen viser Odd Emil Ingebrigtsen og Ann Kristin Moldjord ett reguleringskart fra 1918 der man planla jernbanestasjon på tomta Raddison ligger på i dag med ett sidespor til godsterminal på Burøya. Foto: Per-Inge Johnsen

 

Faktaboks

 • Enova SF offentliggjorde 26. september 2023 tildeling av midler til:
  • ASKO Maritime AS
  • Fjuel Bodø AS
  • Fjuel Tromsø AS
  • Plug Harstad AS
 • Fjuel Bodø fikk innvilget investeringstilskudd på NOK 13 120 000,- til etablering av ladeinfrastruktur for å forsyne ASKOs daglige sjøgodsrute mellom Bodø og Tromsø som del av en nasjonal nullutslipps godskorridor (grønn godskorridor)
 • Batterielektriske fartøy (2 stk.)
 • Den grønne godskorridoren fra sør til nord, mellom Alnabru (Oslo) og Tromsø, innebærer at gods skal transporteres sjøveien på strekningen Bodø-Tromsø med 2 nullutslipps-fartøy (batterielektrisk)
 • Godsoverføring fra vei til sjø og bane gir reduksjon i klimagassutslipp på om lag 25 000 tonn CO2 per år
 • Bodø blir med dette et multimodalt logistikknutepunkt med daglige anløp i Bodø Havn som korresponderer med godstoget fra Alnabru
 • Kapasitet
  • Godsmengde: 140 TEU + 36 traller eller totalt 280 TEU
  • (Til sammenligning: MS Tege: 50-65 TEU 3g/uke)
  • Batterikapasitet per skip fartøy 25 MW (Tilsvarer ca (grovt sett) 330 Tesla)
  • Ladeeffekt per skip: 6 MW
  • Årlig ladevolum i Bodø: 6 GWh
  • Reduksjon klimagassutslipp totalt som følge av Nord-Norgelinjen: 25 000 tonn CO2/år (ved 100% el.-drift)
  • Tilsvarer omlag 50 000 vogntog med gods bort fra vei i Nord-Norge

Fjuel Bodø er eid av Bodø Energi (51%) og Bodø Havn (49%).

Fjuel Bodø Eier og drifter per i dag fem landstrømanlegg på fire ulike lokasjoner i Bodø Havn.

Fjuel Bodø AS’ formål er å levere land- og ladestrøm til maritim sektor og energiløsninger til aktører i energiknutepunkter, herunder:

 • tilby, overføre og fordele energi sikkert og effektivt til kundene av havnene i Bodø
 • å overføre energi kostnadseffektivt og med den kvalitet som markedet etterspør
 • å levere etterspurte tjenester i tilknytning til denne virksomhet
 • å drive annen virksomhet i forbindelse med ovennevnte formål

 

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå