Personvern og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse når du besøker våre nettsider. Det brukes også informasjonskapsler for analyse av trafikk på nettsiden. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du kan selv endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at nettsiden ikke vil fungere optimalt.

Les om informasjonskapsler

Energihub Bodø Havn baner veien for bærekraftig sjøfart

I en paneldebatt ved Zero konferansen, belyste en gruppe fremtredende aktører hvordan norske havner kan være drivkraften bak en grønnere skipsfart.

Samarbeid er nøkkelen til suksess snakket Hunstad om på Zerokonferansen Foto:Zero

Blant de paneldeltakerne var Rakel Hunstad fra Fjuel Bodø AS, som snakket om den innovative satsing som nå gjøres igjennom Energihub Bodø Havn. -I en verden hvor tilgang på både nett og fornybar energi er utfordrende, må vi tenke annerledes i utviklingsarbeid slik at mangel på tilstrekkelig tilgang på fornybar kraft og nett ikke blir en barriere for næringsutvikling, sier Hunstad

Panelet var bredt sammensatt med Sveinung Oftedal fra Klima- og miljødepartementet (KLD) og Det internasjonale maritime organisasjonen (IMO) som åpnet samtalen med ett innlegg som omhandlet fremtidens havner og hvordan disse kan være en driver for grønn skipsfart, mens representanter fra rederibransjen, Andreas Enger fra Hoegh Autoliners, Are Gråthen fra Samskip, Bente Hetland fra NCL og Anette Aaser Stene fra Colorline, diskuterte grønne godskorridorer og deres arbeid for å bidra til grønn omstilling.

Infrastrukturekspertene André Risholm fra Amon Maritime, Ole Eikum fra Fjordbase, og Heidi Nielson fra Oslo havn bidro med deres perspektiver på integrering av bærekraftige løsninger i havneoperasjoner. Risholm fortalte om ammoniakk som energibærer i skipsfarten og Nielson delte erfaringer fra flere års målrettet arbeid med energiomstilling i Oslo havn, hvor de nå er kommet langt med å få persontransporten over på fornybart drivstoff og fokuserer nå for fullt fremover på å få godstransport over på fornybar energi.

– I omlegging til fornybare energibærere i sjøfarten og i den videre utviklingen av havner er det viktig å ha et helhetlig perspektiv og se elektrifisering av transport både på sjøside og landside i sammenheng, samt med bygningsmasse og drift av terminalområdet. For å lykkes er samarbeid på tvers av aktører og sektorer viktig, det er nettopp det Fjuel Bodø gjør gjennom arbeidet med å lage en Masterplan for Energi for området,sier Hunstad.

Stor reduksjon

Som et ungt selskap har Fjuel Bodø allerede gjort betydelige fremskritt med sine fem landstrømanlegg i Bodø havn, som ifølge Hunstad har bidratt til å kutte om lag 160 tonn CO2 de siste seks månedene. Hunstad understreker viktigheten av land- og ladestrøm, fordi de er en effektiv måter å direkte kutte klimagassutslipp på, dette fordi man direkte erstatter fossilt drivstoff med fornybar energi.

Det jobbes nå for å øke dette både gjennom økt bruk av eksisterende landstrømanlegg, men også med å sette fokus på potensialet for energiomstilling i landtransporten og på etablering av en grønn godskorridor mellom Bodø og Tromsø. Sistnevnte er et samarbeidsprosjekt mellom ASKO Maritime, Fjuel Bodø og Fjuel AS knyttet til ASKOs planer om å etablere helelektrisk godstransport sjøveien mellom Bodø og Tromsø.

– Når vi får på plass dette prosjektet vil det alene kutte om lag 25 000 tonn CO2 hvert år. Dette er et viktig prosjekt i den grønne omstillingen, men også et veldig viktig ledd i å legge til rette for vekst og næringsutvikling i Bodø Havn og i nord, sier Hunstad

Masterplan

Gjennom Masterplan for Energi, ønsker Fjuel Bodø å skape et eksempelprosjekt med stor overføringsverdi til andre havner og næringsarealer. For å imøtekomme økt etterspørsel etter fornybar energi i denne type områder er det viktig å tenke på hvordan vi kan skape et energisystem som tåler høye effekttopper – eller rettere sagt hvordan vi kan jevne ut effekttopper ved å skape et integrert energisystem med både fornybar energiproduksjon og energilagring.

- Hvis vi skal lykkes med det grønne skiftet og nå klimamål er tilgang på kraft og nett en forutsetning i tillegg til forutsigbarhet for aktørene, da må også det regulatoriske henge med slik at vi kan dele på energi og effekt innad i et område, påpeker Hunstad, noe som resonnerer med resten av panelets enighet om behovet for tverrsektorielt samarbeid for å oppnå kollektive klimamål.

Den samlede visjonen fra panelet ved Zero konferansen gjør det klart at med riktig samarbeid og engasjement, kan norske havner og skipsfartindustrien ta en førende rolle i kampen mot klimaendringer. Fjuel Bodø er med satsningen på Energihub Bodø Havn er allerede på vei til å bli et skinnende eksempel på dette.

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå