Personvern og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse når du besøker våre nettsider. Det brukes også informasjonskapsler for analyse av trafikk på nettsiden. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du kan selv endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at nettsiden ikke vil fungere optimalt.

Les om informasjonskapsler

Bodø Energi og Indre Salten Energi mottar Enova-midler

Bodø Energi og Indre Salten Energi (ISE) er blitt tildelt støtte fra Enova for å etablere ladepunkter for tungtransport i Salten-regionen. Bodø Energi skal bruke tilskuddsmidlene til å sette opp ladepunkter i Bodø havn, mens ISE skal etablere ladepunkter på Fauskemyra.

 

Øystein Wik, strategidirektør i Bodø Energi og Øystein Andreas Skaland Administrerende direktør i ISE har funnet sammen om lading av tungtransporten 

— Det at Bodø Energi og ISE har funnet sammen om lading av tungtransporten på de to viktigste lokasjonene i Salten, er et vendepunkt i elektrifiseringen av landbasert transportnæring i regionen, sier Øystein Wik, strategidirektør i Bodø Energi.

Administrerende direktør i ISE Øystein Andreas Skaland er svært glad for at man nådde opp i konkurransen og befester Fauske som et viktig transportknutepunkt langs E6. — Denne etableringen er viktig for å utvikle samarbeidet om elektrifisering i regionen, og for industriområdet på Fauske, sier Skaland

Milepæl for regionen

Ladepunktene som skal etableres på Bodø Havn og Fauskemyra, er et viktig skritt mot en grønnere transportsektor i regionen. Disse ladepunktene vil bidra til å redusere utslippene fra tungtransport og styrke regionens posisjon som en pådriver for bærekraftig utvikling. Dette markerer en milepæl i regionens arbeid med å elektrifisere tungtransporten og styrker samarbeidet mellom Bodø Energi og Indre Salten Energi. Med etableringen av ladepunktene i Bodø havn og Fauskemyra legger selskapene til rette for en mer bærekraftig og fremtidsrettet transportsektor i Salten. Prosjektene vil være viktige bidrag til å direkte kutte klimagassutslipp.

 

Store utslipp

Som en del av at Enova rigger Norge for elektriske lastebiler fra Lindesnes til Alta, tildelte Enova onsdag 29. mai støtte til 25 ladestasjoner med 135 nye ladepunkter langs norske riksveier. Første tildeling i desember 2023 var til 17 ladestasjoner, og søknadsrunden var åpen for lokasjoner i Sør-Norge. Med støtten tildelt i denne runden øker totalen betydelig, til 42 ladestasjoner. Til sammen vil de prosjektene som nå er tildelt midler gjennom programmet sørge for at helt sentrale strekninger i Sør-Norge, som E134 og E39, innen 2025 blir fulldekket for elektrisk langtransport. Også på steder som Levanger, Tromsø, Fauske, Kristiansund, Alta og Bodø vil det nå bygges nye ladeanlegg.

I Norge står landbasert transport for om lag 1/3 av de totale klimagassutslippene. Elektrifisering av tungtransporten er derfor en avgjørende faktor i arbeidet med å redusere nasjonale utslipp og nå klimamålene. Dette samarbeidet viser hvordan vi kan kombinere ressurser og kompetanse for å skape bærekraftige løsninger som vil ha stor betydning for fremtiden til tungtransporten i Salten.

 

 

 Rakel Hunstad, daglig leder i Fjuel Bodø er fornøyd med at viktig brikke med etablereingen av Energihub Bodø Havn er på plass

 

Masterplan Bodø havn

— Det at vi får denne brikken på plass, er veldig gledelig, og det er en nøkkel i etableringen av Energihub Bodø havn. Som en del av masterplanen for å utvikle Bodø havn til et knutepunkt for nullutslippsløsninger for transportsektoren både på sjø- og landsiden, er dette en meget viktig brikke å få på plass i arbeidet med å etablere Energihub Bodø Havn, sier Rakel Hunstad, daglig leder i Fjuel Bodø.

Enova som ble etablert i 2001, er et statlig foretak under Klima- og miljødepartementet. Enovas oppdrag er å bidra til Norges omstilling til et lavutslippssamfunn, hovedsakelig gjennom støtte til energibesparende og klimavennlige prosjekter. I 2020 ble det registrert 16 lastebiler med nullutslipp i Norge. Ved utløpet av 2022 hadde tallet økt til 438 kjøretøy. Enova ga i 2022 støtte til 262 elektriske lastebiler som vil registreres i løpet av kommende år.

Med støtte fra Enova kan Bodø Energi og ISE nå ta betydelige skritt mot en mer miljøvennlig transportsektor. Prosjektet vil ikke bare forbedre infrastrukturen for tungtransport i regionen, men også sette en ny standard for hvordan energiselskaper kan samarbeide om å fremme bærekraftige løsninger.

 

 

 Stig Brunes, daglig leder i Veinor. håper flere vil bruke nullutslippskjøretøy i transportnæringen

Lite tilrettelagte ladeanlegg

— Det er ikke alle som har muligheten til å lade i bakgården sin slik som vi, så for de mindre selskapene og de som driver for seg selv, vil dette være det som gjør at flere tar overgangen fra fossil til nullutslippskjøretøy, sier Stig Brunes, daglig leder i Veinor.

For Veinor er dette et valg de har tatt, å bruke nullutslippsmaskiner der de kan. Veinor leide to elektriske gravemaskiner ble brukt i Sjøgata-prosjektet men med varierende suksess. Deres erfaring med elektriske lastebiler har imidlertid vært meget positive, spesielt siden sjåførene setter pris på en stillere arbeidsplass, noe som gir dem bedre arbeidsdager. – Det er også noe av grunnen til at vi i dag henter ut vår andre elektriske lastebil, sier Brunes.

Brunes understreker at hovedutfordringen med elektriske lastebiler er at de er dobbelt så dyre som tradisjonelle lastebiler og tar litt mindre last. Men rekkevidden har de hatt lite problemer med, og det har kun vært på de kaldeste dagene at de har måttet benytte lynlading i løpet av dagen. Da har de opplevd at anleggene med lynlading har vært laget for personbiler og ikke tilrettelagt for lastebiler. – For oss vil det å kunne bruke lynladeanlegg tilrettelagt for lastebiler være en fordel de gangene vi har bruk for den type lading, sier Brunes.

Med disse nye ladepunktene, som er spesielt tilrettelagt for lastebiler, ser Veinor frem til en enklere og mer effektiv drift, og håper at flere selskaper vil følge deres eksempel i å ta i bruk nullutslippsløsninger. Dette markerer et viktig steg i retning av en grønnere transportsektor i Salten-regionen.

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå