Personvern og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse når du besøker våre nettsider. Det brukes også informasjonskapsler for analyse av trafikk på nettsiden. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du kan selv endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at nettsiden ikke vil fungere optimalt.

Les om informasjonskapsler

Bærekraft i Bodø Energi

Vår visjon er å skape fornybare energiløsninger og morgendagens samfunn. Derfor navigerer vi etter den tredelte bunnlinjen. De tre pilarene er styrende for hvordan vi investerer og drifter vårt konsern.


Den 25. september 2015 vedtok FNs generalforsamling bærekraftsmål for bærekraftig utvikling fram mot 2030. I desember samme år ble Parisavtalen vedtatt som en juridisk forpliktende avtale. Avtalen legger et enormt press på Norge og resten av verden til å nå et klimagassutslipp på 40 prosent sammenlignet med 1990-nivået. Vi forstår Bærekraft som et samlebegrep for den tredelte bunnlinjen; Selskapsstyring, Miljø & Samfunn. 

FNs bærekraftsmål:

 

I 2019 begynte vi for alvor på arbeidet med vårt eget fotavtrykk.

Bærekraft ble forankret i konsernstrategien, i organisasjonen og i daglige drift. Som energiselskap står vi i en svært gunstig posisjon til å utvikle lønnsomme og bærekraftige løsninger for morgendagens samfunn. Da må vi bevise at vi kan ta den posisjonen. Les mer om vår innovasjon og forskningsprosjekter her.

Bodø Energis bærekraftsmål fordelt ut i den tredelte bunnlinjen

FNs bærekraftsmål omfatter 17 mål og 169 delmål.  

Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og samfunn. Men det er under 10 år til målene skal være nådd. Da må vi alle og enhver samarbeide for å nå målene. Bærekraftsmålene understøttes av den tredelte bunnlinjen - bestående av miljø, samfunn og selskapsstyring.
Vi navigerer etter FNs 17 bærekraftsmål hver eneste dag, i alt vi gjør. Fra innkjøp til daglig drift og forretningsutvikling. Vår daglige drift og forretningsutvikling svarer til balanseringen i den tredelte bunnlinjen. Virksomhetens konsekvenser ovenfor klima, samfunn og selskapsstyring avgjør om vi investerer og utøver forretning i tråd med prinsippene for bærekraftig utvikling.

Den tredelte bunnlinjen:

Gjennom konkrete, grønne investeringer, nye selskapsetableringer og forretningsmuligheter jobber vi med den triple bunnlinjen i Bodø Energi. Vi prioriterer bærekraftsmålene nr. 7, 9, 11, 13 og 17.
Bærekraftsmål nr. 17 er spesielt viktig. Vi har mange samarbeidspartnere innenfor næringslivet, og vi jobber tett sammen for å løse de øvrige bærekraftsmålene. Sammen har vi muligheten til å bidra til det grønne skiftet. Som energiselskap er vi en viktig del av framtidens løsninger. Vår historie, vår kunnskap og vår kompetanse krever at vi bidrar i arbeidet med morgendagens bærekraftige løsninger.

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå