Til forside - Bodø Energi Kraftsalg

Fastpris

Med Fastpris vet du hvilken strømpris du skal betale til enhver tid

Bilde

Avtalen passer for deg som ønsker en forutsigbar strømpris

Bestill Fastpris

Fastpris 1 år41,9 øre/kWh Fastpris 2 år40,5 øre/kWh Fastpris 3 år39,5 øre/kWh Fastbeløpkr. 0,-
Bestill
Alle påslag inkludert i prisen
Ingen bekymringer om strømprisen stiger
Mange lokale kundefordeler

Hva er Fastpris?

Fastpris er en strømavtale med en avtalt pris for en bestemt periode. En slik periode kan være alt fra ett år og opp til tre år. Avtalen gir deg forutsigbarhet og er en forsikring mot høyere strømpriser.

I perioden hvor avtalen gjelder kan du ikke endre strømavtale eller bytte leverandør.

Når tid skal jeg velge Fastpris?

Du bør velge fastprisavtale når du ønkser deg forutsigbar strømpris. En fastprisavtale kan sammenlignes med fast boligrente. Ingen vet med sikkerhet hva renten vil være om 1-3 år, og det samme gjelder for strømpris.

Fordelen med å ha en fastprisavtale er at man vet hvilken pris skal man betale til enhver tid, i tillegg til at man slipper store prissvingninger, noe som er vanlig for avtaler som Innkjøpspris og Timepris.

Kundefordeler

Du får mange gode lokale fordeler i Bodø Energi app'en.

Sjekk ut dine kundefordeler

Avtalevilkår Fastpris

Generelt

Generelt gjelder vilkår gitt i siste versjon i Standard kraftleveringsavtale utarbeidet av Energi Norge. Avtalen regulerer forbrukernes rettigheter og plikter for levering av kraft og nettleie. Spesielle vilkår som er beskrevet under gjelder foran vilkårene i Standard kraftleveringsavtalen.

 1. Ved bestilling av en strømavtale blir kundens avtale automatisk registrert hos netteier. b. Ved å gjennomføre leverandørbytte eller melde inn/utflytting gir kunden Bodø Energi Kraftsalg fullmakt til å innhente nødvendige opplysninger hos netteier.
 2. Bodø Energi Kraftsalg kommuniserer med kunden i henhold til lover og regler i GDPR lovgivning.
 3. Kunden er selv ansvarlig for at Bodø Energi Kraftsalg har korrekt personalia og kontaktinformasjon.
 4. Kunden får tilgang til faktura og forbruksdata på Web under kundeforhold. En kan også finne tilsvarende informasjon i Bodø Energi Appen.

Leveringsvilkår

 1. Denne strømavtalen er forbeholdt boligformål.
 2. Denne avtale er løpende inntil oppsigelse eller flytting. Ved flytting overføres avtalen til ny anleggsadresse.
 3. Ved flytting må kunden ta kontakt med Bodø Energi Kraftsalg for videreføring eller stans av strømavtalen.
 4. Ved leverandørbytte til Bodø Energi Kraftsalg, vil strømleveransen fra Bodø Energi Kraftsalg starte innen 6 virkedager dager etter inngått avtale.
 5. Dersom kunden benytter seg av angreretten til annen kraftleverandør, gir kunden Bodø Energi Kraftsalg rett til å iverksette oppstart før angrefristens utløp.
 6. I de tilfeller hvor kunden benytter seg av angreretten ved leverandørbytte til en annen kraftleverandør, må kunden betale for strømmen som blir levert frem til leveransen er avsluttet.

Betalingsvilkår

 1. Avtalen gjelder en fastpris pr KWh for en avtalt periode – 1 år, 2 år eller 3 år.
 2. Fastprisavtalen innebærer gjensidig forpliktelse og kan ikke sies opp i avtaleperioden, med mindre kunden ønsker å kjøpe seg fri fra kontrakten.
 3. Bindingen opphører automatisk ved flytting uten ekstra kostnad for kunden.
 4. Ved brudd på avtalen vil det faktureres et gebyr på kr 500, samt en restverdi på kontrakten ut fra resterende forventet volum fakturert med differansen mellom fastpris og markedspris for gjenstående periode. I områder utenfor Nord-Norge tilkommer moms; brudd gebyr kr. 625,-.
 5. Avtalen opphører uten oppsigelse ved kontraktens utløp. Dersom ingen ny avtale inngås, får kunden automatisk strømavtale Boligstrøm.
 6. Prisen er inkludert lovpålagte EL-sertifikater som Bodø Energi Kraftsalg er pålagt å handle på vegne av kunden.
 7. I områder utenfor Nord-Norge tilkommer moms.
 8. Levert kraft faktureres månedlig basert på forbruk. Ved manglende måleravlesning faktureres kunde etter estimert forbruksprognose som beregnes av netteier og som baseres på historiske data.
 9. Nettleie viderefaktureres kun i Nordlandsnett sitt område og faktureres sammen med kraft.
 10. Dersom kunden ved opphør av kundeforholdet har tilgodebeløp hos Bodø Energi Kraftsalg, utbetales automatisk hele beløpet til kunden sitt registrerte kontonummer.
 11. Kunden kan velge flere forsendelsesmåter av faktura - papirfaktura, e-postfaktura, e-faktura med mulighet for AvtaleGiro. Ved papirfaktura tilkommer et miljøgebyr på kr 49. I områder utenfor Nord-Norge tilkommer moms; miljøgebyr kr. 61,25,-.
 12. Dersom kunden ikke betaler faktura innen forfallsdato kan Bodø Energi Kraftsalg eller dets innfordringspartnere sende varsel om purring til kundens registrerte mobiltelefonnummer, e-post eller postadresse. Ved manglende betaling innen forfallsdato vil forsinkelsesrenter beregnes fra første dag etter forfallsdato. Dette gjelder også ved avtalt nedbetalingsplan. Forsinkelsesrentene kommer i tillegg til purregebyr satt av Bodø Energi Kraftsalg sine innfordringspartnere.
 13. Ved gjentatte mislighold av kundens forpliktelser kan Bodø Energi Kraftsalg avlutte avtalen.
 14. Vi tar forbehold om prisendringer som følge av endringer i dagens offentlige avgifter/pålegg, samt endringer i øvrige rammebetingelser for strømsalgsvirksomhet i sluttbrukermarkedet.
 15. Husholdninger i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt for merverdiavgift.
 16. Bodø Energi Kraftsalg kan etter denne avtale endre priselementene og avtalevilkår med 14 dagers varsel, enten på vår hjemmeside, via direkte skriv til kunde på e-post/SMS eller på en annen egnet måte.

Avtalevilkår Fastpris (PDF)

Angrerettskjema (PDF)

Nettside og CMS: Digitalt Byrå