Personvern og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse når du besøker våre nettsider. Det brukes også informasjonskapsler for analyse av trafikk på nettsiden. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du kan selv endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at nettsiden ikke vil fungere optimalt.

Les om informasjonskapsler

Bestill montering av ladeanlegg til borettslag og sameie

En smart elbillader som utnytter og fordeler strøm i anlegget på en effektiv måte.


Zaptec Pro

Pris strømkunde23.490 kr
Avbetaling - forutsetter at du er eller blir strømkunde:
3 år - 699 kr/mnd.
5 år - 449 kr/mnd.
Tot. 25.164 kr
Tot. 26.940 kr

Pris ikke strømkunde

24.490 kr
Bestill
Kr 1000,- rabatt til strømkunder
Gunstig nedbetaling
Maks ladehastighet
Ladepakke inkl. montering
Passer alle elbiler

Toppmodellen av elbilladere

Å lade med Zaptec innebærer at du bruker et av de sikreste ladesystemene på markedet. Zaptec Pro er et fleksibelt ladesystem med patentert dynamisk fasebalansering, som betyr at du utnytter strømmen bedre og kan lade flere biler samtidig. Zaptec Pro utnytter tilgjengelig strøm opptil 66% mer effektivt enn enkle ladesystemer. Når infrastrukturen for lading er på plass, er det enkelt å utvide med flere ladere etter behov.

Med ladeanlegg i borettslag og sameier er du avhengig av at din lader passer til det eksisterende elbillanlegget. Laderen må kobles opp mot et felles system som fordeler strøm og registrerer forbruk

Har du spørsmål?

Med Zaptec Pro får du:

 • En sikker lader som passer alle elbiler.

 • Maks ladehastighet (opptil 22kW). Avhengig av strømtilgang og bilens kapasitet.

 • God oversikt over forbruk, låsing av ladekabel og andre smarte funksjoner i appen.

 • Gratis administrasjonssystem og muligheter for betalingstjenester.

 • Smart utnyttelse av ledig strøm.

 • En ladeløsning som er enkel å utvide

 • NB! ladekabel følger ikke med laderen.

 • Gratis befaring.

Dersom borettslag og sameie allerede har installert bakplater på parkeringsanlegget vil anskaffelse av Zaptec Pro ha en lavere pris for beboere.

Beboere har rett til lading

Det er lovfestet at beboere i borettslag og sameier har rett til å få montert elbillader tilknyttet sin parkeringsplass. Loven omfatter også at borettslag/sameier må oppgradere strømnettet og etablere infrastruktur dersom det er nødvendig for å montere et ladeanlegg. Lademuligheter for elbil er noe ethvert borettslag og sameie må forholde seg til i de kommende årene. Vi anbefaler alle borettslag og sameier om å gjøre en god vurdering av hvordan de best kan løse fremtidens behov for ladestasjoner for sine beboere. Her er det viktig å tenke på hvor mange ladere anlegget har kapasitet til, samt at man går for en felles ladeløsning. Gjør man riktige valg her vil det bli kostnadsbesparende og bedre for alle på sikt. Les mer om nye regler for lading av elbil i borettslag.

Bestill gratis befaring hos oss

Vi ordner alt det praktiske for deg. Bestill gratis befaring hos oss, så hjelper vi deg med hele prosessen. Vår ladepakke inkluderer montering. I tillegg har du valget mellom engangsbetaling eller avbetaling. Du kan også velge å kun kjøpe lader dersom borettslaget/sameie har etablert bakplate på parkeringsplassen. 

Som strømkunde hos oss får du 1000 kr i rabatt ved bestilling av Zaptec Go inkludert montering. Strømkunder har også mulighet til å kjøpe laderen via en gunstig nedbetalingsavtale over 3 eller 5 år.

Bestill gratis befaring


 

Kontakt vår ekspert på elbillading

Roy Navjord - vår ekspert innen elbillading

Roy Navjord

Telefon E-post 

Avtalevilkår for Zaptec Pro

1. Avtalevilkår for kjøp og installasjon av Zaptec Pro

a) Avtalen

Denne avtalen regulerer kjøp og installasjon av Zaptec Pro. Avtaledokumentene består av: vilkår for kjøp av lader, en beskrivelse av produktet og angrerettskjema. 

I tillegg blir avtalen utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp og salg av varer og tjenester mellom næringsdrivende og forbrukere, herunder forbrukerkjøpsloven og angrerettloven. Ved motstrid mellom avtalen og lovgivning, vil denne avtalen gå foran såfremt dette ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

b) Partene

Avtalen er inngått mellom Bodø Energi Kraftsalg (selger) og den forbrukeren som foretar bestillingen (kjøperen).

c) Partenes forpliktelser

Selgeren forplikter seg til å levere produktet til kjøper ved avtalt tidspunkt for installasjon og ved underleverandør å forestå installasjonen av produktet hos kjøperen.

Kjøperen forplikter seg til å medvirke til gjennomføringen av avtalen, samt rettidig betale den avtalte kjøpesummen.

d) Kredittvurdering

Kjøperen vil kunne bli kredittvurdert etter at avtalen er inngått. Dersom kredittvurderingen av kjøper ikke anses tilfredsstillende av selger, bortfaller avtalen.
 

2. Avbestilling og angrerett

a) Avbestilling før levering

Dersom kjøperen avbestiller produktet etter at installatør har kontaktet kjøper og avklart installasjonen, vil påløpte kostnader for dette arbeidet bli fakturert etter medgått tid inkl. materiellkostander. 

b) Generelt om kjøperens angrerett

Kjøperen har på angitte vilkår som følger av denne avtalen rett til å gå fra sine forpliktelser (angrerett) ved å gi melding til selgeren før utløpet av angrefristen. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen.
Melding kan fremsettes ved bruk av vedlagte angrerettskjema eller ved fremsettelse av annen utvetydig erklæring. Korrekt utfylt skjema med informasjon om angreretten er vedlagt avtalen. Kjøperen har bevisbyrden for at angreretten er gjort gjeldende. 

Kostnader som er påløpt i perioden etter at installatør har avklart installasjonen vil bli fakturert etter medgått tid inkl. materialkostnader.

c) Angrerett for utførelse av installasjonen som ikke ble utført

Angrefristen for installasjon utløper 14 dager fra den dagen bestillingen er mottatt selger. I denne perioden har kjøperen (i henhold til punkt 2. b) rett til å gå fra sine forpliktelser knyttet til installasjonen med mindre installasjon ble utført. Dette gjelder:

 • 1. plikten (etter punkt 3 d) til å betale for installasjonen, og
 • 2. plikten (etter punkt 3 a) til å yte medvirkning for gjennomføringen av installasjonen.
   

d) Angrerett for utførelse av installasjonen som ble utført

Dersom installasjonen er påbegynt (etter at installatør har kontaktet kjøper for avklaring) eller utført, skal kjøperen anses å ha frafalt sin angrerett, jf. angrerettloven §22, c. Kjøperen forplikter seg fullt og helt til å betale kostnadene for installasjonen.
Avbestillingsgebyr påløper på kr 500,-.
(§22, c: Unntak fra angreretten. C) Angreretten gjelder ikke avtaler om: tjeneste etter at tjenesten er levert, dersom levering har begynt med forbrukerens uttrykkelige forhåndssamtykke, og forbrukeren har erkjent at angreretten vil gå tapt når den næringsdrivende har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen.)

e) Angrerett for leveranse av produktet

Angrefristen for kjøp av produktet utløper 14 dager fra den dagen kjøperen får produktet i sin fysiske besittelse. I denne perioden har kjøperen (i henhold til punkt 2 b) rett til å gå fra sine forpliktelser knyttet til kjøpet av produktet.
Dersom kjøperen benytter seg av angreretten, må kjøperen melde dette til selgeren innen utløpet av angrefristen. Kjøperen kan ikke demontere produktet selv. Selgeren forplikter seg å forestå fjerning av produktet senest 14 dager etter meldingen er gitt. Det tas forbehold om ledig kapasitet hos installatøren.
Kjøperen må betale for installasjonen som er nærmere beskrevet i punkt 2 e). Dette gjelder både montering og demontering.

f) Verdireduksjon

Selgeren kan kreve at kjøperen erstatter verdireduksjon som følge av kjøperens håndtering av produktet som ikke har vært i henhold til produktets art, egenskaper og funksjon.
 

3. Kjøperens plikter eter avtalen

a) Generelt om kjøperens plikter

Kjøperen skal yte slik medvirkning som det er rimelig a vente av ham eller henne for at selgeren skal kunne oppfylle avtalen. Dette innebærer blant annet å:

1. Stille lokasjon til disposisjon slik at installasjonen av produktet kan bli gjennomført ved avtalt tidspunkt,

2. Være til stede når installatør skal installere laderen,

3. På forespørsel å gi den informasjonen selgeren eller installatør finner nødvendig slik at installatøren får nødvendig informasjon for kunne utføre installasjonen,

4. Betale den avtalte kjøpesummen til rett tid.

Dersom kjøperen ikke yter nødvendig medvirkning og dette medfører ekstra kostnader for selgeren kan gebyr påløpe. Dette er nærmere regulert i punkt 3 b).

b) Kjøperens manglende medvirkning

Dersom kjøperen ikke yter nødvendig medvirkning, og selgeren lider tap som følge av dette, kan selgeren kreve at tapet skal bæres av kjøperen.
Dersom kjøperen ikke stiller lokasjon til disposisjon slik at installasjonen ikke kan bli utført til avtalt tid, påløper det gebyr på kr 1500,-.

c) Kjøpesum

Kjøperen skal betale det beløpet som fremkommer av ordrebekreftelsen. Det oppgitte beløpet utgjør den veiledende prisen for laderen og installasjon av laderen.
Ekstra tilleggsjobber til installasjon av lader og kjøring ut over 50 km faktureres med gjeldende priser. Skulle det være andre tilleggsjobber utover standard installasjonspakken av lader, faktureres dette med gjeldende priser.
Installasjon forutsettes utført innenfor normal arbeidstid.

d) Betaling av kjøpesummen

Kjøpers betaling kan skje ved engangsbeløp eller avbetaling.
Ved engangsbeløp skal kjøperen betale avtalt kjøpesum når selgeren krever det.
Selgeren kan kreve at kjøperen betaler hele eller deler av kjøpesummen før installasjon av produktet blir gjennomført. Rettmessig betaling av kjøpesummen skjer til selgers kontonummer som er spesifisert på tilsendt faktura.
Avbetaling skjer over 36 eller 60 måneder. Første avdrag betales etter at installasjonen er gjennomført. Avtalt nedbetaling kan avsluttes ved at kjøperen betaler den resterende del av kjøpesummen til selgeren. 
Bestilling av Zaptec Pro på avbetaling gjelder kun for strømkunder av Bodø Energi Kraftsalg.

Det månedlige avdraget av kjøpesummen faktureres månedlig. Dersom kjøper har strømavtale hos Bodø Energi Kraftsalg vil fakturering skje på samme faktura som kjøperens strømavtale. Dersom kjøperen i dag har et annet fakturaintervall hos selgeren, vil det bli endret til månedlig fakturering. Dersom kjøper sier opp strømavtale før endt nedbetaling vil kjøper bli belastet rabattert beløp på kr 1000,-.

e) Kjøperens manglende betaling av kjøpesummen

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren kreve oppfyllelse, heving, erstatning, renter og /eller holde ytelsen tilbake.

Selgeren kan fastholde avtalen og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Dersom kjøperens forsinkede betaling er vesentlig, eller kjøperen ikke betaler etter en rimelig tilleggsfrist som selgeren har fastsatt, kan selgeren heve avtalen. Selgeren forbeholder seg retten til å heve avtalen også etter at produktet er overtatt av kjøperen.

Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, inndrives ved inkasso. Kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyr og inkassoloven.

f) Salgspant

Bodø Energi Kraftsalg forbeholder seg salgspant i levere produkter (jfr. Panteloven av 8.feb. 1980 § 3-14 til § 3-22) inntil kjøpesummen med eventuelle påløpte renter og omkostninger er fullt ut betalt til selgeren.
 

4. Selgerens plikter etter avtalen

a) Selgerens plikt til rettidig levering

Tidspunkt for når selgeren skal levere produktet og utføre installasjonen avtales mellom kjøperen og installatøren. 

Produktet blir levert av installatøren på det avtalte tidspunktet. Dersom installasjonen og levering av produktet blir forsinket, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen gjøre misligholdsbeføyelser etter forbrukerkjøpsloven. Dette inkluderer blant annet:

1. Har selgeren ikke oppfylt i tide, kan kjøperen oppfordre selgeren til å leveren innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selgeren ikke leverer innen denne tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Dersom selgeren spør om kjøperen vil motta levering til tross for forsinkelsen eller underretter kjøperen om at installasjonen vil bli gjennomført og produktet vil bli levert innen en angitt tid, men kjøperen ikke svarer innen rimelig tid etter at han eller hun har fått meldingen, kan kjøperen ikke heve om oppfyllelse skjer innen den tid som er angitt.

b) Selgers plikt til å levere kontraktsmessig vare

Selger plikter å levere produktet fri for mangler, og produktet skal svare til de opplysninger og spesifikasjoner som følger av avtalen mellom partene.

Ved bedømmelsen av om produktet har en mangel, skal det tidspunktet da risikoen går over på kjøperen, legges til grunn, selv om mangelen først viser seg senere. Risikoen går over på kjøperen når kjøperen får produktet i sin fysiske besittelse.

c) Selgerens plikt til å forestå installasjonen av produktet

Installasjon gjennomføres i henhold til avtalen, herunder den vedlagte produktbeskrivelsen. For ytterligere behov ved installasjonen skal dette avtales direkte med installatøren. Kostnader knyttet til slike merarbeider vil faktureres direkte fra installatør.

d) Reklamasjon og forbrukerens krav ved mangler

Dersom det foreligger en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen gjøre alminnelige misligholdsbeføyelser gjeldende.

Dersom det foreligger en mangel ved produktet eller installasjonen, må kjøperen inne rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (Lov om forbrukerkjøp, kap. 6, § 27. Reklamasjon). Reklamasjon må skje senest fem år etter installasjonen og overleveringen av produktet.

Dersom det foreligger en mangel og reklamasjon er rettidig fremsatt plikter selgeren å avhjelpe mangelen. Avhjelp skal skje innen rimelig tid og uten kostnad og uten vesentlig ulempe for kjøperen.

Dersom det fremsettes reklamasjon for en påstått mangel, og dette viser seg å ikke være en mangel ved produktet eller installasjonen, kan selgeren kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel.

e) Garanti

Selgeren stiller en 5 års garanti for utbedring av mangler ved Zaptec Pro som ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side. Eventuelle feil eller mangler skal meldes til selgeren innen rimelig tid etter at feilen eller mangelen er eller burde bli oppdaget. Selgeren kan benytte seg av installatøren for å undersøke og eventuelt rette mangelen. Selgeren skal forestå undersøkelse og kostnadsfri utbedring innen rimelig tid eller at kjøperen har gitt melding om feilen eller mangelen, men det tas forbehold om ledig kapasitet hos installatøren.

f) Produktskader

Selgerens erstatningsansvar for tap som følge av en mangel omfatter, foruten skade på produktet, også skade på gjenstander som har nær og direkte sammenheng med produktets forutsatte bruk.

For andre produktskader enn dem som er nevnt i første ledd, kan kjøperen kreve erstatning med mindre selgeren godgjør at tapet ikke skyldes feil eller forsømmelse på selgerens side.

 

Opplysninger om angreretten

Angrerettskjema

Brukermanual Zaptec Pro

Her finner du Zaptec Pro brukermanual

Zaptec Pro - Brukermanual

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå