Personvern og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse når du besøker våre nettsider. Det brukes også informasjonskapsler for analyse av trafikk på nettsiden. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du kan selv endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at nettsiden ikke vil fungere optimalt.

Les om informasjonskapsler

Avtalevilkår Kraft 24/7/365

Generelt

Generelt gjelder vilkår gitt i siste versjon i Standard kraftleveringsavtale utarbeidet av Fornybar Norge. Avtalen regulerer forbrukernes rettigheter og plikter for levering av kraft og nettleie. Spesielle vilkår som er beskrevet under gjelder foran vilkårene i Standard kraftleveringsavtalen. 

 1. Strømavtalen Kraft 24/7/365 levert av Bodø Energi Kraftsalg gjelder for personer i kultur-, idrett- og frivillighetssektoren som har en samarbeidsavtale med oss og som bor i Nord-Norge (fritatt for mva.).
 2. Ved bestilling av denne strømavtale blir kundens avtale automatisk registrert hos netteier.
 3. Ved å gjennomføre leverandørbytte eller melde inn/utflytting gir kunden Bodø Energi Kraftsalg fullmakt til å innhente nødvendige opplysninger hos netteier.
 4. Bodø Energi Kraftsalg kommuniserer med kunden i henhold til lover og regler i GDPR lovgivning.
 5. Kunden er selv ansvarlig for at Bodø Energi Kraftsalg har korrekt personalia og kontaktinformasjon.
 6. Kunden får tilgang til faktura og forbruksdata på min side på www.bodoenergi.no og i Bodø Energi Appen.
 7. Ved bestilling av denne strømavtalen samtykker til å motta nyhetsbrev via e-post. Du kan når som helst melde deg av denne tjeneste via avmeldingslenke i nyhetsbrev eller ved å kontakte oss.

Leveringsvilkår

 1. Denne strømavtalen er forbeholdt boligformål.
 2. Denne avtale er løpende inntil oppsigelse eller flytting. Ny avtale kan opprettes ved flytting.
 3. Ved flytting må kunden ta kontakt med Bodø Energi Kraftsalg for stans av strømavtalen.
 4. Ved leverandørbytte til Bodø Energi Kraftsalg, vil strømleveransen fra Bodø Energi Kraftsalg starte innen 3 virkedager etter inngått avtale. Dersom du velger oppstartsdato tidligere enn 16 dager frem i tid, så bekrefter du at kraftleveransen kan starte fra den datoen du har valgt. I dette tilfellet vil du ikke fraskrive deg den lovfestede angreretten, men du forplikter deg til å måtte betale for strømmen som blir levert fra oppstart frem til leveransen er avsluttet, selv om du velger å benytte angreretten. Hvis du ikke velger oppstartsdato vil kraftleveransen starte om 16 dager. 
 5. Dersom kunden benytter seg av angreretten til annen leverandør, gir kunden Bodø Energi Kraftsalg rett til å iverksette oppstart før angrefristens utløp.
 6. I de tilfeller hvor kunden benytter seg av angreretten ved leverandørbytte til en annen kraftleverandør, må kunden betale for strømmen som blir levert frem til leveransen er avsluttet.
 7. Endring i produkt, priser og vilkår blir varslet minimum 30 dager før endringa trer i kraft. Endringa blir varslet via SMS, e-post eller brev, samt på strømpris.no og bodoenergi.no

 8. Strømavtalen Kraft 24/7/365 gjelder for personer i kulturfeltet som har en samarbeidsavtale med oss.

Betalingsvilkår

 1. Prisen beregnes ut fra timepriser på den nordiske kraftbørsen Nord Pool Spot, og det registrerte strømforbruket time for time. Månedsprisen blir da beregnet ved at forbruket per time blir multiplisert med prisen fra Nord Pool Spot for den aktuelle timen.
 2. Kraftpris er spotpris for hver time ihht. NordPool ASA områdepris i kundens leveringsområde. I tillegg kommer det er fastbeløp på kr 36,50 pr. måned og et påslag på 3,1 øre/kWh inkl. lovpålagte elsertifikater, som Bodø Energi Kraftsalg er pålagt til å handle på vegne av kunden.
 3. Levert kraft faktureres etterskuddsvis månedlig basert på faktisk forbruk time i hver time. Ved manglende måleravlesning faktureres kunde etter estimert forbruksprognose som beregnes av netteier og som baseres på historiske data.
 4. Avtalen Kraft 24/7/365 har ingen bindingstid, med mindre det er spesifisert på en kampanjeside eller i et bestillingskjema. Dersom en slik avtale brytes vil det medføre et bruddgebyr tilsvarende det kunden mottok ved inngåelse av avtalen.
 5. Nettleie viderefaktureres kun i Arva Nordland sitt område og faktureres sammen med kraft.
 6. Dersom avtalen Kraft 24/7/365 sies opp, avregnes kunden etter en faktisk forbruk og pris.
 7. Dersom kunden ved opphør av kundeforholdet har tilgodebeløp hos Bodø Energi Kraftsalg, utbetales automatisk hele beløpet til kunden sitt registrerte kontonummer.
 8. Kunden kan velge flere forsendelsesmåter av faktura - papirfaktura, e-postfaktura, e-faktura med mulighet for AvtaleGiro. Ved papirfaktura tilkommer et miljøgebyr på kr 8. I områder utenfor Nord-Norge tilkommer mva. og prisen for miljøgebyr inkl. mva. vil være kr 10.
 9. Betalingsfrist for faktura er på minimum 14 dager etter fakturadato, månedlig.
 10. Dersom kunden ikke betaler faktura innen forfallsdato kan Bodø Energi Kraftsalg eller dets innfordringspartnere sende varsel om purring til kundens registrerte mobiltelefonnummer, e-post eller postadresse. Ved manglende betaling innen forfallsdato vil forsinkelsesrenter beregnes fra første dag etter forfallsdato. Dette gjelder også ved avtalt nedbetalingsplan. Forsinkelsesrentene kommer i tillegg til purregebyr satt av Bodø Energi Kraftsalg sine innfordringspartnere. 
 11. Ved gjentatte mislighold av kundens forpliktelser kan Bodø Energi Kraftsalg avslutte avtalen.
 12. Vi tar forbehold om prisendringer som følge av endringer i dagens offentlige avgifter/pålegg, samt endringer i øvrige rammebetingelser for strømsalgsvirksomhet i sluttbrukermarkedet.

 13. Husholdninger i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt for merverdiavgift.
 14. Bodø Energi Kraftsalg kan etter denne avtale endre priselementene og avtalevilkår med 30 dagers varsel, enten på vår hjemmeside, via direkte skriv til kunde på e-post/SMS eller på en annen egnet måte.

Opplysninger om angrerett

Angreskjema

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå