Personvern og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse når du besøker våre nettsider. Det brukes også informasjonskapsler for analyse av trafikk på nettsiden. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du kan selv endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at nettsiden ikke vil fungere optimalt.

Les om informasjonskapsler

Avtalevilkår Fastpris 2 år

Generelt

Generelt gjelder vilkår gitt i siste versjon i Standard kraftleveringsavtale utarbeidet av Energi Norge. Avtalen regulerer forbrukernes rettigheter og plikter for levering av kraft og nettleie. Spesielle vilkår som er beskrevet under gjelder foran vilkårene i standard kraftleveringsavtalen.

 1. Strømavtalen Fastpris levert av Bodø Energi Kraftsalg gjelder kun for deg som bor i Nord-Norge og er fritatt for mva.
 2. Ved bestilling av en strømavtale blir kundens avtale automatisk registrert hos netteier.
 3. Ved å gjennomføre leverandørbytte eller melde inn/utflytting gir kunden Bodø Energi Kraftsalg fullmakt til å innhente nødvendige opplysninger hos netteier.
 4. Bodø Energi Kraftsalg kommuniserer med kunden i henhold til lover og regler i GDPR lovgivning.
 5. Kunden er selv ansvarlig for at Bodø Energi Kraftsalg har korrekt personalia og kontaktinformasjon.
 6. Kunden får tilgang til faktura og forbruksdata på min side på www.bodoenergi.no og i Bodø Energi Appen.
 7. Ved bestilling av denne strømavtalen samtykker til å motta nyhetsbrev via e-post. Du kan når som helst melde deg av denne tjeneste via avmeldingslenke i nyhetsbrev eller ved å kontakte oss.

Leveringsvilkår

 1. Denne strømavtalen er forbeholdt boligformål.
 2. Denne avtalen er bindende i en avtaleperiode på 2 år. Ved flytting overføres avtalen til ny adresse.
 3. Ved flytting må kunden ta kontakt med Bodø Energi Kraftsalg for videreføring av avtale på ny adresse.
 4. Ved leverandørbytte til Bodø Energi Kraftsalg, vil strømleveransen fra Bodø Energi Kraftsalg starte innen 3 virkedager etter inngått avtale. Dersom du velger oppstartsdato tidligere enn 16 dager frem i tid, så bekrefter du at kraftleveransen kan starte fra den datoen du har valgt. I dette tilfellet vil du ikke fraskrive deg den lovfestede angreretten, men du forplikter deg til å måtte betale for strømmen som blir levert fra oppstart frem til leveransen er avsluttet, selv om du velger å benytte angreretten. Hvis du ikke velger oppstartsdato vil kraftleveransen starte om 16 dager. 
 5. I de tilfeller hvor kunden benytter seg av angreretten ved leverandørbytte til en annen kraftleverandør, må kunden betale for strømmen som blir levert frem til leveransen er avsluttet.

Betalingsvilkår

 1. Avtalen gjelder en fastpris pr kWh for en avtalt periode på 2 år.
 2. Fastprisavtalen innebærer gjensidig forpliktelse og kan ikke sies opp i avtaleperioden, med mindre kunden ønsker å kjøpe seg fri fra kontrakten.
 3. Ved brudd på avtalen vil det faktureres et gebyr på kr 500, samt en restverdi på kontrakten ut fra resterende forventet volum fakturert med differansen mellom fastpris og markedspris for gjenstående periode.
 4. Avtalen opphører uten oppsigelse ved kontraktens utløp. Dersom ingen ny avtale inngås, får kunden automatisk strømavtalen Spotpris.
 5. Prisen er inkludert lovpålagte EL-sertifikater som Bodø Energi Kraftsalg er pålagt å handle på vegne av kunden.
 6. Levert kraft faktureres månedlig basert på forbruk. Ved manglende måleravlesning faktureres kunde etter estimert forbruksprognose som beregnes av netteier og som baseres på historiske data.
 7. Nettleie viderefaktureres kun i Arva Nordland sitt område og faktureres sammen med kraft.
 8. Dersom kunden ved opphør av kundeforholdet har tilgodebeløp hos Bodø Energi Kraftsalg, utbetales automatisk hele beløpet til kunden sitt registrerte kontonummer.
 9. Kunden kan velge flere forsendelsesmåter av faktura - papirfaktura, e-postfaktura, e-faktura med mulighet for AvtaleGiro. Ved papirfaktura tilkommer et miljøgebyr på kr 8.
 10. Betalingsfrist for faktura er på minimum 14 dager etter fakturadato, månedlig.
 11. Dersom kunden ikke betaler faktura innen forfallsdato kan Bodø Energi Kraftsalg eller dets innfordringspartnere sende varsel om purring til kundens registrerte mobiltelefonnummer, e-post eller postadresse. Ved manglende betaling innen forfallsdato vil forsinkelsesrenter beregnes fra første dag etter forfallsdato. Dette gjelder også ved avtalt nedbetalingsplan. Forsinkelsesrentene kommer i tillegg til purregebyr satt av Bodø Energi Kraftsalg sine innfordringspartnere.
 12. Ved gjentatte mislighold av kundens forpliktelser kan Bodø Energi Kraftsalg avslutte avtalen.
 13. Vi tar forbehold om prisendringer som følge av endringer i dagens offentlige avgifter/pålegg, samt endringer i øvrige rammebetingelser for strømsalgsvirksomhet i sluttbrukermarkedet.
 14. Husholdninger i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt for merverdiavgift.

Opplysninger om angrerett

Angreskjema

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå