Personvern og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse når du besøker våre nettsider. Det brukes også informasjonskapsler for analyse av trafikk på nettsiden. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du kan selv endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at nettsiden ikke vil fungere optimalt.

Les om informasjonskapsler

Frivilligforum med fokus på rekruttering

I februar inntok Frivilligforum Bodø rådhus for nettverkstreff med tema rekruttering til egne organisasjoner. I Bodø er det om lag 700 frivillige organisasjoner. I Norge står frivilligheten sterkt, med over 60 000 frivillige organisasjoner. Frivilligforum er en arena for av og med byens lag og foreninger. Her tilbyr vi en arena for å bli kjent og bygge kompetanse. Målet er frivilligheten skal stå styrket igjen etter 2024.

 

Foto: Vlad Urazovskiy 

Kompetansebygging

Kursholder Kirsten Hasvoll, fra Norsk Folkehjelp delte sine erfaringer -Rekruttering er hjertet i enhver organisasjon, som enten banker eller slutter å slå, understreket Hasvoll, og poengterte hvordan frivillig arbeid på sikt kan utvikle seg til mer ledende posisjoner i valgt organisasjon. Og at det også kan skape en bro for mangfold og inkludering.

Mange frivillige organisasjoner sliter med synlighet. Hasvoll fremhevet også nødvendigheten av å være genuin og synlig: -Det er viktig å vise hvem dere er.

Dette er spesielt relevant for Bodø2024, som benytter samfunnsaktuelle temaer til å engasjere og mobilisere frivillighet. Gjennom slike tiltak blir frivilligheten en effektiv måte å integrere seg i samfunnet på, samt en plattform for å ta del i viktige samfunnsdebatter.

Foto: Vlad Urazovskiy

Stor verdiskapning

I Bodø finnes det over 600 frivillige organisasjoner. I følge Frivillighet Norge har 62 % av befolkningen (over 15 år) har gjort frivillig arbeid i løpet av det siste året (Frivillighetsbarometeret 2023). Dette er økning som tar oss opp på nivået vi var før pandemien. 78 % av befolkningen er medlem i minst en organisasjon, og 48 % av befolkningen er medlem i minst to organisasjoner. Norge er et land det frivillighet står sterkt. De fleste engasjerer seg som frivillig igjennom barna sine og dugnaden. Frivillig arbeid bidro med en verdiskapning tilsvarende 78 milliarder kroner i 2018 (SSBs satellittregnskap for frivillig sektor 2020).

Foto: JaMal KahWaja/Vlad Urazovskiy

Norge er et land der frivilligheten står sterkt

-Det å få folk til å føle seg sett, at man trengs, kan bidra til positiv rekruttering, fortsetter Lars Olsen, en av Bodøs engasjerte ildsjeler.

Den frivillige arbeidsinnsatsen i de frivillige organisasjonene i Norge tilsvarer 142 000 årsverk (SSBs satellittregnskap for frivillig sektor 2020).

Frivilligforum samler engasjerte mennesker for å dele ideer, bygge kompetanse og skape endringer sammen. Dette er en unik mulighet til å lære, bli inspirert og bidra til et bredt spekter av prosjekter og arrangementer i 2024.

Neste møte for Frivilligforum er 7. mai.

Du trenger ikke være medlem av en frivillig organisasjon for å være med. Alle er hjertelig velkommen!

Meld deg inn i Frivilligforum

 

 

 

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå