Personvern og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse når du besøker våre nettsider. Det brukes også informasjonskapsler for analyse av trafikk på nettsiden. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du kan selv endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at nettsiden ikke vil fungere optimalt.

Les om informasjonskapsler

Selskapsstyring

Vårt samfunnsoppdrag er å skape bærekraftige energiløsninger og smarte samfunn. Ved å ha stor fokus på bærekraftig utvikling av samfunnet skal vi også være et attraktivt og lønnsomt konsern. Å utvikle og drifte vårt konsern bærekraftig bidrar til at vi oppfyller vårt samfunnsoppdrag og de forventninger vår eier har til oss som selskap.

Gjennom våre egne etiske regler og kvalitetssystem, samt krav til våre leverandører (Innkjøpspolitikk) er vårt mål å bidra til det grønne skiftet. Bodø Energi er en seriøs virksomhet og vi forholder oss til vår eiers strategidokument på klima og energi, og ellers regionale, nasjonale og internasjonale føringer forankret ut i fra FNs bærekraftsmål. 

Samfunnsregnskap
Samfunnsregnskapet viser at vår verdiskaping utgjorde 351millioner kroner i konsernet Bodø Energi i 2022, og fordeles til lokalsamfunnene i Nord Norge som følger (i 1000kr):

Etiske retningslinjer
Alle våre ledere og medarbeidere er underlagt et etisk regelverk. Gjennom våre etiske er vårt forhold til leverandører og habilitet regulert. 

Miljøfyrtårnsertifisert siden 2009
Siden 2009 har Bodø Energi konsern og samtlige datterselskap vært Miljøfyrtårnsertifisert. 
Miljøfyrtårn er Norges mest bruke sertifiat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnansvar. 

Kan en Miljøfyrtårn-sertifisering bidra til FNs bærekraftsmål? Miløfyrtårn selv sier ja til dette. Les mer om dette her. I og med vår historikk med Miljøfyrtårn var det helt naturlig for oss å sette dette i system med FNs bærekraftsmål.

Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. 

Gjennom en Miljøfyrtårn-sertifisering får virksomheter konkrete verktøy for å gjennomføre effektive og lønnsomme miljøforbedringer innen området arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. hvor aktuelle temaer som matsvinn og plast er inkludert. 

Kvalitetssystem
Bodø Energi har kvalitetssystem både ledere og ansatte følger. Bodø Energi har siden 2009 vært sertifisert på Miljøfyrtårn, og Frost Kraftentreprenør er også ISO-sertifisert. 

Innkjøpspolitikk
Gjennom vår innkjøpspolitikk har vi en ambisjon om å investere og drifte vårt konsern mest mulig miljøvennlig. Våre mest vesentlige innkjøp av varer og tjenester skal effektivt bidra til at vi når våre mål til beste for kunder og viktige samfunnsinteresser. Våre innkjøp skal skje på en forretningsmessig god måte og vi skal opptre overfor leverandører og potensielle leverandører på en profesjonell måte. Dette forventer vi også av våre leverandører. Vår innkjøpspolitikk skal sikre at leveranser av varer og tjenester er innenfor bærekraftige forohold balansert mellom miljø, samfunn og selskapsstyring. 

Våre fire grunnleggende prinsipper ved innkjøp er:

  1. Seriøsitet og sikkerhet
  2. Miljøvennlige løsninger
  3. Høy etisk standard og arbeidsvilkår
  4. Innkjøp på flere kriterier enn pris

Relaterte saker

Samfunn

Frost Kraftentreprenør foran flere ELbiler vi har investert i. For å minske vårt eget fotavtrykk.

Miljø

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå