Personvern og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse når du besøker våre nettsider. Det brukes også informasjonskapsler for analyse av trafikk på nettsiden. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du kan selv endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at nettsiden ikke vil fungere optimalt.

Les om informasjonskapsler

Nabo til Bioanlegget

Er du nabo til Bioanlegget på Rønvikjordet? Her finner du informasjon om anlegget, hva som eventuelt kan oppstå av farlige situasjoner og hvordan du skal forholde deg dersom en ulykke skjer.

Bioanlegget Keiseren

På Bioanlegget på Rønvikjordet produserer vi fjernvarme med returtreflis, som er resirkulert trevirke vi mottar fra Iris og Østbø (eksempelvis rivningsvirke, paller osv). Selv om vi bruker returtreflis til å produsere fjernvarme er vi pålagt å ha backup dersom Biokjelen må stanses/repareres etc. Vi har strøm og gass (LPG) som backup. Vi har lagringskapasistet for LPG av en slik mengde at vi er omfattet av Storulykkeforskriften, som håndheves av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 

Gass (LPG) er en brannfarlig gass som kan eksplodere under oppvarming. Vi oppbevarer gassen i to nedgravde tanker (to stk 100m3) plassert utendørs innenfor Bioanleggets område. Tankene er svært godt beskyttet mot ytre påkjenninger og det er innført mange sikkerhetstiltak, eksempelvis mange gassdetektorer.

I tillegg til at anlegget er konstruert for å ivareta sikkerhet, jobber vi kontinuerlig med sikkerhetsarbeid, eksempelvis med risikovurderinger og øvelser, samt at flere tilsynsmyndigheter fører tilsyn med oss (eks. Statsforvalter, NVE, DSB).


Slik forholder du deg dersom en ulykke skulle oppstå på Bioanlegget

 • Forhold deg rolig og hold god avstand
 • Forhold deg til meldinger som blir gitt av politi eller annen redningsledelse
 • Hold deg innendørs hvis ikke annen beskjed blir gitt
 • Lukk vinduer og dører
 • Er du utendørs og ikke kan komme deg inn bør du observere vindretningen og bevege deg bort fra området
 • Søk informasjon på tilgjengelige kanaler (radio, TV, lokalavis, våre nettsider)


Viktige telefonnummer:

 • 112 for politi
 • 110 for brann
 • 113 for ambulanse
   

Mer aktuell informasjon finner du her:

Slik forbereder du deg på farlige situasjoner (trykk her)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sine nettsider (trykk her).

Bioanlegget Keiseren i Bodø


Storulykkeforskriften § 12: Informasjon til allmennheten om sikkerhetstiltak. Melding i henhold til § 6 er oversendt tilsynsmyndighetene. 

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå