Personvern og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse når du besøker våre nettsider. Det brukes også informasjonskapsler for analyse av trafikk på nettsiden. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du kan selv endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at nettsiden ikke vil fungere optimalt.

Les om informasjonskapsler

Fjernvarme og miljø

Fjernvarme er en miljøvennlig energikilde. Her kan du leser mer om vårt miljøarbeid

Fjernvarmen i Bodø produseres av lokal returtreflis, som er resirkulert trevirke

Fjernvarme og miljø

Fjernvarme Bodø 2020Fjernvarme gir en klimasmart, lokal løsning med fornybar energi fra nærområdet. Fjernvarme er bygget ut eller under utbygging i 92% av alle norske byer med mer enn 10 000 innbyggere. Energikildene som benyttes for å produsere fjernvarmen varierer for alle anlegg, og vil også kunne endre seg over tid. Fjernvarme er et fleksibelt energisystem, som betyr at man kan utnytte flere energikilder i samme nett.

Fjernvarme Bodø 2019Vi benytter returetreflis (lokalt resirkulert trevirke) som vår hovedkilde og elektrisitet som spisslast. Vi tar også inn spillvarme fra Avinor kontrollsentral. Spillvarme er "overskuddsenergi" som går tapt til omgivelsene, eksempevis genererer datasentre mye varme som burde bevares og gjenbrukes til oppvarimg i nærliggende bygg. I tillegg har vi 2 LPG gasskjeler i backup. Vi har også en akkumulatortank med 925 m3 vann hvor vi lagrer energi i timer på døgnet når Biokjelen har ledig kapasitet. Enkelt forklart er akkumulatortanken et batteri med 6 MW kapasitet - Bodøs største batteri!

På fjernkontrollen.no kan du se en oversikt over alle norske fjernvarmeprodusenters energikilder.


Fjernvarme bidrar til tre utfordringer for et smart og bærekraftig samfunn:

  • Vi tar hånd om lokalt avfall (returtreflis) og utnytter det lokalt, fremfor å transportere det til utlandet/Sør-Norge.
  • Vi produserer fornybar energi.
  • Vi avlaster strøm-nettet og slik at høyverdig elektrisitet brukes til smarte formål fremfor oppvarming.

Bærekraft i Bodø Energi

Som konsern rapporterer vi på GRI (Global Reporting Initiative). GRI er en internasjonal og uavhengig standard for å rapportere på bærekraft, hvor blant annet utslipp, manfold i orginisasjonen og korrupsjon blir rapportert. GRI er den mest brukte internasjonale standarden for bærekraftsrapportering og vi vil med GRI-rapportering ta et enda tydeligere ansvar for positiv utvikling. Les mer om konsernets bærekraftsarbeid her.

Bodø Energi Varme benytter returtreflis fra Bodø-området til å produsere fjernvarme 

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå