Personvern og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse når du besøker våre nettsider. Det brukes også informasjonskapsler for analyse av trafikk på nettsiden. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du kan selv endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at nettsiden ikke vil fungere optimalt.

Les om informasjonskapsler

Fjernvarme og miljø

Fjernvarme er en miljøvennlig energikilde. Her kan du leser mer om vårt miljøarbeid og miljøsertifisering av bygg med fjernvarme.

Fjernvarmen i Bodø produseres av lokal returtreflis, som er resirkulert trevirke

Fjernvarme og miljø

Fjernvarme Bodø 2020Fjernvarme gir en klimasmart, lokal løsning med fornybar energi fra nærområdet. Fjernvarme er bygget ut eller under utbygging i 92% av alle norske byer med mer enn 10 000 innbyggere. Energikildene som benyttes for å produsere fjernvarmen varierer for alle anlegg, og vil også kunne endre seg over tid. Fjernvarme er et fleksibelt energisystem.

Fjernvarme Bodø 2019Vi benytter returetreflis (lokalt resirkulert trevirke) som vår hovedkilde og elektrisitet som spisslast. Vi tar også inn spillvarme fra Avinor kontrollsentral. Spillvarme er "overskuddsenergi" som går tapt til omgivelsene, eksempevis genererer datasentre mye varme som burde bevares og gjenbrukes til oppvarimg i nærliggende bygg. I tillegg har vi 2 LPG gasskjeler i backup. Vi jobber med etablering av en akkumulatortank som skal driftsettes i 2022. Med akkumulatortank planlegger vi å redusere spisslast med 6 MW, noe som vil vesentlig bedre vårt miljøregnskap.

På fjernkontrollen.no kan du se en oversikt over alle norske fjernvarmeprodusenters energikilder.


Fjernvarme bidrar til tre utfordringer for et smart og bærekraftig samfunn:

  • Vi tar hånd om lokalt avfall (returtreflis) og utnytter det lokalt, fremfor å transportere det til Sør-Sverige/Øst-Europa.
  • Vi produserer fornybar energi.
  • Vi avlaster strøm-nettet og slik at høyverdig elektrisitet brukes til smarte formål fremfor oppvarming.

 


Vi er miljøsertifisert og jobber med GRI

Vi har vært miljøfyrtårn-sertifisert siden 2009.

Som konsern er vi igang med arbeidet på å rapportere på GRI (Global Reporting Initiative). GRI er en internasjonal og uavhengig standard for å rapportere på bærekraft, hvor blant annet utslipp, manfold i orginisasjonen og korrupsjon blir rapportert. GRI er den mest brukte internasjonale standarden for bærekraftsrapportering og vi vil med GRI-rapportering ta et enda tydeligere ansvar for positiv utvikling.

Bodø Energi Varme benytter returtreflis fra Bodø-området til å produsere fjernvarme 

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå