Personvern og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse når du besøker våre nettsider. Det brukes også informasjonskapsler for analyse av trafikk på nettsiden. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du kan selv endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at nettsiden ikke vil fungere optimalt.

Les om informasjonskapsler

Spotpris

Spotpris er en strømavtale der du betaler den faktiske prisen på strømbørsen NordPool time for time.


Spotpris

PrisSpotpris Påslag4,9 øre/kWh FastbeløpKr 39,- pr. måned
Bestill
Alt på en regning
Ingen bindingstid
Ingen bruddgebyr
Ingen forskuddsbetaling
Du bidrar til ditt eget lokalsamfunn

Spotpris er en strømavtale der du betaler for ditt forbruk tilhørende den faktiske prisen på strømbørsen Nord Pool time for time i ditt prisområde. Prisene bestemmes av tilbud og etterspørsel på strømbørsen. Med Spotpris har du som kunde større mulighet til å påvirke strømregningen din ved å bruke strøm i deler av døgnet hvor strømprisen normalt er lavest.

Kostnaden for denne avtalen vil variere med forbruk og spotprisen time for time. Det er fem prisområder (NO 1-5) i Norge, og det kan være betydelig forskjeller i Spotpris i de forskjellige prisområdene. Variabler som nedbør, vind, temperatur og forbruk i området vil påvirke spotprisen. Spotprisavtaler er avtaler med høyest risiko for prissvingninger, og vil i perioder være enten dyrere eller billigere enn fastprisavtaler. 

Dersom du ønsker å redusere strømregningen din og fokusere på å bruke strøm i de timene i døgnet strømprisen er lavest, vil dette være en riktig strømavtale for deg. Eksempelvis kan du spare noen kroner ved å lade elbilen din om natten, da strømprisene er lavere enn på dagtid.

Månedsprisen blir da beregnet ved at forbruket pr. time blir multiplisert med timeprisene fra Nord Pool Spot for den aktuelle timen. Påslag som inkluderer dekning av elsertifikat og administrasjonsgebyr kommer i tillegg på din strømfaktura. I Nord-Norge er du som kunde fritatt moms på strøm. Resten av landet betaler moms på strøm.

Når du bestiller strøm av oss, så ordner vi alt det praktiske. Du trenger ikke å kontakte din forrige strømleverandør eller nettselskap om at du skal få levert strøm av Bodø Energi. 

Avtalen har ingen bindingstid. Nettleie kommer i tillegg. 

Vi sponser lokal idrett, kultur og frivillighet - handler du hos oss bidrar du til ditt eget lokalsamfunn!

Her kan du sjekke timepriser på strømbørsen Nord Pool. Husk å velge riktig prisområde og velge riktig valuta. (Bodø og Salten Ligger i NO4, også kalt Tromsø på Nord-Pool).

Prisliste for våre strømprodukter for privatmarkedet er tilgjengelig her.

Avtalen kan sammenlignes med andre avtaler på Forbrukerrådets strømprisportal, strømpris.no.

Avtalevilkår Spotpris

Generelt

Generelt gjelder vilkår gitt i siste versjon i Standard kraftleveringsavtale utarbeidet av Fornybar Norge. Avtalen regulerer forbrukernes rettigheter og plikter for levering av kraft og nettleie. Spesielle vilkår som er beskrevet under gjelder foran vilkårene i Standard kraftleveringsavtalen.

 1. Ved bestilling av en strømavtale blir kundens avtale automatisk registrert hos netteier.
 2. Ved å gjennomføre leverandørbytte eller melde inn/utflytting gir kunden Bodø Energi Kraftsalg fullmakt til å innhente nødvendige opplysninger hos netteier.
 3. Bodø Energi Kraftsalg kommuniserer med kunden i henhold til lover og regler i GDPR lovgivning.
 4. Kunden er selv ansvarlig for at Bodø Energi Kraftsalg har korrekt personalia og kontaktinformasjon.
 5. Kunden får tilgang til faktura og forbruksdata på Web under kundeforhold. En kan også finne tilsvarende informasjon i Bodø Energi Appen og på min side.
 6. Ved bestilling av denne strømavtalen samtykker til å motta nyhetsbrev via e-post. Du kan når som helst melde deg av denne tjeneste via avmeldingslenke i nyhetsbrev eller ved å kontakte oss.

Leveringsvilkår

 1. Denne strømavtalen er forbeholdt boligformål.
 2. Denne avtale er løpende inntil oppsigelse eller flytting. Ved flytting overføres avtalen til ny anleggsadresse.
 3. Ved flytting må kunden ta kontakt med Bodø Energi Kraftsalg for videreføring eller stans av strømavtalen.
 4. Ved leverandørbytte til Bodø Energi Kraftsalg, vil strømleveransen fra Bodø Energi Kraftsalg starte innen 6 virkedager etter inngått avtale.
 5. Dersom kunden benytter seg av angreretten til annen leverandør, gir kunden Bodø Energi Kraftsalg rett til å iverksette oppstart før angrefristens utløp.
 6. I de tilfeller hvor kunden benytter seg av angreretten ved leverandørbytte til en annen kraftleverandør, må kunden betale for strømmen som blir levert frem til leveransen er avsluttet.

Betalingsvilkår

 1. Prisen beregnes ut fra timepriser på den nordiske kraftbørsen Nord Pool Spot, og det registrerte strømforbruket time for time. Månedsprisen blir da beregnet ved at forbruket per time blir multiplisert med prisen fra Nord Pool Spot for den aktuelle timen.
 2. Kraftpris er spotpris for hver time ihht. NordPool ASA områdepris i kundens leveringsområde. I tillegg kommer det er fastbeløp på kr 39 pr. måned og et påslag på 4,9 øre/kWh inkl. lovpålagte elsertifikater, som Bodø Energi Kraftsalg er pålagt til å handle på vegne av kunden. I områder utenfor Nord-Norge tilkommer moms; fastbeløp pr. måned kr 49 og et påslag på 6,13 øre/kWh inkl. lovpålagte elsertifikater.
 3. Levert kraft faktureres etterskuddsvis månedlig basert på faktisk forbruk i hver time.
 4. Avtalen Spotpris har ingen bindingstid, med mindre det er spesifisert på en kampanjeside eller i et bestillingskjema. Dersom en slik avtale brytes vil det medføre et bruddgebyr tilsvarende det kunden mottok ved inngåelse av avtalen.
 5. Nettleie viderefaktureres kun i Arva sitt område og faktureres sammen med kraft.
 6. Dersom avtalen Spotpris sies opp, avregnes kunden etter en faktisk forbruk og pris.
 7. Dersom kunden ved opphør av kundeforholdet har tilgodebeløp hos Bodø Energi Kraftsalg, utbetales automatisk hele beløpet til kunden sitt registrerte kontonummer.
 8. Kunden kan velge flere forsendelsesmåter av faktura - papirfaktura, e-postfaktura, e-faktura med mulighet for AvtaleGiro. Ved papirfaktura tilkommer et miljøgebyr på kr 49. I områder utenfor Nord-Norge tilkommer moms og prisen for miljøgebyr inkl. MVA vil være kr 61,25.
 9. Betalingsfrist for faktura er på minimum 14 dager etter fakturadato, månedlig.
 10. Dersom kunden ikke betaler faktura innen forfallsdato kan Bodø Energi Kraftsalg eller dets innfordringspartnere sende varsel om purring til kundens registrerte mobiltelefonnummer, e-post eller postadresse. Ved manglende betaling innen forfallsdato vil forsinkelsesrenter beregnes fra første dag etter forfallsdato. Dette gjelder også ved avtalt nedbetalingsplan. Forsinkelsesrentene kommer i tillegg til purregebyr satt av Bodø Energi Kraftsalg sine innfordringspartnere. 
 11. Ved gjentatte mislighold av kundens forpliktelser kan Bodø Energi Kraftsalg avlsutte avtalen.
 12. Vi tar forbehold om prisendringer som følge av endringer i dagens offentlige avgifter/pålegg, samt endringer i øvrige rammebetingelser for strømsalgsvirksomhet i sluttbrukermarkedet.

 13. Husholdninger i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt for merverdiavgift.
 14. Bodø Energi Kraftsalg kan etter denne avtale endre priselementene og avtalevilkår med 30 dagers varsel, enten på vår hjemmeside, via direkte skriv til kunde på e-post/SMS eller på en annen egnet måte.

Opplysninger om angrerett

Angreskjema

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå