Personvern og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse når du besøker våre nettsider. Det brukes også informasjonskapsler for analyse av trafikk på nettsiden. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du kan selv endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at nettsiden ikke vil fungere optimalt.

Les om informasjonskapsler

Plusskunde

For deg som produserer din egen strøm. Vi kjøper din overskuddsstrøm for spotprisen i ditt område.

Hva er en plusskunde?

En plusskunde er en strømkunde som produserer strøm til eget forbruk, for eksempel gjennom solcellepanel. I tillegg vil plusskunder kunne selge overskuddsstrømmen til en strømleverandør når produksjonsanlegget produserer mer strøm enn det som går til eget forbruk.

Hvordan bli en plusskunde?

For å bli plusskunde må du ta kontakt med din lokale nettleverandør for å få informasjon om de kravene som gjelder for å kunne koble seg på deres nettverk. For deg som bor i Bodø er din nettleverandør, Arva. I tillegg må du etablere en plusskundeavtale med din strømleverandør. Ta kontakt med oss for mer informasjon om hvordan du kan bli plusskunde hos Bodø Energi.

Overskuddsstrømennen selges til en strømleverandør– videresalg til andre sluttkunder eller et engrosmarked er ikke tillatt.

Som plusskunde må du ha en automatisk strømmåler, denne er nødvendig for å kunne måle hvor mye kunden selger ut til strømleverandør.

Ta kontakt med oss via kontaktskjema dersom du ønsker mer informasjon om vår plusskundeavtale. 

Plusskundeavtale

Alle plusskunder vil inngå en spotprisavtale.

Spotpris er en strømavtale der du betaler for ditt forbruk tilhørende den faktiske prisen på strømbørsen Nord Pool time for time i ditt prisområde. Prisene bestemmes av tilbud og etterspørsel på strømbørsen. Med Spotpris har du som kunde større mulighet til å påvirke strømregningen din ved å bruke strøm i deler av døgnet hvor strømprisen normalt er lavest.

Kostnaden for denne avtalen vil variere med forbruk og spotprisen time for time. Det er fem prisområder (NO 1-5) i Norge, og det kan være betydelig forskjeller i Spotpris i de forskjellige prisområdene. Variabler som nedbør, vind, temperatur og forbruk i området vil påvirke spotprisen. Spotprisavtaler er avtaler med høyest risiko for prissvingninger, og vil i perioder være enten dyrere eller billigere enn fastprisavtaler. 

Dersom du ønsker å redusere strømregningen din og fokusere på å bruke strøm i de timene i døgnet strømprisen er lavest, vil dette være en riktig strømavtale for deg. Eksempelvis kan du spare noen kroner ved å lade elbilen din om natten, da strømprisene er lavere enn på dagtid.

Strømprisen på denne avtalen blir beregnet ved at forbruket pr. time blir multiplisert med timeprisene fra Nord Pool Spot for den aktuelle timen. Påslag som inkluderer dekning av elsertifikat og administrasjonsgebyr kommer i tillegg på din strømfaktura. I Nord-Norge er du som kunde fritatt mva. på strøm. Resten av landet betaler mva. på strøm.

Når du bestiller strøm av oss, så ordner vi alt det praktiske. Du trenger ikke å kontakte din forrige strømleverandør eller nettselskap om at du skal få levert strøm av Bodø Energi. 

Her kan du se hva strømprisen er nå, og hva den vi bli i morgen.

Prisliste for våre strømavtaler for privatmarkedet er tilgjengelig her.

Avtalen kan sammenlignes med andre avtaler på Forbrukerrådets strømprisportal, strømpris.no

Vi sponser lokal idrett, kultur og frivillighet - handler du hos oss bidrar du til ditt eget lokalsamfunn!

Kontakt oss ved bestilling av denne avtalen
 

Til bestilling

Avtalevilkår Plusskunde

Generelt

Generelt gjelder vilkår gitt i siste versjon i Standard kraftleveringsavtale utarbeidet av Fornybar Norge. Avtalen regulerer forbrukernes rettigheter og plikter for levering av kraft og nettleie. Spesielle vilkår som er beskrevet under gjelder foran vilkårene i Standard kraftleveringsavtalen.

 1. Ved bestilling av denne strømavtale blir kundens avtale automatisk registrert hos netteier.
 2. Ved å gjennomføre leverandørbytte eller melde inn/utflytting gir kunden Bodø Energi Kraftsalg fullmakt til å innhente nødvendige opplysninger hos netteier.
 3. Bodø Energi Kraftsalg kommuniserer med kunden i henhold til lover og regler i GDPR lovgivning.
 4. Kunden er selv ansvarlig for at Bodø Energi Kraftsalg har korrekt personalia og kontaktinformasjon.
 5. Kunden får tilgang til faktura og forbruksdata på Web under kundeforhold. En kan også finne tilsvarende informasjon i Bodø Energi Appen og på min side.
 6. Ved bestilling av denne strømavtalen samtykker til å motta nyhetsbrev via e-post. Du kan når som helst melde deg av denne tjeneste via avmeldingslenke i nyhetsbrev eller ved å kontakte oss.

Varighet på avtale

Hvor lenge varer avtalen med uforandret pris og vilkår: 3 Måneder Hva er standardmåte for varsling i pris/vilkår: E-post
 

Leveringsvilkår

 1. Denne strømavtalen er forbeholdt boligformål.
 2. Denne avtale er løpende inntil oppsigelse eller flytting. Ny avtale kan opprettes ved flytting.
 3. Ved flytting må kunden ta kontakt med Bodø Energi Kraftsalg for stans av strømavtalen.
 4. Ved leverandørbytte til Bodø Energi Kraftsalg, vil strømleveransen fra Bodø Energi Kraftsalg starte innen 3 virkedager etter inngått avtale. Dersom du velger oppstartsdato tidligere enn 16 dager frem i tid, så bekrefter du at kraftleveransen kan starte fra den datoen du har valgt. I dette tilfellet vil du ikke fraskrive deg den lovfestede angreretten, men du forplikter deg til å måtte betale for strømmen som blir levert fra oppstart frem til leveransen er avsluttet, selv om du velger å benytte angreretten. Hvis du ikke velger oppstartsdato vil kraftleveransen starte om 16 dager. 
 5. Dersom kunden benytter seg av angreretten til annen leverandør, gir kunden Bodø Energi Kraftsalg rett til å iverksette oppstart før angrefristens utløp.
 6. I de tilfeller hvor kunden benytter seg av angreretten ved leverandørbytte til en annen kraftleverandør, må kunden betale for strømmen som blir levert frem til leveransen er avsluttet.
 7. Endring i produkt, priser og vilkår blir varslet minimum 30 dager før endringa trer i kraft. Endringa blir varslet via SMS, e-post eller brev, samt på strømpris.no og bodoenergi.no

Betalingsvilkår

 1. Prisen beregnes ut fra timepriser på den nordiske kraftbørsen Nord Pool Spot, og det registrerte strømforbruket time for time. Månedsprisen blir da beregnet ved at forbruket per time blir multiplisert med prisen fra Nord Pool Spot for den aktuelle timen.
 2. Kraftpris er spotpris for hver time ihht. NordPool ASA områdepris i kundens leveringsområde. I tillegg kommer det er fastbeløp på kr 39 pr. måned og et påslag på 4,9 øre/kWh inkl. lovpålagte elsertifikater, som Bodø Energi Kraftsalg er pålagt til å handle på vegne av kunden. I områder utenfor Nord-Norge tilkommer mva: fastbeløp pr. måned kr 48,75 og et påslag på 6,125 øre/kWh inkl. lovpålagte elsertifikater.
 3. Levert kraft faktureres etterskuddsvis månedlig basert på faktisk forbruk i hver time. Ved manglende måleravlesning faktureres kunde etter estimert forbruksprognose som beregnes av netteier og som baseres på historiske data.
 4. Avtalen har ingen bindingstid, med mindre det er spesifisert på en kampanjeside eller i et bestillingskjema. Dersom en slik avtale brytes vil det medføre et bruddgebyr tilsvarende det kunden mottok ved inngåelse av avtalen.
 5. Nettleie viderefaktureres kun i Arva Nordland sitt område og faktureres sammen med kraft.
 6. Dersom avtalen sies opp, faktureres kunden etter en faktisk forbruk og pris.
 7. Dersom kunden ved opphør av kundeforholdet har tilgodebeløp hos Bodø Energi Kraftsalg, utbetales automatisk hele beløpet til kunden sitt registrerte kontonummer.
 8. Kunden kan velge mellom flere forsendelsesmåter av faktura - papirfaktura, e-postfaktura eller e-faktura med mulighet for AvtaleGiro. Ved papirfaktura tilkommer et miljøgebyr på kr 8. I områder utenfor Nord-Norge tilkommer mva. og prisen for miljøgebyr inkl. MVA vil være kr 10.
 9. Betalingsfrist for faktura er på minimum 14 dager etter fakturadato, månedlig.
 10. Dersom kunden ikke betaler faktura innen forfallsdato kan Bodø Energi Kraftsalg eller dets innfordringspartnere sende varsel om purring til kundens registrerte mobiltelefonnummer, e-post eller postadresse. Ved manglende betaling innen forfallsdato vil forsinkelsesrenter beregnes fra første dag etter forfallsdato. Dette gjelder også ved avtalt nedbetalingsplan. Forsinkelsesrentene kommer i tillegg til purregebyr satt av Bodø Energi Kraftsalg sine innfordringspartnere. 
 11. Ved gjentatte mislighold av kundens forpliktelser kan Bodø Energi Kraftsalg avlsutte avtalen.
 12. Vi tar forbehold om prisendringer som følge av endringer i dagens offentlige avgifter/pålegg, samt endringer i øvrige rammebetingelser for strømsalgsvirksomhet i sluttbrukermarkedet.

 13. Husholdninger i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt for merverdiavgift.
 14. Bodø Energi Kraftsalg kan etter denne avtale endre priselementene og avtalevilkår med 30 dagers varsel, enten på vår hjemmeside, via direkte skriv til kunde på e-post/SMS eller på en annen egnet måte. 

Plusskundevilkår

 1. Plusskundeavtalen omhandler kjøp av egenprodusert kraft fra plusskunde-anlegg. Definisjonen av plusskunde er gitt i Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer § 1 – 3 Definisjoner. Avtalens gyldighet forutsetter at plusskunde har et anlegg i henhold til definisjon i Forskrift om kontroll av nettvirksomhet, har en gyldig tilknytnings- og nettleieavtale med det lokale nettselskapet samt at plusskunde har automatisk strømmåler koblet til sitt anlegg.

 2. Bodø Energi Kraftsalg forplikter seg gjennom denne avtalen til å kjøpe overskuddskraft fra anlegget til plusskunde. Plusskunde forplikter seg gjennom denne avtalen til å kjøpe strøm fra Bodø Energi Kraftsalg ved behov for kraft til eget anlegg. Plusskunde skal ha strømavtalen Spotpris. Kjøpet baserer seg på generelle vilkår og standardvilkår for Spotpris som er beskrevet over. 

 3. Mengden overskuddskraft blir avregnet gjennom en automatisk strømmåler. Måleren er eid og blir vedlikeholdt av det nettselskapet i ditt nettområde.

 4. Overskuddsstrømmen produsert av plusskunde kjøper Bodø Energi Kraftsalg til gjeldende spot-pris time for time i gjeldende prisområde. Gjeldende offentlige avgifter skal dekkes av plusskunde.

 5. Plusskundeavtalen følger strømavtalen. I det tilfellet det foreligger et vesentlig mislighold av kontraktsforholdet kan den skadelidte part heve kontrakten med umiddelbar virkning.

   

Opplysninger om angrerett

Angreskjema

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå