Personvern og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse når du besøker våre nettsider. Det brukes også informasjonskapsler for analyse av trafikk på nettsiden. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du kan selv endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at nettsiden ikke vil fungere optimalt.

Les om informasjonskapsler

Innkjøpspris

Innkjøpspris er gjennomsnittet av spotprisen. Du får strømmen til prisen vi kjøper den inn for!


Innkjøpspris

PrisFastsettes etterskuddsvis Påslag inkl. elsertifikat4,9 øre/kWh FastbeløpKr 29,- pr. måned
Bestill
Alt på en regning
Ingen bindingstid
Ingen bruddgebyr
Ingen forskuddsbetaling
Du bidrar til ditt eget lokalsamfunn

Innkjøpspris følger prisutviklingen på kraftbørsen Nord Pool. Strømprisen du betaler baseres på et gjennomsnitt av markedsprisen og vektlegges når på døgnet forbruket er størst. Innkjøpspris utregnes etterskuddsvis og vil inneholde gebyrer, renter og andre handelskostnader som Bodø Energi har til innkjøpet av kraft. Historisk sett har denne kostnaden variert mellom 0,6 - 1,5 øre per kWh. I tillegg kommer et månedlig fastbeløp på kr. 29,- og 4,9 øre/kWh i påslag inkludert lovpålagt elsertifikat (priser gjelder kunder med strømabonnement i Nord-Norge da det er MVA-fritak for private kunder som bor i Nord-Norge).

Fordi denne avtalen følger markedsutviklingen, vil strømprisen variere i løpet av året, eksempelvis er det ofte dyrere på vinteren når det er kaldt og forbruket er høyt. Avtalen har ingen bindingstid. Prisen gjelder for et forbruk inntil 50.000 kWt.

Når du bestiller strøm av oss, så ordner vi alt det praktiske. Du trenger ikke å kontakte din forrige strømleverandør eller nettselskap om at du skal få levert strøm av Bodø Energi. 

Vi sponser lokal idrett, kultur og frivillighet - handler du bidrar du til ditt eget lokalsamfunn!

Prisliste for våre strømprodukter for privatmarkedet er tilgjengelig her.

Avtalen kan sammenlignes med andre avtaler på Forbrukerrådets strømprisportal, strømpris.no.

Avtalevilkår Innkjøpspris

Generelt

Generelt gjelder vilkår gitt i siste versjon i Standard kraftleveringsavtale utarbeidet av Fornybar Norge. Avtalen regulerer forbrukernes rettigheter og plikter for levering av kraft og nettleie. Spesielle vilkår som er beskrevet under gjelder foran vilkårene i Standard kraftleveringsavtalen.

 1. Ved bestilling av en strømavtale blir kundens avtale automatisk registrert hos netteier.
 2. Ved å gjennomføre leverandørbytte eller melde inn/utflytting gir kunden Bodø Energi Kraftsalg fullmakt til å innhente nødvendige opplysninger hos netteier.
 3. Bodø Energi Kraftsalg kommuniserer med kunden i henhold til lover og regler i GDPR lovgivning.
 4. Kunden er selv ansvarlig for at Bodø Energi Kraftsalg har korrekt personalia og kontaktinformasjon.
 5. Kunden får tilgang til faktura og forbruksdata på Web under kundeforhold. En kan også finne tilsvarende informasjon i Bodø Energi Appen.
 6. Ved bestilling av denne strømavtalen samtykker til å motta nyhetsbrev via e-post. Du kan når som helst melde deg av denne tjeneste via avmeldingslenke i nyhetsbrev eller ved å kontakte oss.

Leveringsvilkår

 1. Denne strømavtalen er forbeholdt boligformål.
 2. Denne avtale er løpende inntil oppsigelse eller flytting. Ved flytting overføres avtalen til ny anleggsadresse.
 3. Ved flytting må kunden ta kontakt med Bodø Energi Kraftsalg for videreføring eller stans av strømavtalen.
 4. Ved leverandørbytte til Bodø Energi Kraftsalg, vil strømleveransen fra Bodø Energi Kraftsalg starte innen 6 virkedager etter inngått avtale.
 5. Dersom kunden benytter seg av angreretten til annen leverandør, gir kunden Bodø Energi Kraftsalg rett til å iverksette oppstart før angrefristens utløp.
 6. I de tilfeller hvor kunden benytter seg av angreretten ved leverandørbytte til en annen kraftleverandør, må kunden betale for strømmen som blir levert frem til leveransen er avsluttet.

Betalingsvilkår

 1. Kraftpris er vår innkjøpspris basert på de til enhver gjeldende priser på kraftbørsen Nord Pool ASA. Innkjøpspris vil inneholde gebyrer, renter og andre handelskostnader som Be Kraftsalg AS har til innkjøpet av kraft. I tillegg kommer det er fastbeløp på kr 29 pr. måned, samt et variabelt påslag på 4,9 øre/KWh til dekning av de lovpålagte EL-sertifikater som Bodø Energi Kraftsalg er pålagt å handle på vegne av kunden. I områder utenfor Nord-Norge tilkommer moms; fastbeløp pr. måned kr. 36,25, variabelt påslag elsertifikater 6,13 øre/kWh.
 2. Prisen gjelder for et forbruk inntill 50.000 kWt.
 3. Levert kraft faktureres månedlig basert på forbruk. Ved manglende måleravlesning faktureres kunde etter estimert forbruksprognose som beregnes av netteier og som baseres på historiske data.
 4. Innkjøpspris har ingen binding.
 5. Nettleie viderefaktureres kun i Nordlandsnett sitt område og faktureres sammen med kraft.
 6. Dersom Innkjøpspris sies opp før månedsprisen er beregnet, avregnes kunden etter en beregnet månedspris for Innkjøpspris.
 7. Dersom kunden ved opphør av kundeforholdet har tilgodebeløp hos Bodø Energi Kraftsalg, utbetales automatisk hele beløpet til kunden sitt registrerte kontonummer.
 8. Kunden kan velge flere forsendelsesmåter av faktura - papirfaktura, e-postfaktura, e-faktura med mulighet for AvtaleGiro. Ved papirfaktura tilkommer et miljøgebyr på kr 49. I områder utenfor Nord-Norge tilkommer moms; miljøgebyr kr. 61,25.
 9. Dersom kunden ikke betaler faktura innen forfallsdato kan Bodø Energi Kraftsalg eller dets innfordringspartnere sende varsel om purring til kundens registrerte mobiltelefonnummer, e-post eller postadresse. Ved manglende betaling innen forfallsdato vil forsinkelsesrenter beregnes fra første dag etter forfallsdato. Dette gjelder også ved avtalt nedbetalingsplan. Forsinkelsesrentene kommer i tillegg til purregebyr satt av Bodø Energi Kraftsalg sine innfordringspartnere.
 10. Ved gjentatte mislighold av kundens forpliktelser kan Bodø Energi Kraftsalg avlutte avtalen.
 11. Vi tar forbehold om prisendringer som følge av endringer i dagens offentlige avgifter/pålegg, samt endringer i øvrige rammebetingelser for strømsalgsvirksomhet i sluttbrukermarkedet.
 12. Husholdninger i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt for merverdiavgift.
 13. Bodø Energi Kraftsalg kan etter denne avtale endre priselementene og avtalevilkår med 30 dagers varsel, enten på vår hjemmeside, via direkte skriv til kunde på e-post/SMS eller på en annen egnet måte.

Opplysninger om angrerett

Angreskjema

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå