Personvern og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse når du besøker våre nettsider. Det brukes også informasjonskapsler for analyse av trafikk på nettsiden. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du kan selv endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at nettsiden ikke vil fungere optimalt.

Les om informasjonskapsler

Innkjøpspris

Du får strømmen til prisen vi kjøper den inn for!

Innkjøpspris følger markedssvingningene. Strømprisen du betaler baseres på et gjennomsnitt av markedsprisen og vektlegges når på døgnet forbruket er størstInnkjøpspris utregnes etterskuddsvis månedlig og vil inneholde gebyrer, renter og andre handelskostnader som Bodø Energi har til innkjøpet av kraft. Historisk sett har denne kostnaden variert mellom 0,6 - 2,5 øre/kWh i Nord-Norge / 0,75 - 3,125 øre/kWh inkl. mva. utenfor Nord-Norge. Historiske priser løper tilbake til 1. januar 2022.

Fordi denne avtalen følger markedsutviklingen, vil strømprisen variere i løpet av året, eksempelvis er det ofte dyrere på vinteren når det er kaldt og forbruket er høyt. Prisen avhenger av hvilke timer forbruket har vært høyest blant våre kunder. Det vil si at prisen både kan bli høyere eller lavere enn gjennomsnittet av spotprisen hver måned.

Når du bestiller strøm av oss, så ordner vi alt det praktiske. Du trenger ikke å kontakte din forrige strømleverandør eller nettselskap om at du skal få levert strøm av Bodø Energi. 

Prisliste for våre strømavtaler for privatmarkedet er tilgjengelig her.

Avtalen kan sammenlignes med andre avtaler på Forbrukerrådets strømprisportal, strømpris.no.

Vi sponser lokal idrett, kultur og frivillighet - handler du bidrar du til ditt eget lokalsamfunn!

Til bestilling

Avtalevilkår Innkjøpspris

Generelt

Generelt gjelder vilkår gitt i siste versjon i Standard kraftleveringsavtale utarbeidet av Fornybar Norge. Avtalen regulerer forbrukernes rettigheter og plikter for levering av kraft og nettleie. Spesielle vilkår som er beskrevet under gjelder foran vilkårene i Standard kraftleveringsavtalen.

 1. Ved bestilling av denne strømavtale blir kundens avtale automatisk registrert hos netteier.
 2. Ved å gjennomføre leverandørbytte eller melde inn/utflytting gir kunden Bodø Energi Kraftsalg fullmakt til å innhente nødvendige opplysninger hos netteier.
 3. Bodø Energi Kraftsalg kommuniserer med kunden i henhold til lover og regler i GDPR lovgivning.
 4. Kunden er selv ansvarlig for at Bodø Energi Kraftsalg har korrekt personalia og kontaktinformasjon.
 5. Kunden får tilgang til faktura og forbruksdata på Web under kundeforhold. En kan også finne tilsvarende informasjon i Bodø Energi sin app.
 6. Ved bestilling av denne strømavtalen samtykker til å motta nyhetsbrev via e-post. Du kan når som helst melde deg av denne tjeneste via avmeldingslenke i nyhetsbrev eller ved å kontakte oss.

Leveringsvilkår

 1. Denne strømavtalen er forbeholdt boligformål.

 2. Denne avtale er løpende inntil oppsigelse eller flytting. Ny avtale kan opprettes ved flytting

 3. Ved flytting må kunden ta kontakt med Bodø Energi Kraftsalg for stans av strømavtalen.
 4. Ved leverandørbytte til Bodø Energi Kraftsalg, vil strømleveransen fra Bodø Energi Kraftsalg starte innen 3 virkedager etter inngått avtale. Dersom du velger oppstartsdato tidligere enn 16 dager frem i tid, så bekrefter du at kraftleveransen kan starte fra den datoen du har valgt. I dette tilfellet vil du ikke fraskrive deg den lovfestede angreretten, men du forplikter deg til å måtte betale for strømmen som blir levert fra oppstart frem til leveransen er avsluttet, selv om du velger å benytte angreretten. Hvis du ikke velger oppstartsdato vil kraftleveransen starte om 16 dager. 
 5. Dersom kunden benytter seg av angreretten til annen leverandør, gir kunden Bodø Energi Kraftsalg rett til å iverksette oppstart før angrefristens utløp.

 6. I de tilfeller hvor kunden benytter seg av angreretten ved leverandørbytte til en annen kraftleverandør, må kunden betale for strømmen som blir levert frem til leveransen er avsluttet.

 7. Endring i produkt, priser og vilkår blir varslet minimum 30 dager før endringa trer i kraft. Endringa blir varslet via SMS, e-post eller brev, samt på strømpris.no og bodoenergi.no

Betalingsvilkår

 1. Kraftpris er vår innkjøpspris basert på de til enhver gjeldende priser på kraftbørsen Nord Pool ASA. Innkjøpspris vil inneholde gebyrer, renter og andre handelskostnader som Bodø Energi Kraftsalg har til innkjøpet av kraft. I tillegg kommer det er fastbeløp på kr 29 pr. måned, samt et variabelt påslag på 4,9 øre/KWh til dekning av de lovpålagte EL-sertifikater som Bodø Energi Kraftsalg er pålagt å handle på vegne av kunden. I områder utenfor Nord-Norge tilkommer mva; fastbeløp pr. måned kr. 36,25, variabelt påslag elsertifikater 6,125 øre/kWh.

 2. Levert kraft faktureres etterskuddsvis månedlig basert på forbruk. Ved manglende måleravlesning faktureres kunde etter estimert forbruksprognose som beregnes av netteier og som baseres på historiske data.

 3. Avtalen Innkjøpspris har ingen bindingstid, med mindre det er spesifisert på en kampanjeside eller i et bestillingskjema. Dersom en slik avtale brytes vil det medføre et bruddgebyr tilsvarende det kunden mottok ved inngåelse av avtalen.

 4. Nettleie viderefaktureres kun i Arva Nordland sitt område og faktureres sammen med kraft.

 5. Dersom avtalen sies opp, faktureres kunden etter en beregnet månedspris for Innkjøpspris.

 6. Dersom kunden ved opphør av kundeforholdet har tilgodebeløp hos Bodø Energi Kraftsalg, utbetales automatisk hele beløpet til kunden sitt registrerte kontonummer.

 7. Kunden kan velge mellom flere forsendelsesmåter av faktura - papirfaktura, e-postfaktura eller e-faktura med mulighet for AvtaleGiro. Ved papirfaktura tilkommer et miljøgebyr på kr 8. I områder utenfor Nord-Norge tilkommer mva; miljøgebyr kr. 10.

 8. Betalingsfrist for faktura er på minimum 14 dager etter fakturadato, månedlig.

 9. Dersom kunden ikke betaler faktura innen forfallsdato kan Bodø Energi Kraftsalg eller dets innfordringspartnere sende varsel om purring til kundens registrerte mobiltelefonnummer, e-post eller postadresse. Ved manglende betaling innen forfallsdato vil forsinkelsesrenter beregnes fra første dag etter forfallsdato. Dette gjelder også ved avtalt nedbetalingsplan. Forsinkelsesrentene kommer i tillegg til purregebyr satt av Bodø Energi Kraftsalg sine innfordringspartnere.

 10. Ved gjentatte mislighold av kundens forpliktelser kan Bodø Energi Kraftsalg avlutte avtalen.

 11. Vi tar forbehold om prisendringer som følge av endringer i dagens offentlige avgifter/pålegg, samt endringer i øvrige rammebetingelser for strømsalgsvirksomhet i sluttbrukermarkedet.

 12. Husholdninger i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt for mva.

 13. Bodø Energi Kraftsalg kan etter denne avtalen endre priselementene og avtalevilkår med 30 dagers varsel, enten på vår hjemmeside, via direkte skriv til kunde på e-post/SMS eller på en annen egnet måte.

Opplysninger om angrerett

Angreskjema

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå