Personvern og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse når du besøker våre nettsider. Det brukes også informasjonskapsler for analyse av trafikk på nettsiden. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du kan selv endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at nettsiden ikke vil fungere optimalt.

Les om informasjonskapsler
Til forside - Bodø Energi

Innkjøpspris

En billig strømavtale som følger markedsprisen - du får strømmen til prisen vi kjøper den inn for!


Bestill Innkjøpspris

Pris
Innkjøpspris
Sjekk dagens spotpris
Elsertifikat4,9 øre/kWh Fastbeløp29,- pr. måned
Bestill
Du kjøper strøm hos en trygg leverandør
Du handler lokalt
Mange lokale kundefordeler

Billig strøm Innkjøpspris

Avtalen passer for deg som har høyt strømforbruk og bor i et hus eller en stor leilighet.

Innkjøpspris følger prisutviklingen på kraftbørsen Nord Pool, og innkjøpspris er kåret til den billigste avtalen over tid. Innkjøpspris vil inneholde gebyrer, renter og andre handelskostnader som Be Kraftsalg AS har til innkjøpet av kraft, pluss et månedlig fastbeløp på kr. 29,- og 4,9 øre/kWh i lovpålagt elsertifikat (priser gjelder kunder med strømabonnement i Nord-Norge da det er MVA-fritak for private kunder som bor nord for Polarsirkelen).

Innkjøpsprisen vil variere i løpet av året, eksempelvis er det ofte dyrere på vinteren når det er kaldt og forbruket er høyt. Dersom du har råd til å betale mer i perioder, viser undersøkelser at spotpris er den billigste strømavtale over lang tid.

Sjekk dagens spotpris på strømbørsen Nord Pool

Dette er en dagspris på spotmarkedet på kraftbørsen Nord Pool. På faktura får du en strømpris som er basert på dagsprisene i løpet av en kalendermåned, påslag til oss og lovpålagte elsertifikater.

Norgeskart med soner
Sone Øre/kWh
Nord-Norge 14.58 (22/1)
Midt-Norge 14.58 (22/1)
Vest-Norge 139.24 (22/1)
Sørvest-Norge 139.24 (22/1)
Sørøst-Norge 139.24 (22/1)

Hva er innkjøpspris?

Innkjøpspris følger prisen på strømbørsen, og Innkjøpsprisen du betaler er den prisen vi betaler på strømbørsen.

I tillegg til Innkjøpsprisen betaler du et påslag på kr. 29,- pr. måned, samt et påslag til dekning av lovpålagte elsertifikater.

Innkjøpsprisen stiger som regel når det er kaldt og det er et høyt forbruk, men er ofte lav om sommeren eller hvis vinteren er mild.

Med en avtale som følger svigningene i strømmarkedet vil strømprisen variere en god del gjennom året, men vil på lengre sikt være den billigste avtalen.

Kundefordeler

Du får mange gode lokale fordeler i Bodø Energi app'en

Sjekk ut dine kundefordeler

Avtalevilkår

Generelt

Generelt gjelder vilkår gitt i siste versjon i Standard kraftleveringsavtale utarbeidet av Energi Norge. Avtalen regulerer forbrukernes rettigheter og plikter for levering av kraft og nettleie. Spesielle vilkår som er beskrevet under gjelder foran vilkårene i Standard kraftleveringsavtalen.

 1. Ved bestilling av en strømavtale blir kundens avtale automatisk registrert hos netteier.
 2. Ved å gjennomføre leverandørbytte eller melde inn/utflytting gir kunden Bodø Energi Kraftsalg fullmakt til å innhente nødvendige opplysninger hos netteier.
 3. Bodø Energi Kraftsalg kommuniserer med kunden i henhold til lover og regler i GDPR lovgivning.
 4. Kunden er selv ansvarlig for at Bodø Energi Kraftsalg har korrekt personalia og kontaktinformasjon.
 5. Kunden får tilgang til faktura og forbruksdata på Web under kundeforhold. En kan også finne tilsvarende informasjon i Bodø Energi Appen.

Leveringsvilkår

 1. Denne strømavtalen er forbeholdt boligformål.
 2. Denne avtale er løpende inntil oppsigelse eller flytting. Ved flytting overføres avtalen til ny anleggsadresse.
 3. Ved flytting må kunden ta kontakt med Bodø Energi Kraftsalg for videreføring eller stans av strømavtalen.
 4. Ved leverandørbytte til Bodø Energi Kraftsalg, vil strømleveransen fra Bodø Energi Kraftsalg starte innen 6 virkedager etter inngått avtale.
 5. Dersom kunden benytter seg av angreretten til annen leverandør, gir kunden Bodø Energi Kraftsalg rett til å iverksette oppstart før angrefristens utløp.
 6. I de tilfeller hvor kunden benytter seg av angreretten ved leverandørbytte til en annen kraftleverandør, må kunden betale for strømmen som blir levert frem til leveransen er avsluttet.

Betalingsvilkår

 1. Kraftpris er vår innkjøpspris basert på de til enhver gjeldende priser på kraftbørsen Nord Pool ASA. I tillegg kommer det er fastbeløp på kr 29 pr. måned, samt et variabelt påslag på 4,9 øre/KWh til dekning av de lovpålagte EL-sertifikater som Bodø Energi Kraftsalg er pålagt å handle på vegne av kunden. I områder utenfor Nord-Norge tilkommer moms; fastbeløp pr. måned kr. 36,25, variabelt påslag elsertifikater 6,13 øre/kWh.
 2. Levert kraft faktureres månedlig basert på forbruk. Ved manglende måleravlesning faktureres kunde etter estimert forbruksprognose som beregnes av netteier og som baseres på historiske data.
 3. Innkjøpspris har ingen binding.
 4. Nettleie viderefaktureres kun i Nordlandsnett sitt område og faktureres sammen med kraft.
 5. Dersom Innkjøpspris sies opp før månedsprisen er beregnet, avregnes kunden etter en beregnet månedspris for Innkjøpspris.
 6. Dersom kunden ved opphør av kundeforholdet har tilgodebeløp hos Bodø Energi Kraftsalg, utbetales automatisk hele beløpet til kunden sitt registrerte kontonummer.
 7. Kunden kan velge flere forsendelsesmåter av faktura - papirfaktura, e-postfaktura, e-faktura med mulighet for AvtaleGiro. Ved papirfaktura tilkommer et miljøgebyr på kr 49. I områder utenfor Nord-Norge tilkommer moms; miljøgebyr kr. 61,25.
 8. Dersom kunden ikke betaler faktura innen forfallsdato kan Bodø Energi Kraftsalg eller dets innfordringspartnere sende varsel om purring til kundens registrerte mobiltelefonnummer, e-post eller postadresse. Ved manglende betaling innen forfallsdato vil forsinkelsesrenter beregnes fra første dag etter forfallsdato. Dette gjelder også ved avtalt nedbetalingsplan. Forsinkelsesrentene kommer i tillegg til purregebyr satt av Bodø Energi Kraftsalg sine innfordringspartnere.
 9. Ved gjentatte mislighold av kundens forpliktelser kan Bodø Energi Kraftsalg avlutte avtalen.
 10. Vi tar forbehold om prisendringer som følge av endringer i dagens offentlige avgifter/pålegg, samt endringer i øvrige rammebetingelser for strømsalgsvirksomhet i sluttbrukermarkedet.
 11. Husholdninger i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt for merverdiavgift.
 12. Bodø Energi Kraftsalg kan etter denne avtale endre priselementene og avtalevilkår med 14 dagers varsel, enten på vår hjemmeside, via direkte skriv til kunde på e-post/SMS eller på en annen egnet måte.

Angrerettskjema (PDF)

Nettside og CMS: Digitalt Byrå