Personvern og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse når du besøker våre nettsider. Det brukes også informasjonskapsler for analyse av trafikk på nettsiden. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du kan selv endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at nettsiden ikke vil fungere optimalt.

Les om informasjonskapsler
Til forside - Bodø Energi

Spotpris

Spotpris er en god strømavtale. Med denne avtalen vil du betale en pris time for time. Prisen bestemmes av strømbørsen Nord Pool.


Spotpris

PrisSpotpris time for time Påslag4,9 øre/kWh Fastbeløpkr. 39,- pr. måned
Bestill
Mulighet til å påvirke egen strømregning
Du handler lokalt
Konkurransedyktig strømavtale
Du får kundefordeler og rabatter

Spotpris strømavtale er en billig strømavtale som du betaler pris basert på timef or time forbruk

Spotpris er en strømavtale der du betaler den faktiske prisen på strømbørsen Nord Pool time for time. Prisene bestemmes av tilbud og etterspørsel på strømbørsen. Med spotpris har du som kunde større mulighet til å påvirke strømregningen din ved å bruke strøm i deler av døgnet hvor strømprisen normalt er lavest (f.eks. midt på dagen eller sent på kvelden).

Dersom du ønsker å redusere strømregningen din og fokusere på å bruke strøm i de timene i døgnet strømprisen er lavest, vil dette være en riktig strømavtale for deg. Eksempelvis kan du spare noen kroner ved å lade elbilen din om natten, da strømprisene er lavere enn på dagtid.

Månedsprisen blir da beregnet ved at forbruket pr. time blir multiplisert med timeprisene fra Nord Pool Spot for den aktuelle timen. Påslag som inkluderer dekning av elsertifikat og administrasjonsgebyr kommer i tillegg på din strømfaktura.

Avtalen har ingen bindingstid.

Vi sponser lokal idrett, kultur og frivillighet - handler du hos oss blir pengene i lokalsamfunnet.

Her kan du sjekke timepriser på strømbørsen Nord Pool. Husk å velge riktig prisområde og velge riktig valuta. (Bodø og Salten Ligger i NO4, også kalt Tromsø på Nord-Pool).

Prisliste for våre strømprodukter for privatmarkedet er tilgjengelig her.

Avtalen kan sammenlignes med andre avtaler på Forbrukerrådets strømprisportal, strømpris.no.

Avtalevilkår Spotpris

Generelt

Generelt gjelder vilkår gitt i siste versjon i Standard kraftleveringsavtale utarbeidet av Energi Norge. Avtalen regulerer forbrukernes rettigheter og plikter for levering av kraft og nettleie. Spesielle vilkår som er beskrevet under gjelder foran vilkårene i Standard kraftleveringsavtalen.

 1. Ved bestilling av en strømavtale blir kundens avtale automatisk registrert hos netteier.
 2. Ved å gjennomføre leverandørbytte eller melde inn/utflytting gir kunden Bodø Energi Kraftsalg fullmakt til å innhente nødvendige opplysninger hos netteier.
 3. Bodø Energi Kraftsalg kommuniserer med kunden i henhold til lover og regler i GDPR lovgivning.
 4. Kunden er selv ansvarlig for at Bodø Energi Kraftsalg har korrekt personalia og kontaktinformasjon.
 5. Kunden får tilgang til faktura og forbruksdata på Web under kundeforhold. En kan også finne tilsvarende informasjon i Bodø Energi Appen.

Leveringsvilkår

 1. Denne strømavtalen er forbeholdt boligformål.
 2. Denne avtale er løpende inntil oppsigelse eller flytting. Ved flytting overføres avtalen til ny anleggsadresse.
 3. Ved flytting må kunden ta kontakt med Bodø Energi Kraftsalg for videreføring eller stans av strømavtalen.
 4. Ved leverandørbytte til Bodø Energi Kraftsalg, vil strømleveransen fra Bodø Energi Kraftsalg starte innen 6 virkedager etter inngått avtale.
 5. Dersom kunden benytter seg av angreretten til annen leverandør, gir kunden Bodø Energi Kraftsalg rett til å iverksette oppstart før angrefristens utløp.
 6. I de tilfeller hvor kunden benytter seg av angreretten ved leverandørbytte til en annen kraftleverandør, må kunden betale for strømmen som blir levert frem til leveransen er avsluttet.

Betalingsvilkår

 1. Prisen beregnes ut fra timepriser på den nordiske kraftbørsen Nord Pool Spot, og det registrerte strømforbruket time for time. Månedsprisen blir da beregnet ved at forbruket per time blir multiplisert med prisen fra Nord Pool Spot for den aktuelle timen.
 2. Kraftpris er spotpris for hver time ihht. NordPool ASA områdepris i kundens leveringsområde. I tillegg kommer det er fastbeløp på kr 39 pr. måned og et påslag på 4,9 øre/kWh inkl. lovpålagte elsertifikater, som Bodø Energi Kraftsalg er pålagt til å handle på vegne av kunden. I områder utenfor Nord-Norge tilkommer moms; fastbeløp pr. måned kr 49 og et påslag på 6,13 øre/kWh inkl. lovpålagte elsertifikater.
 3. Levert kraft faktureres etterskuddsvis månedlig basert på faktisk forbruk i hver time.
 4. Avtalen Spotpris har ingen binding.
 5. Nettleie viderefaktureres kun i Arva sitt område og faktureres sammen med kraft.
 6. Dersom avtalen Spotpris sies opp, avregnes kunden etter en faktisk forbruk og pris.
 7. Dersom kunden ved opphør av kundeforholdet har tilgodebeløp hos Bodø Energi Kraftsalg, utbetales automatisk hele beløpet til kunden sitt registrerte kontonummer.
 8. Kunden kan velge flere forsendelsesmåter av faktura - papirfaktura, e-postfaktura, e-faktura med mulighet for AvtaleGiro. Ved papirfaktura tilkommer et miljøgebyr på kr 49. I områder utenfor Nord-Norge tilkommer moms og prisen for miljøgebyr inkl. MVA vil være kr 61,25.
 9. Dersom kunden ikke betaler faktura innen forfallsdato kan Bodø Energi Kraftsalg eller dets innfordringspartnere sende varsel om purring til kundens registrerte mobiltelefonnummer, e-post eller postadresse. Ved manglende betaling innen forfallsdato vil forsinkelsesrenter beregnes fra første dag etter forfallsdato. Dette gjelder også ved avtalt nedbetalingsplan. Forsinkelsesrentene kommer i tillegg til purregebyr satt av Bodø Energi Kraftsalg sine innfordringspartnere.
 10. Ved gjentatte mislighold av kundens forpliktelser kan Bodø Energi Kraftsalg avlutte avtalen.
 11. Vi tar forbehold om prisendringer som følge av endringer i dagens offentlige avgifter/pålegg, samt endringer i øvrige rammebetingelser for strømsalgsvirksomhet i sluttbrukermarkedet.
 12. Husholdninger i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt for merverdiavgift.
 13. Bodø Energi Kraftsalg kan etter denne avtale endre priselementene og avtalevilkår med 30 dagers varsel, enten på vår hjemmeside, via direkte skriv til kunde på e-post/SMS eller på en annen egnet måte.

 

Opplysninger om angrerett

Angrerettskjema

Hva er Spotpris?

Timespot er en avtale hvor prisen på din faktura bestemmes ut fra timepriser på den nordiske kraftbørsen Nord Pool, og ditt registrerte strømforbruket time for time. Med en Timespotavtale faktureres du for ditt faktiske strømforbruk time for time.

Månedsprisen blir da beregnet ved at forbruket pr. time blir multiplisert med timeprisene fra Nord Pool Spot for den aktuelle timen. Påslag som inkluderer dekning av elsertifikat og administrasjonsgebyr kommer i tillegg på din strømfaktura.

Med en Spotpris avtalen får du mulighet til å påvirke strømregningen din. Dette kan du gjøre ved å bruke strøm når strømprisen er lavest i døgnet. Eksempelvis, vasker du klærne om kvelden, er som regel strømprisen lavere enn morgen eller ettermiddag. Det samme gjelder elbillading, matlaging osv.

NB! Bruk vaskemaskin kun når du er våken da det kan medføre risiko for brann.

Prisen du betaler bestemmes av børsen Nord Pool time for time, i tillegg til et påslag og eventuelt månedlig fastbeløp til strømleverandøren. Med timespotavtaler har forbruker selv større mulighet til å påvirke strømregningen sin ved å skifte forbruket sitt til deler av dagen hvor strømprisen normalt er billigere (f.eks. midt på dagen eller sent på kvelden/natten).

Hvilken strømavtale skal jeg velge?

Bodø Energi Kraftsalg er et lite kraftselskap med syv ansatte basert i Bodø og Rødøy. Vi er genuint opptatt av kundene våre - derfor har vi ingen liten skrift, ingen forskuddsfakturering og heller prøver så godt vi kan å gjøre alle kunder til å bli fornøyd. I tillegg til billige strømavtaler har vi kundefordeler i vår app 'Bodø Energi' med blant annet eksklusive rabatter og konkurranser.

Hva slags avtale som vil lønne seg for deg, avhengig av din bosituasjon, strømforbruk og interesse for strøm og strømpriser. Hvis du er opptatt av strømpriser og ønsker å påvirke din strømregning med å være bevisst når tid på døgnet du bruker strøm bør du da velge Spotpris.

Hvis du derimot ikke ønsker å bruke tid på å følge med timepriser og kanskje blir stresset av å vite at du bruker mye strøm når strømmen er dyrest, anbefaler vi deg å velge Innkjøpspris. Innkjøpspris er en avtale hvor du betaler en gjennomsnittlig pris av alle timer i en kalendermåned.

Dersom du er opptatt av forutsigbarhet og ønsker å ha en strømpris å forholde deg til i en tidsperiode fra 1 til 3 år, anbefaler vi deg å velge Fastpris. Det er vanskelig å si om hvor lurt det er å inngå en fastprisavtale på forhånd, da du vil kunne regne om du har tjent eller tapt på å ha denne avtalen kun etter avtaleperioden er gått ut. Samtidig viser statistikken at Fastpris er ikke blant de billigste strømavtaler over tid.

Er du bedriftskunde? Trykk her for å se våre strømavtaler for bedrift.

Hva er områdepriser og hvordan settes strømpris på kraftbørsen?

Timepriser til vår strømavtalen Spotpris bestemmes av strømbørsen Nord Pool AS hvor alle strømleverandørene handler strøm til sine kunder i nåtid (spotpris). Strømprisen settes på Nord Pool etter produksjon (tilbud) og etterspørsel etter strøm i de bestemte prisområdene.

Norge er delt opp i 5 ulike geografiske prisområder. Ulike prisområdene har ulike strømpriser til enhver tid. For deg betyr det at du vil betale ulik pris avhengig av hvor i landet strømmen blir forbrukt. F.eks. hvis du bor i Nord-Norge og har hytte i Sørøst-Norge, vil du da få strømregning basert på strømpriser gjeldende for Nord-Norge (NO4) og Sørøst-Norge (NO1).

 • Sørøst-Norge   (NO1)
 • Sørvest-Norge (NO2)
 • Midt-Norge      (NO3)
 • Nord-Norge     (NO4)
 • Vest-Norge      (NO5)

Strømprisen fastsettes dagen i forveien, og endres time for time i løpet av dagen. Morgendagens pris fastsettes klokken 13:00 hver dag. Her kan du sjekke timepriser på strømbørsen Nord Pool. Husk å velge riktig prisområde og velge riktig valuta. (Bodø og Salten Ligger i NO4, også kalt Tromsø på Nord-Pool).

Dersom du har en Spotpris hos oss som leses av time for time, bør du bruke Nord Pool timespris til å få oversikt over rimelige timepriser, og deretter forsøke å flytte forbruket ditt til de rimelige periodene.

 

Nettside og CMS: Digitalt Byrå