Til forside - Bodø Energi Kraftsalg

Sikker elbil-lader

En vanlig stikkontakt er ikke beregnet for høy belastning over tid. Lading over tid på stikkontakt kan føre til varmgang og smelteskader som resulterer i høy risiko for brann. Ladesystemet i elbiler vil også maskere en vanlig jordfeilbryter under jordfeil som dermed kan føre til livsfarlige situasjoner. Disse risikoelementene frafaller helt ved bruk av en godkjent ladestasjon.

Smart Lader er utviklet i henhold til gjeldene regler og standarder i Norge. Den har detektor for overspenning, innebygget elektronisk jordfeilvern type B, temperatursensor, IP54, integrerte sikringer, spesialdesignet Type 2 kontakt. I tillegg vil laderen restartes automatisk ved strømbrudd. Alt dette er gjort for at du skal få en så sikker lading som mulig uten bekymringer.

Det frarådes å lade elbiler på vanlig stikkontakt.

Smart elbil-lader

Vår Smart Lader er utviklet og produsert i Norge av Zaptec som har sterkt fokus på høy kvalitet og produkter tilpasset for norske forhold. Det er en ladestasjon som ikke bare er av topp kvalitet i dag, men som er klar for fremtiden og vil dermed vare i mange år fremover. Dette gjelder spesielt muligheten til å begrense høye kostnader ved innføring av effektbasert nettleietariff. Laderen gir mulighet for å tilpasse lading til når strømmen er billigst, forutsatt innføring av effektmåling på timesnivå.

Du kan også ta betalt for lading gjort av andre brukere hvis dette er ønskelig. Du kan i fremtiden sette opp SMS- eller app-varsling dersom ladingen stopper uforutsett eller når bilen er ferdigladet.

Ladestasjonen oppdateres helt automatisk med ny software for ny funksjonalitet og bil-kompatibilitet.

Fremtidsrettet elbil-lader

Smart Lader er tilkoblet et skybasert styringssystem gjennom internett. Programvareoppdateringer sikrer stabil og sikker drift. Smart Lader vil kunne oppdateres med nye smarte løsninger. Kjøper du deg en ekstra el-bil i fremtiden får du mulighet for lastbelasting mellom to ladere.

Skifter du el-bil i fremtiden, vil du kunne bruke laderen uten å måtte skifte lader. Laderen er tilpasset fremtidig mulighet for lastbalansering mot resten av huset slik at ikke hovedsikringen går.

Du får også mulighet for å oppgradere til hurtigere lading uten å måtte skifte ladere. Da trenger du kun ny ladekabel tilpasset din bilmodell.

Raskere elbil-lading

Ved å installere en Smart Lader fra Bodø Energi Kraftsalg vil bilen kan du lade opp til 9 ganger raskere enn en vanlig stikkontakt, avhengig av tilgjengelig kapasitet og bilens lade-egenskaper. Med bruk av Smart Lader vil du oppnå lang kjørelengde på kortere tid sammenlignet med å lade i vanlig stikkontakt.

Har du en ladbar hybrid, vil du også kunne lade batteriet raskere. Bruker du bilen ofte, kan det i realiteten bidra til å holde drivstofforbruket nede.

Tilgjengelig kapasitet i huset ditt vil være avgjørende for hvor raskt elbilen din kan lade. Det elektriske anlegget i huset ditt må være dimensjonert for å kunne levere høy effekt. En trefaseinntakk vil gi høyere ladeeffekt (raskere lading), enn det en ville oppnå ved enfaseinntak.

Ladehastigheten vil også variere av maksimal effekt på ombordladeren som lader batteriet i bilen din. Har du en elbil som har en lav maksimal effekt på ombordladeren, vil bilen lade saktere enn ved høyere effekt, uavhengig av hvor høy kapasitet er tilgjengelig i huset ditt. Du vil uansett oppnå raskere lading dersom du har installert Smart Lader hjemme.

Elbil-lader for alle biltyper

Smart Lader levert av ZAPTEC Home er én lader for alle biltyper. Få maksimal ladehastighet ut fra strømmen i huset ditt og hastigheten bilen kan lade med. Skift ut elbilen uten å måtte bytte ladestasjon.

Enkel installasjon

Installasjonsmessig vil det ikke være behov for jordfeilvern type B i sikringsskapet siden dette allerede er integrert i laderen. Dette kan være veldig gunstig for deg som bor i enebolig hvor sikringsskapet ofte er ganske fullt fra før.

Dersom du skulle trenge en ekstra lader for bil nummer to i fremtiden, vil dette komme enda bedre frem når du da heller ikke trenger en ekstra sikring for denne. Du kan enkelt seriekoble en ny ladestasjon med Smart Lader som allerede er installert. På denne måten vil installasjon av ny lader være enklere og rimeligere.

Skulle en feil oppstå er det enkelt å skifte ut laderen uten å tilkalle en elektriker.

Full kontroll på ladeforbruk

Smart Lader har innebygget strømmåler slik at du alltid kan sjekke strømforbruket per lading. Du får tilgang til øyeblikkelig, akkumulert, grafisk og statistisk ladedata.

Låse ladekabel til laderen

Dersom ladestasjonen monteres ute, har du mulighet til å låse ladepunktet for andre enn godkjente brukere slik at den henger trygt når du er ute å kjører.

Administrere tilgang

Om ønskelig kan ladestasjonen låses til utvalgte brukere. Lading startes da ved hjelp av RFID brikke eller App.

Du kan også ta betalt for lading gjort av andre brukere hvis dette er ønskelig.

Enkelt å utvide til flere ladere

Skaffer du deg flere elbiler i fremtiden, er det enkelt å utvide til ladestasjon nummer to. Ladestasjonene vil dynamisk dele den tilgjengelige strømmen for optimal lading. Du kan utvide inntil to Smarte Ladere.

Klikk her for å sjekke pris og bestill.

Strømstyring med hele huset

Mulighet for å tilpasse ladeeffekten til optimalt strømforbruk sett i sammenheng med hele huset. Oppgrader med Zaptec APM som måler effektforbruket i huset og automatisk tildeler mer strøm når huset bruker mindre.

Type 2-kontakt

Bilde

Type 2 kontakt er den kontakten som skal brukes til lading i fremtid, hvis vi ser bort fra hurtiglading.

Type 2 er kontakten er standard i Europa og leveres derfor som standardladekabel med mange biler i dag. De fleste nye el- og ladbare hybridbiler vil ha Type 2 kontakt fremover. Type 2 kontakt er utviklet for det europeiske 400V strømnettet.

I tillegg til pinner for ladestrøm og jord, har den signalpinner for kommunikasjon mellom ladestasjon og bil. Dette er for å øke sikkerheten ved billading og for forbedret brukervennlighet. Type 2 er for vekselstrøm (AC) med ladeeffekt fra 1,5 kW og helt opptil 22 kW, avhengig av hvor høy effekt elbilen støtter og hvor høy effekt ladestasjonen leverer.

Til sammenligning vil lading med vanlig stikkontakt begrenses til mellom 2 og 3 kWh. Kontakten er mer robust og tåler høyere effekter slika t faren for varmgang og i verste fall brann er minimal. Ladekablene kommer i ulike varianteravhengig av biltype. I den ene enden har du Type 2 kontakt som plugges inn i Smart Lader og den andre enden kontakt som passer din elbil. F.eks. Type 1 for Nissan, Mitsubishi, Kia, Peugeot, Citroen og Type 2 for BMW, Volkswagen, Tesla og Renault.