Bodø Energi Kraftsalg

Bestill Smart Lader Pro

BildeSmart Lader Pro levert av Zaptec er markedets smarteste og mest fleksible ladesystem for elbiler.

Smart Lader Pro er opptil 60 prosent mer effektiv enn tradisjonelle ladesystemer for elbil.

Lading via en Smart Lader krever en ladekabel Type 2 kontakt. Dersom du har eldre elbil med en annen ladekabel, må ladekabel Type 2 anskaffes. Nyere elbiler leveres med ladekabel Type 2 som standard.

Bestilling

Pris499 kr/mnd Periode60 mnd Totalt29.940 Kontant betaling24.990 kr
Bestill
Rask lading
Fremtidsrettet elbil-lader
Lokal leverandør og installatør

Sikker elbil-lader

En vanlig stikkontakt er ikke beregnet for høy belastning over tid. Lading over tid på stikkontakt kan føre til varmgang og smelteskader som resulterer i høy risiko for brann. Ladesystemet i elbiler vil også maskere en vanlig jordfeilbryter under jordfeil som dermed kan føre til livsfarlige situasjoner. Disse risikoelementene frafaller helt ved bruk av en godkjent ladestasjon.

Smart Lader er utviklet i henhold til gjeldene regler og standarder i Norge. Den har detektor for overspenning, innebygget elektronisk jordfeilvern type B, temperatursensor, IP54, integrerte sikringer, spesialdesignet Type 2 kontakt. I tillegg vil laderen restartes automatisk ved strømbrudd. Alt dette er gjort for at du skal få en så sikker lading som mulig uten bekymringer. Det frarådes å lade elbiler på vanlig stikkontakt.

Raskere elbil-lading

Ved å installere en Smart Lader fra Bodø Energi Kraftsalg vil bilen, avhengig av tilgjengelig kapasitet og bilens lade-egenskaper, kunne lade opp til 9 ganger raskere enn en vanlig stikkontakt. Med bruk av Smart Lader vil du oppnå lang kjørelengde på kortere tid sammenlignet med å lade i vanlig stikkontakt.

Har du en ladbar hybrid, vil du også kunne lade batteriet raskere. Bruker du bilen ofte, kan det i realiteten bidra til å holde drivstofforbruket nede.

Tilgjengelig kapasitet i huset ditt vil være avgjørende for hvor raskt elbilen din kan lade. Det elektriske anlegget i huset ditt må være dimensjonert for å kunne levere høy effekt. En trefaseinntakk vil gi høyere ladeeffekt (raskere lading), enn det en ville oppnå ved enfaseinntak.

Ladehastigheten vil også variere av maksimal effekt på ombordladeren som lader batteriet i bilen din. Har du en elbil som har en lav maksimal effekt på ombordladeren, vil bilen lade saktere enn ved høyere effekt, uavhengig av hvor høy kapasitet er tilgjengelig i huset ditt. Du vil uansett oppnå raskere lading dersom du har installert Smart Lader hjemme.

Full kontroll på ladeforbruk

Innebygget strømmåler for å lese av strømforbruket per ladestasjon eller bruker i Bodø Energi-app

Ladestasjonen for alle biltyper

ZAPTEC tilbyr ÉN ladestasjon for alle biltyper. Få maks ladehastighet ut fra strømmen i garasjen og hastigheten bilen kan lade med. Skift ut elbilen uten å måtte bytte ladestasjon.

Smart elbillading

ZAPTECs smarte ladeløsninger har en funksjon som kan fordele strømmen i faser. Den gjør at ladestasjonene kan bruke all tilgjengelig strøm i parkeringsanlegget og til enhver tid få den raskeste og beste ladehastigheten.

Balanserer strømmen og utnytter ledig kapasitet

Fasebalanseringen styres av avanserte algoritmer i skytjenesten. På denne måten kan ladesystemet i borettslaget hele tiden utnytte ledig kapasitet.Smart Lader Pro styrer strømmen dit det er behov for strøm - når en bil er fulladet overføres all tilgjengelig strøm til de som trenger den.

Strømmen blir smart fordelt på de ladestasjonene som er i bruk, uansett om behovet er lavt (1,4 kW) eller høyt (22 kW).

Balansealgoritmene sørger også for jevn fordeling av strøm på ladestasjonene.

Fasebalansering som gir opptil 22 kW strøm på alle ladestasjonene

Hver ZapCharger Pro-ladestasjon kan levere fra 1,4 kilowatt til 22 kilowatt strøm. Med 22 kilowatt effekt kan du eksempelvis lade bilen opp til en kjørelengde på 110 kilometer i løpet av bare en time. Ladestasjonen støtter både énfase- og trefaselading på alle nivåer.

Balanseringsfunksjonen gjør at ladestasjonene kan klare både énfase- og trefaselading samtidig og dermed utnytte all tilgjengelig strøm. Samtidig unngår man skjevbelastning av strømnettet.

Basert på den totale belastningen på systemet fastsetter algoritmen den smarteste innstillingen til hver ladestasjon.

Lås ladekabelen til ladestasjonen

Lås ladekabelen til ladestasjonen, slik at den henger trygt når du er ute å kjører.

Type 2-kontakt

Bilde

Type 2 kontakt er den kontakten som skal brukes til lading i fremtid, hvis vi ser bort fra hurtiglading.

Type 2 er kontakten er standard i Europa og leveres derfor som standardladekabel med mange biler i dag. De fleste nye el- og ladbare hybridbiler vil ha Type 2 kontakt fremover. Type 2 kontakt er utviklet for det europeiske 400V strømnettet.

I tillegg til pinner for ladestrøm og jord, har den signalpinner for kommunikasjon mellom ladestasjon og bil. Dette er for å øke sikkerheten ved billading og for forbedret brukervennlighet. Type 2 er for vekselstrøm (AC) med ladeeffekt fra 1,5 kW og helt opptil 22 kW, avhengig av hvor høy effekt elbilen støtter og hvor høy effekt ladestasjonen leverer.

Til sammenligning vil lading med vanlig stikkontakt begrenses til mellom 2 og 3 kWh. Kontakten er mer robust og tåler høyere effekter slika t faren for varmgang og i verste fall brann er minimal. Ladekablene kommer i ulike varianteravhengig av biltype. I den ene enden har du Type 2 kontakt som plugges inn i Smart Lader og den andre enden kontakt som passer din elbil. F.eks. Type 1 for Nissan, Mitsubishi, Kia, Peugeot, Citroen og Type 2 for BMW, Volkswagen, Tesla og Renault.

Nettside og CMS: Digitalt Byrå