Personvern og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse når du besøker våre nettsider. Det brukes også informasjonskapsler for analyse av trafikk på nettsiden. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du kan selv endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at nettsiden ikke vil fungere optimalt.

Les om informasjonskapsler
Til forside - Bodø Energi

Bodø Energi Konsern

Bodø Energi tilbyr bærekraftige energiløsninger og skaper fornybare samfunn, i dag og i morgen.

Bodø Energi Konsern

Bodø Energi AS er morselskap i konsernet Bodø Energi. Selskapet har hovedkontor i Bodø og er 100 % eid av Bodø Kommune. Formannskapet er generalforsamling og velger vårt konsernstyre. Selskapet utøver eierskap i datterselskaper og har også mindre eierposter i andre selskap. Videre leverer selskapet stabstjenester til datterselskapene. Bodø Energi jobber for kontinuerlig å effektivisere og videreutvikle eksisterende virksomhet til beste for samfunnet, kundene og sin eier.

Gjennom deltakelse i konkrete prosjekter ønsker Bodø Energi å bidra til utvikling av Bodø og omegn.
 

Organisasjonskart

Bodø Energi er organisert som et konsern med Bodø Enerig AS som morselskap. Dette er vår konsernledelse
Morselskapet ivaretar eierrollen i hel- og deleide selskaper. "Mor" organiserer fellesfunksjoner som økonomi, finans, HR, IT og forretningsutvikling. Trykk her for oversikt over ansatte i morselskapet. Konsernet er nå organisert i flere forretningsområder:  Kraftomsetning, Entreprenørvirksomhet, Fjernvarme, Landstrøm og Ladeløsninger. 
 


 

Kraft til utvikling - i over 100 år

Bodø Energi har historie helt tilbake til 1909 - da het vi Bodø Kommunale Electricitetsværk og hadde omtrent fem ansatte. Den gang bestod Bodøs strømforsyning av noe som i dag ville blitt omtalt som et minikraftverk ved Breivafossen, med overføringslinje til Bodø sentrum og én transformatorstasjon. På den tiden var strøm for et fåtall innbyggere som hadde råd, og kraftverket var beregnet til å produsere strøm nok til 2600 lyspærer, 72 gatelys og en håndfull elektriske motorer.

I dag er strømforsyningen vår koblet opp til store nett som knytter oss til produsenter og forbrukere langt ned i Europa. En stadig større andel av samfunnet og vår hverdag elektrifiseres, og vi er i dag fullstendig avhengig av jevn tilførsel av elektrisk kraft. Elektrifiseringen av samfunnet er også et nødvendig tiltak om vi skal nå våre klimamål. Av en ny klimalov fra 2018 er det klart at vi i Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. Elektrifiseringen av samfunnet, og spesielt transportsektoren, er utpekt som å være en betydelig del av løsningen for å nå våre klimamål. Klimaendringene er en av vår tids største trusler, og i Bodø Energi vil vi være en del av løsningen også i de neste 100 årene. Derfor jobber vi med bærekraft, og satser på grønn omstilling med solceller.

Årsberetninger og Bærekraftsrapport

Last ned våre årsberetninger og første bærekraftsrapport her

 

Våre leveregler og etiske retningslinjer

I Bodø Energi jobber vi for å kontinuerlig effektivisere og videreutvikle eksisterende virksomhet til beste for samfunnet, kundene og vår eier. Gjennom våre etiske retningslinjer er vårt forhold til leverandører og habilitet regulert. Ved å være delaktig i konkrete prosjekter vil vi bidra til utvikling av Bodø og omegn.

I Bodø Energi har vi en visjon om å skape fornybare og bærekraftige energiløsninger og morgendagens samfunn. Vi har høyt kundefokus, tar ansvar for miljøet rundt oss og vi er nysgjerrige. Vi deler kompetanse og ser og inkluderer hverandre. Vi gir tilbakemelding for å bli bedre – sammen.

For å lykkes er det viktig at alle medarbeidere i den daglige virksomhet forstår og etterlever et felles sett av leveregler og etiske retningslinjer. 

Bilde av Bodø Energis bærekraftsmål