Til forside - Bodø Energi Kraftsalg

Jobb hos oss

Velkommen til en av Nord-Norges mest solide og spennende arbeidsplasser!

Vi er et fremtidsrettet energiselskap som jobber kontinuerlig for å effektivisere og videreutvikle eksisterende virksomhet til beste for samfunnet, kundene og eieren vår. Konsernet har over 300 medarbeidere som jobber innenfor våre fire forretningsområder; nettvirksomhet, fjernvarme, entrepenørvirksomhet, og kraftomsetning/salg. I konsernet har vi også fellestjenester som økonomi, regnskap, HR og HMS.

Hos oss kan du jobbe med morgendagens energiløsninger

Energibransjen- og markedet er i stor endring, og det blir tilgjengeliggjort ny teknologi kontinuerlig. Bodø Energi er et endringsorientert konsern med høye ambisjoner, og hos oss får du muligheten til å være med å skape morgendagens løsninger. Vi tilbyr spennende og utfordrene oppgaver i et dyktig fagmiljø med gode karriere- og utviklingsmuligheter. Vi har et inkluderende og humørfylt arbeidsmiljø, fleksible arbeidstidsordninger og konkurransedyktige lønns-, pensjons- og forsikringsordninger. 

Vi er positive, ansvarlige og fremoverlente

Bodø Energi har vært tilstede i Bodø i over 100 år, og for oss er det viktig å fortsette å gi tilbake til lokalsamfunnet. Vi ønsker å bidra til utvikling av Bodø og omegn, og er stolt sponsor av lokal idrett og kultur. Vi er bevisst vårt samfunnsansvar og jobber hele tiden for å forbedre oss! For å lykkes med å levere de beste tjenestene, skape de beste kundeopplevelsene og hele tiden utvikle oss, søker vi engasjerte, dyktige, hyggelige og framtidstenkende kolleger som forstår og etterlever våre verdier; Positiv - Ansvarlig - Respekt - Kvalitet.

Bodø Energi Konsern

Bodø Energi AS er morselskap i konsernet Bodø Energi, som består av Bodø Energi Kraftsalg, Bodø Energi Varme, Frost Kraftentrepenør, og Nordlandsnett. Selskapet har hovedkontor i Bodø og er 100% eid av Bodø Kommune. Selskapet utøver eierskap i datterselskaper og har også mindre eierposter i andre selskap. Selskapet leverer også stabstjenester til datterselskapene, som økonomi, HR, eiendomsservice, kommunikasjon mm.

"De ansatte har i alle år vært en viktig og positiv faktor i å forme og utvikle selskapet. Bedriftskulturen kjennetegnes av positive, offensive og fornøyde medarbeidere."

Arne Juell, konsernsjef