Til forside - Bodø Energi Kraftsalg

Administrere tilgang

Elbillder til hjemmebruk med smart fasedeling strømmen og type 2 kontakt.

Om ønskelig kan ladestasjonen låses til utvalgte brukere. Lading startes da ved hjelp av RFID brikke eller App.

Du kan også ta betalt for lading gjort av andre brukere hvis dette er ønskelig, eksempelvis besøkende eller naboer.

Nettside og CMS: Digitalt Byrå