Til forside - Bodø Energi Kraftsalg

Miljøfyrtårn

I Bodø Energi har vi vært miljøfyrtårn i over et tiår, og vi jobber stadig for å forbedre oss. Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn, som ble opprettet i 2003.Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Vi arbeider helhetlig med miljø, og jobber kontinuerlig for å bedre vårt klimaavtrykk. Blant sertifiseringskriterine for Miljøfyrtårn inngår områder som avfallshåndtering, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og transport. Ved sertifisering blir bedriften kontrollert av en hovedsertifisør, og hvert år innen 1. april innrapporteres vårt miljøarbeid til Stiftelsen Miljøfyrtårn i en årlig klima- og miljørapport. Som Miljøfyrtårn er vi forpliktet til å kontinuerlig jobbe med å forbedre våre miljøprestasjoner.

Om miljøfyrtårn-sertifisering

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøpt, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er anerkjent av EU.  

Les mer om miljøfyrtårnsertifisering her.

Bilde av miljøvennlig energi