Til forside - Bodø Energi Kraftsalg

Ladetorg Bedrift

Ladetorg er en god løsning for bedrifter som har behov for elbillading. Vi sender elektriker på gratis befaring og tilbyr leasing!

Bilde

Effektiv, hurtig og trygg lading - vi tilbyr også leasing av ladetorg

Elbilsalget øker, og å anlegge ladetorg er en investering i fremtiden. Med ladetorg fremstår bedriften som attraktiv og fremtidsrettet, i tillegg til flere andre fordeler:

  • Bedriften tilrettelegger for trygg lading.
  • Ladetorg gir mulighet for elektrifisering av bilparken - et viktig tiltak for bærekraft.
  • Anlegget kan benyttes både av ansatte, besøkende kunder eller beboere i området.
  • Når bedriften eier anlegget velger dere selv pris på lading, og kan f.eks. ha separate priser for ansatte og besøkende, eller kombinere kWh-pris med minutt-pris for å sikre at biler blir flyttet etter opplading.
  • Investeringen kan dekkes via ladeinntekter.
  • Ved leasing slipper bedriften investeringen da Bodø Energi Kraftsalg leier utstyr i en 5 års periode. Leien av anlegget kan dekkes via ladeinntekter. Etter 5 år kjøpes ladeanlegget ut for en månedsleie. Bodø Energi Kraftsalg drifter anlegget gratis.
  • Ved leasing vil Bodø Energi Kraftsalg drifte ladetorget gratis hele leasingperioden, og bedriften slipper å bruke ressurser på drift. Etter 5 år kan bedriften velge å drifte anlegget selv, eller betale et lite påslag for drift av ladestasjonene.
  • Dersom bedriften ønsker ikke selv å ta investeringen, kan Bodø Energi Kraftsalg eie og drifte anlegget.

Kontakt salgssjef Svetlana Hansen for en hyggelig prat:

Salgssjef Svetlana Hansen har god erfaring med elbilladere og gir deg et godt tilbud.

 
Telefon Svetlana: (+47) 994 69 564

Epost Svetlana: svetlana.hansen@bodoenergi.no

 

 Slik fungerer det

Bodø Energi Kraftsalg sender elektriker til en gratis befaring for å kunne beregne pristilbud for montering av ladestasjonene. Prisen vil variere ift arbeidsomfanget, antall ladere, tilgjengelig kapasitet, behov for graving osv. Når ladetorget er installert på parkeringsplassen, vil alle ansatte og besøkende med elbil kunne lade uavhengig av biltype eller ladehastighet.

Bedriften vil selv avgjøre hvilken pris ansatte/besøkende skal betale for lading. Dette innebærer flere valgmuligheter som f.eks. at ansatte betaler en pris og besøkende en annen, man kan velge å kombinere kWh-pris med minutt-pris for å sikre at biler blir flyttet etter oppladingen. Dersom bedriften ikke ønsker å selv investere i ladetorg, kan Bodø Energi Kraftsalg eie og drifte anlegget.

Bodø Energi Kraftsalg tilbyr elbilladere til bedrift - også som leasing

Unik lader med fasedeling som utnytter strømkapasiteten maksimalt

I hovedsak finnes det to typer ladere: smarte ladebokser og enkle ladebokser. Smarte ladere har tilleggsfunksjoner som gjør ladingen enklere og raskere, mens en enkel lader kun tilfører strøm til bilen. Zaptec lader er en smartlader, som for eksempel gir deg kontinuerlig oversikt over forbruk. I tillegg har Zaptec et unikt system for fasedeling, som i praksis betyr at strømmen deles og prioriteres mellom bilene. På denne måten vil kapasiteten av tilgjengelig strøm utnyttes mer effektivt. Eksempelvis vil en bil som er nesten fulladet få tilført mindre strøm enn biler som er nesten utladet, og dermed vil strømkapasiteten utnyttes og fordeles best mulig. Ladesystemet kan levere opptil 22 kW strøm, noe som betyr bilen maksimalt kan lades opp til en kjørelengde på 110 km i løpet av én time.

 

 

Kontakt oss


Jeg har lest og godkjent personvernerklæringen