Til forside - Bodø Energi Kraftsalg

Automatisk avlesning

De fleste har etterhvert fått ny strømmåler som måler hvor mye strøm du bruker hver eneste time i løpet av døgnet, og strømprisen varierer også time for time gjennom døgnet.

Det har imidlertid ingen betydning for strømprisen som står på fakturaen din. Strømprisen beregnes på samme måte som tidligere.

Vi benytter gjennomsnittforbruket til alle våre kunder time for time over døgnet og bruker strømprisen time for time over døgnet, til å beregne en gjennomsnittlig strømpris for en hel måned for alle våre kunder.