Til forside - Bodø Energi Kraftsalg

Hva er forskjellen på strøm og nettleie ?

Strømregningen du betaler består av to komponenter:

 1. Strømpris

Strømutgiftene består av pris per kWH du bruker, lovpålagt elsertifikat og et påslag satt av strømleverandøren din. Du velger selv strømleverandør og hva slags avtale du ønsker deg. Prisene blir satt på den nordiske kraftbørsen Nord Pool, hvor alle strømleverandører kjøper strøm. Prisen vil variere dag for dag, etter hvor mye som produseres og forbrukes i norden.

2. Nettleie

Nettleie er en utgift du betaler for å bruke strømnettet i området du bor. Nettleie må du betale uavhengig av hvilken kraftleverandør og strømavtale du velger, og er ikke en pris du kan forhandle. Du kan velge strømleverandør, men du kan ikke velge nettleverandør. Forskjellige områder i Norge har forskjellige nettselskap. I Norge er det i dag litt over 100 nettselskaper, i Nord-Norge omtrent 30. Dersom du bor i Bodø betaler du nettleie til Nordlandsnett, som eier og driver distribusjonsnett i Bodø, Beiarn, Gildeskål, Saltdal, Rødøy, Lurøy og Træna kommune samt regionalnettet i Salten. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat som fastsetter inntekstrammer for nettselskapene hvert år.
Bodø Energi Kraftsalg viderefakturerer nettleie fra Nordlandsnett, men vi fastsetter ikke nettleie. Spørsmål knyttet til netteleie må derfor rettes til nettselskapet.