Til forside - Bodø Energi Kraftsalg

Hva er elsertifikat?

Bilde

Elsertifikater er en økonomisk støtteordning som skal bidra til økt produksjon av kraft fra fornybare energikilder.

Alle strømkunder må bidra og betale for elsertifikater, og det er strømleverandøren som har til oppgave å kreve inn dette.

Staten har pålagt strømleverandørene til å kjøpe sertifikater til sine strømkunder tilsvarerende en viss prosentandel av forbruket. Denne prosentandelen utgjør 4,9% for 2013. Denne vil stige til 19,7 prosent i 2020 for deretter å falle til null mot 2035.

Les mer om elsertifikater på hjemmesidene til Norges Vassdrag og Energidirektorat.