Til forside - Bodø Energi Kraftsalg

Fastpris

Fastpris er en bindende avtale der du har en fast avtalt strømpris i en avtalt periode. Det er kun forbruket ditt som styrer størrelsen på strømregningen i perioden, selve prisen er konstant.

Avtale typen gir bedre forutsigbarhet på strømkostnadene.