Til forside - Bodø Energi Kraftsalg

Andre avtaler/variabel pris

Andre typer avtaler/variabel pris er den vanligste avtalen. Her setter strømleverandøren prisen etter prisutviklingen i strømmarkedet. I mange tilfeller alle kostnader og påslag inkludert i strømprisen.