Til forside - Bodø Energi Kraftsalg

Hvorfor bør jeg ha hjemmelader?

Av samme grunn som at komfyren og stekeovnen ikke skal benytte vanlig stikkontakt. Å lade en elbil eller en hybrid er en tung belastning for strømledningene i boligen. Med rett installasjon er dette helt ufarlig.

Lader du elbilen kontinuerlig over tid på et uegnet elektrisk anlegg, så utsetter du boligen din for brannfare. Slitasje og varmgang som fører til brann kan oppstå over tid. Selv om du har opplevd at det har fungert problemfritt å lade med stikkontakt, kanskje i flere år, så kan altså skadene oppstå først etter lang tid med lading på stikkontakt.

På grunn av den langvarige høye belastningen lading av elbil medfører frarådes det av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) å lade elbiler på stikkontakt.