Til forside - Bodø Energi Kraftsalg

Administrerer tilgang

Om ønskelig kan ladestasjonen låses til enkelte brukere. Lading startes da ved hjelp av RFID brikke eller APP.