Til forside - Bodø Energi Kraftsalg

Administrere tilgang

Om ønskelig kan ladestasjonen låses til utvalgte brukere. Lading startes da ved hjelp av RFID brikke eller App.

Du kan også ta betalt for lading gjort av andre brukere hvis dette er ønskelig.