Personvern og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse når du besøker våre nettsider. Det brukes også informasjonskapsler for analyse av trafikk på nettsiden. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du kan selv endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at nettsiden ikke vil fungere optimalt.

Les om informasjonskapsler

Miljø

Gjennom etableringer av to konkrete datterselskap skal vi nå bidra til å minske fotavtrykket i transportsektoren.

Fjuel Bodø AS og PWR UP AS. Fjuel Bodø skal bidra til bruk av landstrøm når båter ligger til kai, mens PWR UP skal tilby veitransporten å lade på ulike ladepunkt i Nordland. Vi er allerede i gang med å bytte ut våre fossile biler med elbiler. I tillegg startet vi i 2020 en større prosess med å etabler en akkumulatortank tilknyttet bioanlegget "Keiseren". Denne er planlagt å stå ferdig i løpet av 2022. 

ESG-rapportering
Bodø Energi utarbeider i disse dager sin første bærekraftsrapport. Vi ønsker å måle og løfte vårt eget fotavtrykk, og i 2020 startet vi konkrete investeringer for å bidra til vårt eget nedtrekk av Co2. 

Forskning, utvikling og klynger
Bodø Energi er med i flere nasjonale forskningsprosjekt, klynger og nettverk. Bl.a. ELMAR, INTO-zero og FlexiNord. Dette gir oss stor merverdi, og det krever at vi godt innblikk i hva som skjer i bransjen, men også vi gir noe tilbake.

Action NOW
Bodø/Glimt har etablert satsningen på bærekraft; Action NOW. Med vår historikk, både med Bodø/Glimt og med bærekraft, så var det naturlig for oss å bli Action NOW ambassadør. Det overordnede målet er å være en aktiv samarbeidspartner som bidrar til en bærekraftig utvikling og framtid for både Bodø/Glimt og våre felles omgivelser. 

UN Global Compact
Dette er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv. Organisasjojen etablerte et Norgeskontor september 2019 og har i dag ca 260 medlemmer. Bodø Energi søkte om medlemskap i UN Global Compact høsten 2021.

Miljøfyrtårn
Bodø Energi har siden 2009 vært sertifisert Miljøfyrtårn. Dette er vi stole av å ha vært så lenge. Det innebærer at vi må ha kontroll på våre egne utslipp og avfall. Å være miljøsertifisert på dette handler om god styring, ledelse og system for miljø. I 2021 ble vi re-sertifisert som Miljøfyrtårn.

ISO-sertifiseringer
Frost Kraftentreprenør er ISO-sertifisert også på miljø (14001). I tillegg er Frost ISO-sertifisert på Kvalitetsledelse (9001) og Arbeidsmiljø (45001).

Kraft Nord AS
I juni 2021 etablerte Bodø kommune Kraft Nord AS. Et senter for bærekraftig samfunnutvikling i nord. Det er 53 partnere i offentlig og privat sektor som står bak etableringen. Målet er å skape nye arbeidsplaser og en bærekraftig framtid for oss her i nord. 

Klimapartnere
Siden juni 2020 har vi vært Klimapartner i Nordland fylkeskommune. Klimapartnere er et viktig partnerskap for grønn næringsutvikling. 300 partnervirksomheter i hele Norge er Klimapartnere organisert av de ulike fylkeskommunene. 
Klimapartnerne går sammen i front for både grønn næringsutvikling og klimagassreduksjon. Partnerskapene tilbyr regionale og effektive møteplasser for å lære, heve kunnskap og dele erfaringer. Klimapartnere er en koblingsboks for grønn innovasjon mellom offentlige og private virksomheter. Sammen deler vi råd med konkrete eksempler og jobber systematisk med klimaarbeid. Klimapartnere er en sterk akselerator for det grønne skiftet i hele landet.

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå