Personvern og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse når du besøker våre nettsider. Det brukes også informasjonskapsler for analyse av trafikk på nettsiden. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du kan selv endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at nettsiden ikke vil fungere optimalt.

Les om informasjonskapsler
Til forside - Bodø Energi

Miljøfyrtårn

Bodø Energi har vi vært miljøfyrtårn siden 2009. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Miljøfyrtårn er en nasjonal miljø-sertifiseringordning som ble opprettet i 2003.

Fornybar energi og bærekraft er viktig for oss i Bodø Energi Kraftsalg. Direktør Ole sykler til jobb!Miljø, bærekraft og fornybar energi er viktig for oss

I Bodø Energi har vi vært miljøfyrtårn i over et tiår, og vi jobber stadig for å forbedre oss. Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn, som ble opprettet i 2003. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Vi arbeider helhetlig med miljø, og jobber kontinuerlig for å bedre vårt klimaavtrykk. Blant sertifiseringskriterine for Miljøfyrtårn inngår områder som avfallshåndtering, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og transport.

Ved sertifisering blir bedriften kontrollert av en hovedsertifisør, og hvert år innen 1. april innrapporteres vårt miljøarbeid til Stiftelsen Miljøfyrtårn i en årlig klima- og miljørapport. Som Miljøfyrtårn er vi forpliktet til å kontinuerlig jobbe med å forbedre våre miljøprestasjoner.

I Bodø Energi Kraftsalg gjør vi det vi kan for å være et mest mulig miljøvennlig selskap. Vi foretrekker møter via skype eller teams fremfor å reise, vi sorterer alt av avfall, vi prøver å sykle eller gå mest mulig til jobb. I tillegg har vi hyggelige tiltak for at vi som jobber her skal være friske og glade. Vi spiser masse frukt og tar push ups hver dag klokka halv to.

Samfunnsansvar, miljømål og smart virksomhetsstyring

Å ta samfunnsansvar er viktig for oss. Vi jobber for å kontinuerlig effektivisere og videreutvikle eksisterende virksomhet til beste for samfunnet, kundene og vår eier. Ved å være delaktig i konkrete prosjekter vil vi bidra til utvikling av Bodø og omegn. Vi jobber for fornøyde kunder og bærekraftig utvikling, derfor er en del av vår strategi at vi skal drive vår virksomhet på en bærekraftig og etisk ansvarlig måte, samt spille en verdiskapende nøkkelrolle i utviklingen av vår region til beste for klima og miljø.

Ved å være miljøfyrtårn bidrar vi til bedre miljø ved å kutte våre klimagassutslipp. Igjennom prosessen med miljøtårnsertifisering og årlig rapportering gjennomgår vi våre rutiner kontinuerlig. Vi må vurdere hva vi kan bli bedre på for å bli mest mulig miljøvennlige og oppnå en mer miljøvennlig drift. På denne måten gjennomgår vi også våre utgifter og rutiner, og kan sikre en smart og effektiv virksomhetsstyring.  

Om miljøfyrtårn-sertifisering

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøpt, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er anerkjent av EU.  

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Som miljøfyrtårn må vi oppfylle krav og gjennomføre tiltak for en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø. Ved å bli Miljøfyrtårn er man godt i gang med å ta samfunnsansvar, fordi det handler om å redusere virksomhetens ytre miljøpåvirkninger, men også om menneskene, og det indre miljøet på arbeidsplassen.

Stiftelsen Miljøfyrtårn har siden oppstarten vært svært bevisst på at det indre miljøet er viktig å ivareta, nettopp fordi medarbeidere som trives og er fornøyde gir mer tilbake til virksomheten og har et generelt lavere sykefravær. Svært ofte medfører dette arbeidet også effektivisering og lavere driftskostnader for virksomhetene. Det er en «vinn-vinn» situasjon for arbeidstakerne og virksomheten.

Les mer om miljøfyrtårnsertifisering her.

Vi satser på grønne løsninger!

I Bodø Energi Kraftsalg har vi lyst til å være med på en bærekraftig utvikling. I Norge er vi i dag som samfunn helt avhengig av energi og vi bruker stadig mer av den. I fremtiden kommer vi til å trenge enda mer strøm, eksempelvis til økt elbillading eller til elektriske ferger.

I Klimakur 2030, en rapport som peker på tiltak for å halvere klimagassutslippene innen 2030, er elektrifisering utpekt som det viktigste enkelttiltaket. Rapporten Klimakur 2030 ble presentert og overrakt Klima- og Miljøminister Sveinung Rotevatn fredag 31. januar 2020. Klimakur 2030 er en utredning av ulike tiltak og virkemidler som kan gi minst 50% redusjon i ikke-kvotepliktige utslipp innen 2030 sammenlignet med 2005. Rapporten viser at elektrfisering står for 34% av det totale potensialet for utslippsreduksjon som er utredet. Sektoren som ifølge rapporten har størst potensiale for å kutte utslipp er veitransport, hvor det anslås at man kan kutte 11,8 millioner tonn CO2-utslipp.

I Bodø Energi Kraftsalg vil vi være en del av løsningen for nok tilgjengelig og ren energi i fremtiden. Derfor satser vi på solceller! Vi ser det som vårt samfunnsansvar å legge til rette for at både privatpersoner og bedrifter skal kunne ta i bruk solcelleteknologi til egen produksjon og forbruk. Solceller er et voksende marked som hittil ikke har vært særlig utbredt her i Nord, til tross for at solceller har høyest effektivitet ved minus fem grader. Vi har flere plusskunder, kunder som produserer egen strøm som de selger tilbake til oss, og vi ønsker å tilrettelegge for flere.