Til forside - Bodø Energi Kraftsalg

Bodø Energi konsern

Bodø Energi AS er morselskap i konsernet Bodø Energi. Selskapet har hovedkontor i Bodø og er 100 % eid av Bodø Kommune. Selskapet utøver eierskap i datterselskaper og har også mindre eierposter i andre selskap. Videre leverer selskapet stabstjenester til datterselskapene.

Bodø Energi jobber for kontinuerlig å effektivisere og videreutvikle eksisterende virksomhet til beste for samfunnet, kundene og sin eier.

Gjennom deltakelse i konkrete prosjekter ønsker Bodø Energi å bidra til utvikling av Bodø og omegn.