Personvern og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse når du besøker våre nettsider. Det brukes også informasjonskapsler for analyse av trafikk på nettsiden. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du kan selv endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at nettsiden ikke vil fungere optimalt.

Les om informasjonskapsler
Til forside - Bodø Energi

Rapport: Momsfritaket på elbil virker

Rapport fra finansdepartementet viser at momsfritaket for elbiler fungerer.

Finansdepartementet har sammen med Klima- og miljødepartementet gjennomført en midtveisevalusering av merverdiavgiftsfritaket for elbiler. I juli ble evalueringen oversendt til EFTAs kontrollorgan ESA.

Elbiler er i dag fritatt for merverdiavgift, og fritaket har statsstøtte som er godkjent av ESA ut 2020. Rapporten er en midtveisevaluering som inneholder blant annet oppdatert informasjon om markedsforhold, priser og kostnader.

Analysene i rapporten viser at fritaket for merverdiavgift har ført til lavere priser for forbruker og høyere etterspørsel etter elbiler. Norske myndigheter er i dialog med ESA om en forlengelse av momsfritaket. Her kan du lese hele rapporten på regjeringens nettsider. 

Best i Europa

Rapporten konkluderer med at markeds- og teknologiutviklingen siden 2017 er positiv og at det har vært en tydelig vekst i elbiler. Siden 2017 har 21% av nye privatbiler vært batteribiler. I 2018 og 2019 hadde privatbiler med batteri en markedsandel på henholdsvis 31% og 42%. Fra mai 2020 hadde privatbiler med batteri en markedsandel på 49%.

Markedsandelen av batteribiler blant nye biler er klart best i Norge sammenlignet med andre europeiske land.

Norge har høyest markedsandeler blant nybiler med batteri i Europa.  

Elektrifisering er viktig for nullutslipp

Etter Parisavtalen har Norge forpliktet seg til å redusere klimautslipp med minst 50% innen 2030 sammenlignet med 1990-nivåer. Klimakur 2030-rapporten anslår at reduksjoner i klimagasser vil være nesten 6 millioner tonn i perioden 2021-2030 dersom regjeringen oppnår målene for nullutslipsskjøretøy i Nasjonal Transportplan 2018 - 2029.

Nasjonal transportplan 2018 - 2029 oppgir blant annet disse målsetningene:

  • 2025: 100% av nye privatbiler og små varebiler vil være utslippsfrie. Alle nye bybusser vil være nullutslipp.
  • 2030: Alle nye større varebiler, 75% av nye langdistanse-busser og 50% av nye lastebiler vil være nullutslipp.
  • 2030: Varedistribusjon i større byer vil være tilnærmet utslippsfritt.

Klimakur 2030-rapporten fra januar 2020 peker på elektrifisering som viktigste miljøtiltak, her kan du lese mer om rapporten. 

Elektrifisering er utpekt som viktigste klimatiltak for å nå klimamålene inne 2030.

Nettside og CMS: Digitalt Byrå