Personvern og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse når du besøker våre nettsider. Det brukes også informasjonskapsler for analyse av trafikk på nettsiden. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du kan selv endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at nettsiden ikke vil fungere optimalt.

Les om informasjonskapsler
Til forside - Bodø Energi

Ny rapport: Vannbåren varme er billig og frigjør nettkapasitet

Vannbåren varme i bygg vil frigjøre nett-kapasitet og er langt billigere enn hva man tidligere har lagt til grunn. Dette viser ny rapport fra Erichsen & Horgen.

 Vannbåren varme er økonomisk og samfunnsmessig gunstig.

Vannbåren varme er ikke fordyrende

Energifleksible oppvarmningsløsninger i bygg, altså luft- eller vannbåren varme, blir ofte omtalt som fordyrende. Dette tilbakevises i den ferske rapporten fra Erichsen & Horgen, som er produsert på oppdrag fra Energi Norge og Norsk Fjernvarme.

 - Vannbårne løsninger trekker ikke opp boligprisen, men gir tvert imot merverdi når samfunnsnytten og reelle energibrukstall legges til grunn. Det er bra når vi skal elektrifisere stadig nye sektorer og har behov for å jevne ut strømbruken for å unngå nye store investeringer i strømnettet, sier næringspolitiske rådgiver Jon Erling Fonneløp i Energi Norge.

En tidel av påstått kostnad

I 2016 uttalte administrerende direktør i Boligprodusentenes forening, Per Jæger, i et intervju i TU at "å legge inn vannbåren varme i en leilighet på 60 kvadratmeter øker man prisen på leiligheten med 100 000 kroner". Den ferske rapporten viser at merkostnadene ved vannbåren varme for en leilighet i Oslo bare er 1-2 promille av salgssummen, som for en leilighet på 60 kvadratmeter vil utgjøre 1000 - 10 000 kr. En energifleksibel energiløsning som vannbåren varme avlaster strømnettet, bidrar til å ta ned effekttopper og kan bidra til å unngå kostbar utbygging av strømnettet i fremtiden. I tillegg kommer merverdien for forbrukeren ved å ikke være direkte koblet opp mot effekttariffer.

- Et godt samspill mellom kraft og andre energibærere er en forutsetning for et fornybart og fulleketrisk Norge. Byggsektoren representerer en mulighet for å avlaste kraftnettet slik at vi frigir strøm til elektriske biler, busser, ferjer og industri. Strøm er høyverdig energi og bør benyttes der den gir mest verdi, sier Fonneløp i Energi Norge.

Hele rapporten kan leses her.

Bodø Energi Varme leverer fornybar energi til bygg med vannbåren varme

Fjernvarme kan benyttes til all form for bygningsoppvarming; varmeanlegg/radiator, ventilasjon, tappevann, gulvvarme, byggvarme eller for eksempel gatevarme. Bodø Energi Varme har siden 2015 levert fjernvarme i Bodø, fra bioanlegget Keiseren på Rønvikjordet i Bodø. 

På Keiseren brenner man lokal returtreflis, eksempelvis paller eller rivningsvirke, for å varme opp vann som sendes ut i fjernvarmenettet og avgir varme til påkoblede bygg. Til høyre vises deler av flislageret på bioanlegget Keiseren.

Ved tilkobling til fjernvarme påkobles fjernvarme-nettet til byggets vannbårne varme med en veksler og det installeres en kundesentral i bygget. Ved påkobling slipper man utgifter til vaktmester og drift av egen varmesentral, da Bodø Energi Varme har oversikt over anlegget via driftsentralen og er tilgjengelig på vakttelefon.   I henhold til Energiloven §5-5 skal ikke prisen for fjernvarme overstige prisen for elektrisk oppvarming.
For mer informasjon om fjernvarme kan Bodø Energi Varme kontaktes på epost: fjernvarme@bodoenergi.no

På bioanlegget Keiseren produseres fornybar energi til kunder i Bodø med vannbåren varme.

 

Nettside og CMS: Digitalt Byrå