Til forside - Bodø Energi Kraftsalg

Nå er oljefyring forbudt - 20.000 anlegg kan fortsatt være i drift

Fra 1. januar er oppvarming med fyringsolje forbudt. Bodø Energi Varme hjelper deg med å legge om til bærekraftig fjernvarme!

 Direktør Monica Fjellstad i Bodø Energi Varme

Forbud mot oljefyr

Fra 1. januar er det forbudt å fyre med fyringsolje i Norge, til tross for forbudet anslår Enova at så mange som 20.000 oljefyrkjeler fortsatt kan være i drift. Hensikten med forbudet er å redusere klimagassutslippene, og forbudet omfatter både oljefyr til oppvarming av rom, varmtvann og ventilasjonsluft i bygget. I følge regjeringens nettsider vil oljefyrforbudet redusere utslippene med minst 340 000 tonn CO2 årlig, gjennomsnittlig i perioden 2016-2035, noe som tilsvarer omtrent alle utslippene fra alle personbiler og lettere kjøretøy i Oslo.

Enova anbefaler å beholde anlegg for vannbåren varme

Enova har over syv år støttet overgang fra oljefyr til annen oppvarming, og i denne perioden gitt støtte til fjerning av nesten 10 000 oljefyrkjeler og over 6000 parafinkaminer. Etter at forbudet med fossil oppvarming trådte i kraft 1. januar er det slutt på denne støtten, men Enova støtter fortsatt andre miljøtiltak som e.feks enkelte varmepumper og solceller. Enova anbefaler å behandle anlegg for vannbåren varme: "da kan du velge en energieffektiv og god varmeløsning. Den er også fleksibel, slik at du kan bytte energikilde hvis prisene endrer seg," sier markedssjef Gunnell Fottland i Enova til NRK.

Bodø Energi Varme hjelper deg med grønn omstilling

Fjernvarme er et effektivt, økonomisk og bærekraftig alternativ til oljefyring. Fjernvarme kan benyttes til all form for bygningsoppvarming; varmeanlegg/radiator, ventilasjon, tappevann, gulvvarme, byggvarme eller for eksempel gatevarme. Bodø Energi Varme har siden 2015 levert fjernvarme i Bodø, fra bioanlegget Keiseren på Rønvikjordet.

På Keiseren brenner man lokal returtreflis, altså eksempelvis paller, rivningsvirke og gamle kjøkkeninredninger av tre, som er nøye kvernet, siktet og magnetseparert for å skille ut spiker og malingsrester. Ved tilkobling til fjernvarme påkobles fjernvarme-nettet til byggets vannbårne varme med en veksler og det installeres en kundesentral i bygget. Ved påkobling slipper man utgifter til vaktmester og drift av egen varmesentral, da Bodø Energi Varme har kontinuerlig oversikt over anlegget via driftsentralen og er tilgjengelig på vakttelefon. I henhold til Energiloven §5-5 skal ikke prisen for fjernvarme overstige prisen for elektrisk oppvarming.

Kontakt Bodø Energi Varme for mer informasjon om fjernvarme:

Telefon Bodø Energi Varme: (+47) 755 45 100

 Epost Bodø Energi Varme: fjernvarme@bodoenergi.no

Bodø Energi Varme produserer fjernvarme på bioanlegget Keiseren sentralt i Bodø. Anlegget åpnet i 2015 og produserer bærekraftig varme med returtreflis fra regionen som forsyner omtrent 70 kunder i Bodø. Send oss en mail om du har spørsmål om fjernvarme/byggvarme, eller ønsker å besøke Keiseren.

Bilde av bioanlegget Keiseren
 

Nettside og CMS: Digitalt Byrå