Til forside - Bodø Energi Kraftsalg

Besøk fra Saltvern Ungdomsskole og Glimt på bioanlegget Keiseren

Bodø Energi Varme er kamppartner på Bodø Glimts siste hjemmekamp, og for å sette fokus på bærekraft inviterte vi en skoleklasse og to Glimt-spillere på besøk!

Bilde
Bodø Energi Varme produserer bærekraftig varme på bioanlegget Keiseren på Rønvikjordet. I går hadde Keiseren besøk av en klasse fra Saltvern Ungdomsskole og Glimt-spillerne Ulrik Saltnes og Morten Konradsen.

Ulrik og Morten fikk sammen med skoleklassen lære om fornybar energi og varmeproduksjonen på Keiseren. Bærekraftsmål 7 - "Ren energi for alle" er et viktig mål for Bodø Energi, og på Keiseren bruker man lokal returtreflis for å varme opp vann.
 
Returtreflis er gammelt trevirke, eksempelvis fra byggeprosjekter, paller eller kabeltromler, som er nøye sortert, siktet og magnetseparert før det ankommer bioanlegget.

 

Bilde
Bioanlegget Keiseren ble åpnet i november 2015, og har i dag et fjernvarmenett som strekker seg fra Hovdejordet via Stormyra og til Bodø sentrum.
 
 
Fjernvarmenettet er ca. 8 km. langt og har i dag omtrentlig 70 kunder, for eksempel varmer fjernvarme opp Nordlandssykehuset og Stormen.
 
På bildet står klassen ved området hvor flisen tippes, øverst i bildet synes den automatiske robotkloa som frakter flis fra tipp-området til lageret og senere til ovnen. Kloa får med seg ca. 2 tonn flis av gangen. 

 

Bilde

Det var mye spennende å se inne på bioanlegget. Her er klassen på vei opp for å se på 'trakta' hvor robotarmen slipper ned flis fra lageret, før flisen mates inn i ovnen. Flere i klassen fikk bruk for kjemiundervisningen og hadde blant annet god peiling på grunnstoffer. Kanskje var det morgendagens ingeniører eller elektrikere vi hadde på besøk? Det håper vi!

 
 
  
BildeBilde
 
 
Bodø Energi Varme takker for hyggelig besøk på Keiseren, og ønsker lykke til for både Bodø/Glimt på søndag mot Kristiansund - og for skoleklassen med tentamen før jul!
Nettside og CMS: Digitalt Byrå