Personvern og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse når du besøker våre nettsider. Det brukes også informasjonskapsler for analyse av trafikk på nettsiden. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du kan selv endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at nettsiden ikke vil fungere optimalt.

Les om informasjonskapsler

Klimakur 2030: Elektrifisering utpekt som viktigste tiltak

31. januar la miljødirektoratet frem Klimakur 2030, en rapport som peker på tiltak for å halvere klimagassutslippene innen 2030.

Rapporten Klimakur 2030 ble presentert og overrakt Klima- og Miljøminister Sveinung Rotevatn fredag 31. januar. Klimakur 2030 er en utredning av ulike tiltak og virkemidler som kan gi minst 50% redusjon i ikke-kvotepliktige utslipp innen 2030 sammenlignet med 2005. Ikke-kvotepliktig sektor befatter utslipp fra blant annet transport, landbruk, avfall, samt bygg og anlegg. Klimakur 2030 er utarbeidet av av faggruppe som består av Vegdirektoratet, Kystverket, Landbruksdirektoratet, Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE), og Enova. Miljødirektoratet har ledet og koordinert arbeidet.

Som en del av Paris-avtalen har Norge forpliktet seg til å kutte klimagassutslippene med minst 40% i 2030 (sammenlignet med 1990-nivået). Norge har inngått en avtale med EU om felles gjennomføring av 2030-målet.

Illustrasjon Klimakur 2030Elektrifisering viktigste tiltak

Rapporten viser at elektrfisering står for 34% av det totale potensialet for utslippsreduksjon som er utredet. Sektoren som ifølge rapporten har størst potensiale for å kutte utslipp er veitransport, hvor det anslås at man kan kutte 11,8 millioner tonn CO2-utslipp. Av disse 11,8 millioner tonn CO2 er 5,9 millioner tonn knyttet til elektrifisering, 3,9 millioner tonn til biodrivstoff og 2,9 millioner tonn til bedre logistikk.

Totalt er det utredet 60 tiltak, som tilsammen utgjør 40 millioner tonn CO2 og tilsvarer et kutt på mer enn 50%. Elektrifisering er utpekt av Klimakur 2030 som det viktigste enkelt-tiltaket, og foreslåtte tiltak vil ifølge rapporten øke elektrisitetsforbruket i Norge med 6 Twh. I dag har vi et årlig strømforbruk på 130 Twh.

Bilde

Elektrifisering blir et viktig tiltak innen følgende områder:Illustrasjon Klimakur 2030

  • Personbiler
  • Varebiler
  • Tunge kjøretly
  • Anleggsmaskiner
  • Hel- og delelektrifisering av fartøy
  • Landstrøm
  • Elektrifisering av industrien

Eksempelvis utgjør utslippende for internasjonal skipsfart 800-900 millioner tonn CO2 årlig. Dette utgjør 2-3% av globale utslipp og er mer enn  20 ganger Norges totalt CO2-utslipp. Internasjonal luftfart og internasjonal skipsfart er de eneste næringene som ikke er inkludert i Parisavtalen, og ingen land er ansvarlige for å kutt utslipp fra skip som går ferdes i internasjonale havområder.

Vi satser på grønn energi!

Bodø Energi ser det som sitt samfunnsansvar å legge til rette for at både privatpersoner og bedrifter skal kunne ta i bruk solcelleteknologi til egen produksjon og forbruk. Klimaendringene er klodens største trussel, og vi opplever en teknologisk utvikling der klimavennlige løsninger blir stadig billigere og øker i utbredelse. Vi står midt i et kappløp der det haster med å redusere utslippene av klimagasser både i Bodø, Norge og globalt. Vi i Bodø Energi vil bidra til disse reduksjonene. Derfor tenker vi nytt sammen med Bodøselskapet Notra og samarbeider om solceller. Solcelleteknologi er et voksende marked som hittil ikke har vært særlig utbredt her i Nord, og det vil vi gjøre noe med. Les mer om vår solcelle-satsning og andre grønne løsninger for fremtiden.

Nettside og CMS: Digitalt Byrå