Til forside - Bodø Energi Kraftsalg

Bærekraft er viktig for oss

Vi har alltid vært opptatt av positiv og ansvarlig utvikling, derfor er bærekraft en naturlig del av vår strategi.

Bilde

I Bodø Energi har vi alltid tatt bærekraft og samfunnsansvar på alvor

Bodø Energi har røtter tilbake til 1909 og har siden den gang vært en pådriver for utvikling i vår region. Positiv og ansvarlig utvikling har lenge vært en del av våre verdier, og vi jobber for å kontinuerlig effektivisere og videreutvikle eksisterende virksomhet til beste for samfunnet, kundene og vår eier. Ved å være delaktig i konkrete prosjekter vil vi bidra til utvikling av Bodø og omegn, derfor er bærekraft også en naturlig del av vår strategi:

Vi skal drive vår virksomhet på en bærekraftig og etisk ansvarlig måte, samt spille en verdiskapende nøkkelrolle i utviklingen av vår region til beste for klima og miljø.

 Våre bærekraftsmål 

I Bodø Energi har vi valgt å fokusere på følgende bærekraftsmål, som er naturlige for vår virksomhet og områder hvor vi kan være en pådriver for bærekraftig utvkling.

Bilde

  • Bærekraftsmål nr. 7: Ren energi for alle
  • Bærekraftsmål nr. 9: Innovasjon og infrastruktur
  • Bærekraftsmål nr. 11: Bærekraftige byer og samfunn
  • Bærekraftsmål nr. 13: Stoppe klimaendringene
  • Bærekraftsmål nr. 17: Samarbeid for å nå målene.

Målene dekker de tre pilarene i begrepet bærekraftig utvikling: klima og miljø, sosiale forhold og økonomi.

Vi investerer i grønne løsninger og sykler til jobben

I Bodø Energi Kraftsalg ønsker vi å være en del av det grønne skiftet, og gjøre grønn teknologi tilgjengelig for både privatpersoner og bedrifter i Nord - og ellers i landet. Derfor satser vi på solceller og ladeløsninger til elbil, i tillegg til våre konkurransedyktige strømavtaler. Vi har vært miljøfyrtårn-sertifisert siden 2009, noe som innebærer at vi blant annet har blitt gode på å sortere avfallet vi produserer på jobb. Vi foretrekker videomøter istedenfor å reise og sykler gjerne til jobben. Av oss seks som jobber i Bodø Energi Kraftsalg sykler eller går halvparten av oss til jobb nesten hver eneste dag - og vi jobber ivrig med å rekruttere flere til å bli helårssyklister.   

Selv om vi synes at vi har blitt ganske flinke på miljø, har vi lyst til å se om vi kan bli enda bedre. Derfor jobber vi sammen med Bodø/Glimt i bærekraftsnettverk for å sette bærekraft på dagsordenen, og vi undersøker muligheter for nye rapporteringsmodeller i tillegg til Miljøfyrtårn som kan utfordre oss til å bli enda bedre. Sammen jobber vi for det grønne skiftet!

Bilde

Nettside og CMS: Digitalt Byrå